הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/10.- עלות עבודה למשרת שכיר לחודש ושכר
לשעת עבודה בתשלום למשרת שכיר,
לפי ענף ראשי - סיווג חדש
ש"ח, במחירים שוטפים - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 עלות עבודה למשרת שכיר לחודש 
2010 10,549.9 17,604.3 9,591.8 11,157.0 8,923.9 9,097.0 6,578.9 7,998.1 5,750.2 9,899.9 8,728.5 13,997.8 8,220.0 26,328.3 13,677.7  2010
2011 11,081.2 18,654.5 9,912.8 11,679.3 9,225.7 9,504.3 6,713.3 8,470.9 6,209.6 10,440.3 9,137.4 14,989.4 8,571.5 27,951.8 14,255.3  2011
2011II 10,614.4 19,140.3 9,654.4 10,886.0 8,935.4 9,126.2 6,562.1 8,251.9 5,904.2 10,199.8 8,861.5 15,322.0 8,221.9 34,625.6 14,013.7  II2011
 III 11,169.5 20,035.5 9,946.2 11,968.8 9,339.7 9,792.3 6,756.4 8,676.7 6,270.1 10,735.4 9,425.9 16,137.3 8,767.9 33,924.7 14,733.5  III 
 IV 10,896.0 19,961.4 9,737.5 11,613.5 8,961.8 9,334.4 6,379.8 8,476.8 5,919.6 10,641.0 8,937.6 15,360.8 8,307.3 30,405.6 14,289.8  IV 
 V 11,335.0 19,672.1 9,872.2 11,880.1 9,217.2 9,604.1 6,685.2 8,835.6 6,347.4 10,946.2 9,344.5 15,475.4 8,752.9 31,847.8 14,513.8  V 
 VI 11,306.5 18,914.3 9,870.7 11,679.9 9,189.2 9,601.1 6,529.3 8,448.9 6,152.5 10,467.2 9,274.1 15,033.1 8,733.6 31,208.9 14,399.2  VI 
 VII 11,218.9 17,801.7 10,190.2 11,575.6 9,268.2 9,727.9 6,787.2 8,507.5 6,139.8 10,683.8 9,259.1 15,870.1 8,633.6 26,647.8 14,243.9  VII 
 VIII 11,297.2 17,411.1 10,106.0 11,645.4 9,331.2 9,820.7 7,010.2 8,616.1 6,324.0 10,714.8 9,224.3 14,509.9 8,712.8 24,998.7 14,036.9  VIII 
 IX 11,271.7 18,371.2 10,094.6 12,031.8 9,222.3 9,594.2 6,770.2 8,539.2 6,226.2 10,604.6 9,267.0 14,885.2 8,715.9 28,138.4 14,253.5  IX 
 X 11,004.0 17,735.8 9,888.7 11,619.7 9,072.1 9,334.8 6,669.4 8,312.9 6,174.4 10,276.1 9,000.3 14,218.8 8,489.1 24,605.5 14,011.6  X 
 XI 10,944.2 18,047.7 9,885.1 11,775.1 9,066.4 9,270.5 6,620.0 8,421.5 6,502.6 10,074.4 8,925.0 13,421.7 8,493.4 23,266.7 14,075.8  XI 
 XII 11,091.4 18,619.8 10,022.2 12,123.8 10,214.2 9,689.6 6,730.7 8,390.5 6,423.7 10,107.8 9,143.7 14,523.6 8,637.4 29,057.6 14,518.3  XII 
2012I 11,300.9 17,227.2 10,051.2 11,537.7 10,228.6 9,507.0 6,995.4 8,531.6 6,496.9 10,351.0 9,244.8 14,075.7 8,784.8 28,617.0 14,422.1  I2012
 II 11,092.3 18,126.7 9,876.9 11,296.2 9,898.6 9,195.6 6,725.6 8,545.3 6,302.9 10,568.5 9,073.6 14,122.2 8,592.7 28,162.8 14,344.9  II 
 III 11,368.1 19,290.4 10,217.9 12,116.7 10,121.4 9,422.0 6,887.1 8,765.2 6,449.8 10,881.5 9,463.3 15,240.7 8,908.9 28,587.8 14,781.7  III 
 IV 11,407.7 17,433.2 9,965.0 11,288.4 9,317.8 9,644.9 6,680.0 8,605.1 6,212.8 10,810.1 9,123.5 14,204.9 8,637.2 25,243.3 14,356.8  IV 
 V 11,521.6 18,374.8 10,150.8 11,593.1 9,482.9 9,931.7 6,835.1 8,848.1 6,505.3 11,047.8 9,488.6 14,481.7 9,015.2 25,859.8 14,610.1  V 
 VI 11,363.4 18,763.7 10,151.7 11,415.6 9,232.4 9,664.6 6,516.0 8,376.5 6,320.9 10,318.9 9,301.8 14,107.2 8,848.0 29,137.9 14,612.5  VI 
 VIIR11,695.0 19,134.8 10,332.0 11,662.8 9,538.2 9,996.1 6,819.1 8,697.2 6,570.9 10,765.7 9,503.4 14,471.0 9,032.0 25,147.8 14,768.4 RVII 
 VIIIR11,353.2 18,936.1 10,287.3 11,746.9 9,337.0 9,816.2 6,689.5 8,591.8 6,554.7 10,584.0 9,401.9 14,257.8 8,930.6 24,771.6 14,479.8 RVIII 
 IXR11,298.8 18,110.8 10,449.5 11,825.6 9,382.1 9,784.4 6,608.9 8,510.4 6,327.2 10,613.0 9,309.3 13,814.2 8,862.8 23,702.7 14,431.2 RIX 
 X 11,597.0 18,501.2 10,405.5 12,230.3 9,505.0 9,885.2 7,315.2 8,613.5 6,516.6 10,696.1 9,277.3 14,626.8 8,753.2 22,792.8 14,547.8  X 
   
 שכר לשעת עבודה בתשלום למשרת שכיר 
2010 48.0 64.3 49.0 46.0 39.1 39.9 37.0 39.4 33.0 43.9 40.5 55.4 38.9 77.9 57.2  2010
2011 49.6 66.6 51.2 47.7 41.9 42.5 36.9 41.7 35.2 46.5 42.2 56.6 40.7 78.7 59.6  2011
2011II 49.5 70.2 51.0 46.7 40.9 41.7 37.2 41.1 34.7 45.5 41.4 55.8 39.9 80.7 59.8  II2011
 III 47.8 70.5 49.4 46.5 40.6 40.9 36.5 41.0 34.6 45.7 40.7 55.2 39.2 80.4 58.5  III 
 IV 50.9 68.8 52.8 49.4 42.6 45.1 35.4 42.0 34.6 47.3 42.5 59.4 40.7 80.0 60.7  IV 
 V 48.8 66.7 50.8 47.5 41.5 41.7 36.4 41.0 34.4 45.8 41.2 54.9 39.7 82.8 58.5  V 
 VI 50.0 64.8 50.5 46.4 42.0 43.2 37.0 41.7 35.3 46.4 42.0 55.8 40.5 83.6 59.3  VI 
 VII 49.7 63.5 51.3 47.8 42.2 43.3 36.6 41.8 34.7 47.4 42.9 58.5 41.3 78.3 59.6  VII 
 VIII 49.2 62.4 50.5 45.8 41.4 42.2 35.9 41.3 34.8 46.4 41.8 54.2 40.4 78.4 57.9  VIII 
 IX 51.4 64.6 52.1 49.0 43.5 43.6 37.4 42.6 35.6 48.0 43.9 58.0 42.3 80.2 60.7  IX 
 X 50.9 66.3 52.5 49.4 43.4 43.3 37.9 42.8 36.3 47.8 43.7 56.4 42.3 84.8 61.0  X 
 XI 49.1 65.9 51.4 48.1 42.1 41.5 36.2 41.6 36.0 45.5 42.3 57.4 40.7 78.0 59.3  XI 
 XII 49.4 66.8 52.5 48.7 43.8 43.5 39.3 42.5 36.0 47.2 43.1 58.4 41.5 79.7 60.7  XII 
2012I 49.5 64.4 51.3 48.0 42.6 42.3 36.8 41.8 36.0 45.9 42.7 56.6 41.2 77.3 59.3  I2012
 II 49.8 67.6 51.1 49.1 42.6 43.5 38.0 41.9 36.1 46.1 42.5 56.3 41.1 76.2 60.6  II 
 III 50.5 71.2 52.5 50.2 43.5 43.6 38.9 43.2 36.4 48.4 43.8 59.2 42.2 80.5 61.9  III 
 IV 52.0 67.2 53.5 47.4 44.4 46.9 38.1 43.3 36.7 48.3 43.9 58.2 42.4 84.3 61.9  IV 
 V 49.8 68.2 52.0 46.1 43.6 44.6 38.4 42.7 37.1 46.8 43.8 56.6 42.4 82.8 60.6  V 
 VI 51.2 68.1 52.5 47.3 44.5 46.8 39.3 43.7 38.8 47.3 44.0 57.3 42.6 79.8 62.4  VI 
 VIIR50.1 67.2 52.0 46.1 44.3 45.2 38.2 43.6 38.7 47.4 44.1 57.4 42.6 78.2 60.7 RVII 
 VIIIR49.8 67.0 51.5 46.5 43.3 44.0 36.8 43.0 38.3 46.6 43.6 56.6 42.2 75.0 60.4 RVIII 
 IXR52.4 67.4 55.1 50.5 45.3 46.2 39.7 44.4 38.4 49.0 45.5 57.0 44.2 86.7 63.5 RIX 
 X 51.2 68.7 53.2 50.2 45.0 45.4 41.3 43.2 38.5 46.7 44.7 55.3 43.4 86.9 62.0  X 
   

לוח יג/10.- עלות עבודה למשרת שכיר לחודש ושכר
לשעת עבודה בתשלום למשרת שכיר,
לפי ענף ראשי - סיווג חדש
ש"ח, במחירים שוטפים - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 עלות עבודה למשרת שכיר לחודש 
2010 9,429.5 7,404.2 8,847.5 18,365.3 20,141.7 23,921.8 23,950.8 20,276.9 13,147.1 12,070.1 14,963.1 10,365.4 11,463.6 12,743.5  2010
2011 9,402.6 7,653.2 9,099.4 19,142.9 20,544.0 24,776.5 24,087.4 20,841.5 13,331.8 12,290.6 15,833.8 10,812.4 12,012.7 13,460.7  2011
2011II 9,313.0 7,340.2 8,845.9 18,537.8 19,918.8 23,875.1 23,203.1 20,196.8 13,247.0 12,090.0 15,431.5 10,542.1 11,462.1 13,268.5  II2011
 III 9,328.5 7,747.1 9,131.1 19,975.9 20,877.6 25,141.3 24,885.6 20,995.9 13,257.5 12,786.3 16,267.4 11,181.3 12,281.9 14,089.8  III 
 IV 8,990.7 7,418.4 8,790.4 18,539.3 20,538.7 24,277.7 25,086.9 20,509.0 13,473.8 12,412.9 16,089.4 10,589.3 11,672.7 13,522.0  IV 
 V 9,440.8 7,576.2 9,042.0 18,854.9 20,750.3 24,926.3 24,871.9 20,906.4 13,409.2 12,373.8 15,679.0 11,024.6 12,189.5 13,524.7  V 
 VI 9,281.5 7,578.4 9,009.0 19,629.6 20,871.6 25,123.9 24,996.3 21,039.4 13,361.9 12,416.9 15,899.9 10,610.3 12,032.7 13,903.7  VI 
 VII 9,428.1 7,598.7 9,066.2 19,342.9 20,834.0 25,428.4 24,107.3 21,209.8 13,204.4 12,527.8 15,754.9 10,667.7 12,439.5 13,535.2  VII 
 VIII 9,266.8 7,800.5 9,113.4 18,956.5 20,208.5 24,274.7 23,452.4 20,498.8 13,316.4 12,535.1 15,558.0 10,813.8 12,395.2 13,428.6  VIII 
 IX 9,300.6 7,880.7 9,052.7 18,829.4 20,509.5 24,930.0 23,483.0 20,986.1 13,391.7 12,201.0 15,767.6 10,790.5 11,967.6 13,417.1  IX 
 X 9,347.7 7,747.1 8,949.6 19,014.8 20,217.5 24,569.3 23,178.7 20,698.0 13,150.3 11,959.4 15,871.5 10,725.8 11,824.3 13,137.3  X 
 XI 9,542.9 7,946.6 8,970.8 19,245.1 20,418.9 24,631.6 23,706.1 20,861.5 13,400.1 11,892.5 15,878.1 10,754.2 12,048.0 13,017.0  XI 
 XII 10,116.0 7,875.6 10,456.1 19,326.7 21,052.8 25,689.5 24,242.9 21,613.9 13,476.7 12,026.8 16,163.1 11,165.3 12,079.7 13,476.9  XII 
2012I 9,911.9 7,909.1 10,572.2 19,387.8 21,094.5 25,716.7 24,028.2 21,663.8 13,540.7 12,485.1 16,565.6 10,974.8 12,259.8 13,515.3  I2012
 II 9,903.9 7,969.5 10,233.3 19,181.8 20,909.6 25,456.8 23,866.5 21,494.1 13,523.0 12,171.2 16,249.2 10,898.5 11,977.2 13,393.8  II 
 III 9,846.5 7,922.1 10,451.8 19,508.1 21,411.7 25,943.7 24,728.8 21,889.5 13,719.6 12,577.8 16,612.9 11,061.9 12,322.4 14,094.4  III 
 IV 9,217.2 7,778.2 9,182.9 19,051.1 21,215.5 25,525.5 23,901.1 21,803.3 14,306.9 12,760.6 16,509.0 10,864.3 11,964.7 14,156.7  IV 
 V 9,451.3 7,948.2 9,299.5 19,410.8 21,131.1 25,519.9 24,022.5 21,678.9 13,979.2 12,661.8 16,689.7 11,080.3 12,458.9 14,293.8  V 
 VI 9,409.3 7,695.0 9,056.8 19,263.7 21,435.9 25,848.4 24,642.9 21,954.5 14,191.8 12,583.9 16,635.3 10,844.1 12,205.5 14,485.3  VI 
 VIIR9,707.7 7,876.4 9,350.2 19,514.6 21,342.0 25,871.0 24,040.0 21,936.9 14,131.1 12,918.7 17,114.2 11,290.7 12,224.3 14,088.2 RVII 
 VIIIR9,462.2 7,909.7 9,142.4 18,670.5 20,863.6 24,979.1 23,834.8 21,303.2 13,978.8 12,882.9 16,644.9 11,139.6 11,753.6 13,425.5 RVIII 
 IXR9,464.1 8,030.5 9,215.7 19,474.0 20,959.9 25,233.0 23,636.5 21,509.9 13,995.1 12,675.0 16,350.6 10,988.9 11,449.8 13,928.5 RIX 
 X 10,009.4 8,086.8 9,347.1 19,494.0 21,032.2 25,277.3 23,750.0 21,587.2 14,110.4 12,724.9 16,728.6 11,155.5 11,878.1 13,859.3  X 
   
 שכר לשעת עבודה בתשלום למשרת שכיר 
2010 42.7 38.5 38.8 76.1 78.0 91.3 87.8 79.1 54.1 51.8 61.8 46.0 47.1 54.8  2010
2011 43.3 40.4 41.7 78.3 80.2 93.0 93.0 80.8 55.7 53.1 65.7 48.1 50.6 58.3  2011
2011II 42.6 41.1 40.5 79.7 80.3 93.7 93.7 80.9 55.6 52.1 64.8 47.9 49.5 58.4  II2011
 III 41.7 39.9 40.4 78.3 78.3 90.1 91.4 79.0 55.5 50.5 63.7 47.2 48.7 57.4  III 
 IV 44.3 40.7 41.4 80.4 80.8 93.8 91.8 81.5 56.9 54.9 67.8 49.2 51.4 59.9  IV 
 V 42.2 38.8 41.4 74.0 79.2 90.7 93.6 79.3 55.9 52.8 64.6 47.4 49.7 57.5  V 
 VI 43.8 39.8 41.4 79.0 79.9 92.7 93.3 80.2 55.1 53.4 65.9 47.6 50.4 59.5  VI 
 VII 44.1 39.7 41.7 78.9 81.4 94.9 92.2 82.2 56.1 55.0 66.6 47.6 51.3 58.7  VII 
 VIII 41.9 39.4 41.0 74.5 78.0 89.1 92.5 77.9 54.9 52.3 64.2 47.1 51.5 58.4  VIII 
 IX 43.7 42.4 43.5 77.7 82.0 95.9 93.7 82.7 56.3 55.0 67.4 49.1 52.0 58.8  IX 
 X 44.1 41.6 43.5 78.5 82.3 95.4 97.3 82.5 56.3 54.3 67.9 49.4 51.1 59.4  X 
 XI 45.0 41.2 42.4 77.0 79.0 91.0 91.4 79.4 55.0 52.9 67.2 47.8 51.3 57.0  XI 
 XII 45.1 40.9 44.0 79.7 81.9 95.3 92.7 83.1 57.0 53.8 67.1 49.7 51.6 58.8  XII 
2012I 42.9 40.0 42.7 76.1 79.7 92.4 90.4 80.9 55.6 52.5 66.9 48.0 51.3 57.9  I2012
 II 45.5 41.8 42.2 79.7 82.0 95.5 93.8 83.1 56.6 52.7 67.8 49.1 51.5 58.9  II 
 III 45.3 41.2 43.4 80.9 83.7 97.0 96.0 84.7 58.0 54.3 69.2 49.3 52.3 59.3  III 
 IV 45.1 41.4 43.4 78.5 83.5 98.0 93.2 84.8 57.7 56.4 70.2 50.9 51.9 61.1  IV 
 V 44.3 41.2 43.2 76.0 80.9 93.7 92.6 81.8 56.5 54.2 68.4 49.5 50.1 60.1  V 
 VI 45.8 40.1 43.6 82.5 84.5 98.7 95.5 85.5 58.0 56.9 70.5 50.4 52.9 62.5  VI 
 VIIR45.2 40.0 44.0 75.7 80.7 92.2 92.9 81.2 57.4 55.5 68.4 50.3 50.7 60.1 RVII 
 VIIIR44.9 40.7 43.1 77.0 80.1 92.8 89.3 81.0 56.2 56.2 67.2 50.4 50.4 60.5 RVIII 
 IXR48.8 42.3 44.9 82.8 84.9 99.1 95.2 85.8 58.5 58.5 71.5 52.5 51.1 62.9 RIX 
 X 45.9 40.1 44.8 76.8 83.4 94.7 97.3 83.5 59.3 57.1 69.6 51.1 49.6 62.6  X