הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/8.- שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי
במחירים שוטפים, ממוצע לחודש
 שירותים
קהילתיים,
חברתיים,
אישיים ואחרים
שירותי
בריאות
ושירותי
רווחה וסעד
חינוךמינהל
ציבורי
נכסי
דלא-ניידי,
פעילויות
השכרה
ושירותים
עסקיים
בנקאות,
ביטוח
ומוסדות
פיננסיים
אחרים
תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
שירותי
אירוח
ואוכל
מסחר סיטוני
וקמעוני,
ותיקונים
בינוי (בנייה
ועבודות
הנדסה
אזרחית)
חשמל ומיםתעשייה
(כרייה
וחרושת)
חקלאותסך הכל 
סמלMLKJIHGFEDCBAA-Mסמל
   
 ש"ח 
2010 I-XII 5,521 7,072 6,750 13,176 8,878 15,182    9,409    4,003    7,286    7,482    21,206    11,607    5,654    8,414  I-XII 2010
2011 I-XII 5,748 7,417 6,982 13,511 9,354 15,704    9,832    4,092    7,536    7,816    21,958    12,068    5,790    8,741  I-XII 2011
2010 XII 5,651 6,814 6,599 13,039 9,644 15,646    9,817    4,284    7,949    8,081    19,970    12,405    6,022    8,769  XII 2010
2011 I 5,629 7,070 6,707 15,389 9,469 15,222    9,850    4,095    7,505    7,639    20,129    11,935    5,746    8,707  I 2011
 II 5,599 6,957 6,465 12,872 9,388 14,909    9,761    3,903    7,303    7,624    21,898    11,662    5,671    8,464  II 
 III 5,542 6,992 6,526 12,571 9,548 19,536    10,998    4,109    7,822    8,138    22,969    13,069    5,837    8,987  III 
 IV 5,496 7,114 6,478 12,575 9,310 16,985    10,018    4,177    7,506    7,665    25,884    12,217    5,699    8,664  IV 
 V 5,544 7,021 6,598 12,331 8,869 17,832    9,302    4,005    7,360    7,826    21,180    11,582    5,735    8,439  V 
 VI 6,131 8,459 8,732 16,818 8,843 15,418    9,717    3,963    7,478    7,767    20,948    12,002    5,829    9,083  VI 
 VII 5,910 7,605 7,600 13,508 9,355 15,273    9,814    4,036    7,616    7,871    22,363    12,490    5,962    8,891  VII 
 VIII 5,995 8,029 6,730 13,029 9,236 14,789    9,611    4,157    7,495    7,754    20,043    11,982    5,744    8,695  VIII 
 IX 6,006 7,869 6,960 14,563 9,291 14,775    9,652    4,096    7,460    7,825    24,681    11,894    5,798    8,784  IX 
 X 5,673 7,245 7,107 12,890 9,262 13,991    9,358    4,130    7,336    7,656    20,269    11,576    5,776    8,517  X 
 XI 5,676 7,381 7,009 12,722 9,470 13,906    9,790    4,111    7,397    7,819    21,918    11,611    5,730    8,583  XI 
 XII 5,782 7,256 6,830 12,834 10,235 15,951    10,131    4,319    8,147    8,196    21,264    12,793    5,935    9,054  XII 
2012RI 5,691 7,366 6,819 14,681 9,891 14,953    9,932    4,203    7,531    7,891    21,036    12,270    5,857    8,862  IR2012
 II 5,609 7,367 6,832 13,286 9,831 14,713    10,129    4,056    7,482    7,935    21,126    11,992    5,761    8,739  II 
 III 5,607 7,425 6,896 12,875 9,791 18,110    10,626    4,187    7,824    8,282    23,613    13,162    5,911    9,088  III 
 IV 5,529 7,332 6,829 12,856 9,676 16,907    10,124    4,207    7,477    7,911    27,720    12,342    5,834    8,838  IV 
 V 5,626 7,392 6,960 13,351 9,195 19,204    9,622    4,138    7,501    7,947    21,590    12,292    5,880    8,800  V 
 VI 6,265 8,817 9,143 16,871 9,303 14,947    10,312    4,102    7,651    8,074    21,997    12,314    5,965    9,380  VI 
 VII 6,010 7,969 7,934 13,689 9,719 16,139    10,133    4,185    7,790    8,239    24,020    12,842    6,105    9,198  VII 
 VIII 6,090 8,387 7,119 13,904 9,642 14,787    9,867    4,251    7,621    8,180    22,284    12,520    5,957    9,020  VIII 
 IX*6,078 8,208 6,772 14,746 9,750 14,774    9,879    4,193    7,515    8,003    24,338    11,997    5,951    8,940 *IX 
 X*5,868 7,644 7,235 13,590 9,624 13,903    9,673    4,342    7,503    8,055    21,746    11,991    5,890    8,800 *X 
   
 מדדים 
   
 הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0 
2010 I-XII 110.8 115.9 117.6 114.9 128.3 116.5    110.1    115.9    115.2    119.7    136.1    121.7    119.2    117.8  I-XII 2010
2011 I-XII 115.4 121.5 121.7 117.8 135.1 120.5    115.1    118.5    119.2    125.1    141.0    126.5    122.1    122.3  I-XII 2011
2010 XII 113.4 111.7 115.0 113.7 139.3 120.1    114.9    124.1    125.7    129.3    128.2    130.0    127.0    122.7  XII 2010
2011 I 113.0 115.8 116.9 134.1 136.8 116.8    115.3    118.6    118.7    122.2    129.2    125.1    121.1    121.9  I 2011
 II 112.4 114.0 112.7 112.2 135.6 114.4    114.2    113.0    115.5    122.0    140.6    122.2    119.6    118.5  II 
 III 111.2 114.6 113.7 109.6 137.9 149.9    128.7    119.0    123.7    130.2    147.5    137.0    123.1    125.8  III 
 IV 110.3 116.6 112.9 109.6 134.5 130.4    117.2    121.0    118.7    122.6    166.2    128.0    120.2    121.3  IV 
 V 111.3 115.0 115.0 107.5 128.1 136.9    108.9    116.0    116.4    125.2    136.0    121.4    120.9    118.1  V 
 VI 123.1 138.6 152.2 146.6 127.8 118.3    113.7    114.8    118.3    124.3    134.5    125.8    122.9    127.1  VI 
 VII 118.6 124.6 132.5 117.7 135.1 117.2    114.9    116.9    120.5    125.9    143.6    130.9    125.7    124.4  VII 
 VIII 120.3 131.6 117.3 113.6 133.4 113.5    112.5    120.4    118.6    124.1    128.7    125.6    121.1    121.7  VIII 
 IX 120.6 128.9 121.3 126.9 134.2 113.4    113.0    118.6    118.0    125.2    158.4    124.7    122.2    122.9  IX 
 X 113.9 118.7 123.9 112.4 133.8 107.4    109.5    119.6    116.0    122.5    130.1    121.3    121.8    119.2  X 
 XI 113.9 120.9 122.2 110.9 136.8 106.7    114.6    119.1    117.0    125.1    140.7    121.7    120.8    120.1  XI 
 XII 116.1 118.9 119.0 111.9 147.9 122.4    118.6    125.1    128.9    131.1    136.5    134.1    125.1    126.7  XII 
2012RI 114.2 120.7 118.8 128.0 142.9 114.8    116.2    121.7    119.1    126.3    135.0    128.6    123.5    124.0  IR2012
 II 112.6 120.7 119.1 115.8 142.0 112.9    118.5    117.5    118.3    127.0    135.6    125.7    121.5    122.3  II 
 III 112.5 121.7 120.2 112.2 141.4 139.0    124.4    121.3    123.8    132.5    151.6    138.0    124.6    127.2  III 
 IV 111.0 120.1 119.0 112.1 139.8 129.8    118.5    121.8    118.3    126.6    178.0    129.4    123.0    123.7  IV 
 V 112.9 121.1 121.3 116.4 132.8 147.4    112.6    119.8    118.6    127.2    138.6    128.8    124.0    123.2  V 
 VI 125.8 144.5 159.3 147.1 134.4 114.7    120.7    118.8    121.0    129.2    141.2    129.1    125.8    131.3  VI 
 VII 120.6 130.6 138.3 119.3 140.4 123.9    118.6    121.2    123.2    131.8    154.2    134.6    128.7    128.7  VII 
 VIII 122.2 137.4 124.1 121.2 139.3 113.5    115.5    123.1    120.5    130.9    143.1    131.2    125.6    126.2  VIII 
 IX*122.0 134.5 118.0 128.5 140.9 113.4    115.6    121.4    118.9    128.0    156.2    125.7    125.5    125.1 *IX 
 X*117.8 125.3 126.1 118.5 139.0 106.7    113.2    125.7    118.7    128.9    139.6    125.7    124.2    123.2 *X