הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יב. חקלאות
לוח יב/1.- שיווק מוצרים חקלאיים נבחרים - כמויות
טונות, אלא אם כן צוין אחרת
 בעלי חיים ותוצרתםגידולים 
 חלב בקר
(אלפי ליטרים)
דגיםעופות
לבשר
בקר
לשחיטה
ביצי מאכל
(אלפים)
מקשהתפוחי
אדמה
ירקות 
    
2009 1,217,135 18,499 448,406 43,273 1,533,071 131,148 552,262 1,293,475  2009
2010 1,251,729 17,600 478,864 46,951 1,589,050 128,078 486,039 1,360,741  2010
2011 1,337,348 18,104 485,774 48,847 1,638,450 127,659 566,114 1,432,876  2011
2009XI88,533 1,428 34,332 3,819 129,904 2,574 22,307 64,364 XI2009
 XII103,399 1,474 37,269 3,475 128,950 1,387 31,440 93,516 XII 
2010I105,486 1,484 42,962 3,803 124,123 465 24,404 110,561 I2010
 II98,411 1,425 37,171 3,570 117,798 653 33,960 125,670 II 
 III112,799 2,394 43,771 5,117 134,984 6,731 77,692 147,620 III 
 IV111,313 1,146 35,867 3,422 130,070 12,876 71,052 116,246 IV 
 V114,778 1,361 41,533 3,670 133,662 20,562 77,908 112,838 V 
 VI108,294 1,292 43,391 3,520 137,961 26,273 59,336 140,869 VI 
 VII104,525 1,325 41,521 3,614 136,881 33,271 40,841 152,459 VII 
 VIII95,754 1,518 45,520 5,295 139,385 14,409 22,165 162,030 VIII 
 IX91,619 1,478 27,188 3,638 133,661 5,284 19,965 67,982 IX 
 X99,335 1,340 43,449 3,773 137,165 5,016 20,002 67,268 X 
 XI100,115 1,381 38,491 3,768 131,182 1,892 19,515 72,587 XI 
 XII109,300 1,456 38,000 3,761 132,178 646 19,199 84,611 XII 
2011I114,471 1,469 45,185 4,079 132,093 596 24,901 111,060 I2011
 II106,120 1,309 42,146 3,717 119,796 851 29,232 120,615 II 
 III123,260 1,602 50,943 4,675 129,309 4,497 89,434 145,060 III 
 IV117,445 1,971 37,213 4,320 127,585 10,471 93,216 122,468 IV 
 V126,020 1,281 37,928 4,079 144,058 17,083 87,342 130,750 V 
 VI112,352 1,221 40,135 3,710 142,965 23,793 69,741 163,254 VI 
 VII108,424 1,301 40,901 3,846 147,571 22,493 58,019 168,572 VII 
 VIII101,863 1,508 44,026 4,541 147,412 34,124 20,912 139,718 VIII 
 IX93,822 2,213 37,009 4,433 133,328 6,455 19,357 68,239 IX 
 X112,353 1,353 37,312 3,684 148,189 3,861 20,591 67,471 X 
 XI108,004 1,358 36,144 3,725 135,460 1,422 20,188 80,837 XI 
 XII113,214 1,518 36,832 4,038 130,684 2,013 33,181 114,832 XII 
2012I117,628 1,504 43,229 4,251 137,489 827 22,459 119,552 I2012
 II110,386 1,324 39,165 4,319 123,346 521 35,530 123,288 II 
 III119,248 1,860 42,597 5,419 132,906 3,369 74,794 140,685 III 
 IV121,709 1,434 37,432 3,886 139,714 8,052 116,141 106,982 IV 
 V126,696 1,231 42,061 3,665 150,379 20,323 66,175 129,010 V 
 VI113,840 1,112 35,777 3,504 141,579 22,768 40,112 146,861 VI 
 VII112,377 1,462 36,085 4,040 148,155 24,430 44,889 171,397 VII 
 VIII104,662 1,454 32,493 4,768 141,310 30,162 16,960 107,967 VIII 
 IX100,733 1,841 32,383 3,765 137,124 4,906 18,143 55,327 IX 
 X99,496 1,350 32,929 4,330 145,550 2,341 15,931 61,866 X 
    
 (1) כמות הכותנה שנקצרה - 37,050 טונות.
 *  נתונים מפורטים בנושא חקלאות מופיעים ברבעון לסטטיסטיקה של חקלאות,
     בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.