הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יב. חקלאות
לוח יב/2.- שיווק מוצרים חקלאיים - ערכים
אלפי ש"ח, במחירים שקיבל היצרן
 בעלי חיים ותוצרתםגידולים 
 דגיםצאן ובעלי
חיים
אחרים(2)
ענף הבקרענף הלולסך הכלירקות,
תפוחי אדמה
ומקשה
גידולי
שדה(1)
 
 חלבבקר
לשחיטה
ביצים
ואפרוחים
עופות 
    
 בערכים מותאמים לממוצע של כל שנה, על פי מדד המחירים לצרכן 
2009 256,673 334,659 2,401,003 524,044 1,403,564 2,735,948 7,655,891 4,901,682 363,487  2009
2010 256,812 332,395 2,356,316 641,330 1,420,896 2,852,102 7,859,851 5,367,539 299,412  2010
2011 274,254 385,254 2,846,540 710,768 1,546,593 2,806,658 8,570,067 5,433,528 602,138  2011
    
 בערכים שוטפים 
2009XI18,409 24,528 172,668 47,807 118,490 210,529 592,431 308,355 9,775 XI2009
 XII19,592 23,775 203,467 42,017 123,035 226,376 638,262 471,659 10,187 XII 
2010I19,952 22,744 202,533 46,295 113,018 265,415 669,957 456,770 17,356 I2010
 II20,804 23,054 187,965 44,700 104,251 226,381 607,155 606,662 8,110 II 
 III33,492 40,226 213,641 64,298 124,688 274,013 750,358 764,414 8,779 III 
 IV17,591 26,250 210,716 43,701 116,114 225,811 640,183 551,852 14,137 IV 
 V20,684 27,204 215,897 46,766 127,402 248,404 686,357 447,137 10,368 V 
 VI19,818 25,925 203,701 45,242 120,772 222,774 638,232 315,386 106,361 VI 
 VII20,313 26,759 189,295 45,795 123,530 228,778 634,470 318,083 17,584 VII 
 VIII22,210 34,248 172,740 72,471 115,224 275,655 692,548 322,273 5,562 VIII 
 IX21,030 27,374 167,663 52,445 117,148 172,067 557,727 342,403 5,021 IX 
 X20,585 24,820 187,942 58,859 116,302 263,806 672,314 366,914 98,240 X 
 XI19,915 27,799 191,720 60,667 122,866 224,583 647,550 388,336 4,852 XI 
 XII20,189 25,879 211,277 60,615 119,606 222,700 660,266 473,551 3,636 XII 
2011I21,356 25,444 236,840 66,036 126,303 267,983 743,962 524,554 2,581 I2011
 II19,542 25,937 218,713 60,286 120,149 246,528 691,155 613,391 2,962 II 
 III23,471 34,159 252,313 70,775 118,763 297,012 796,493 758,305 10,699 III 
 IV27,590 40,646 254,503 59,237 110,648 219,656 712,280 623,094 18,948 IV 
 V20,316 33,463 270,313 58,799 131,015 225,171 739,077 449,068 18,774 V 
 VI19,697 31,851 240,883 53,862 139,984 241,180 727,457 349,757 181,927 VI 
 VII20,494 33,079 230,509 56,335 140,631 236,605 717,653 511,086 64,356 VII 
 VIII23,460 36,241 217,681 65,400 140,278 261,389 744,449 274,413 41,542 VIII 
 IX31,932 35,663 201,530 62,397 119,687 204,186 655,395 260,523 5,720 IX 
 X21,745 30,889 238,188 51,264 142,240 180,821 665,147 242,883 243,943 X 
 XI21,452 28,547 236,529 51,133 127,308 207,754 672,723 301,524 6,624 XI 
 XII23,124 29,286 247,033 54,613 129,375 215,438 698,869 511,712 6,604 XII 
2012I22,572 28,964 253,253 52,739 131,890 250,009 739,427 709,101 10,487 I2012
 II20,567 30,702 257,451 53,803 131,056 232,344 725,923 644,791 6,569 II 
 III27,597 46,718 254,966 72,877 131,107 251,260 784,525 704,203 9,548 III 
 IV21,868 37,799 257,164 50,638 138,856 219,750 726,075 552,492 18,004 IV 
 V20,310 34,788 264,308 50,220 144,053 243,596 757,275 460,048 16,908 V 
 VI18,898 32,136 236,938 48,919 129,794 209,532 676,217 368,214 226,210 VI 
 VII23,488 36,770 233,073 57,044 142,717 208,220 701,312 362,798 20,348 VII 
 VIII22,536 37,821 217,716 67,342 121,891 192,932 660,238 361,599 21,290 VIII 
 IX28,308 37,293 212,137 53,655 129,916 191,212 652,521 323,475 7,964 IX 
 X21,138 35,103 238,492 61,583 136,353 194,959 687,628 299,783 185,846 X 
    
 (1) כולל רק חיטה, כותנה, אגוזי אדמה (בוטנים), אפונה לשימורים ותירס קלחים.
 (2) כולל צאן וחזירים שהועברו לשחיטה בבתי מטבחיים, וחלב צאן.