הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/11.- מדדי הייצור התעשייתי,
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 נתונים מנוכי עונתיותנתונים מקוריים 
    
2010 101.9 116.0 113.3 168.5 129.7 101.6 115.9 112.8 168.3 129.5  2010
2011 103.9 123.9 117.9 168.8 133.0 103.0 122.7 117.4 168.1 132.1  2011
2010IX 100.2 115.7 115.0 148.9 122.7 89.4 101.4 106.3 140.6 112.2  IX2010
 X 102.7 119.4 111.2 160.3 127.7 101.5 124.2 109.1 155.9 126.7  X 
 XI 102.1 118.3 96.2 167.8 127.8 100.4 121.4 93.5 175.0 130.1  XI 
 XII 101.2 122.0 99.6 167.0 128.6 103.8 127.3 101.1 184.4 136.8  XII 
2011I 105.5 121.7 115.2 165.3 131.3 105.7 117.0 116.0 159.7 128.4  I2011
 II 103.1 120.7 117.3 174.8 133.9 97.5 112.1 110.3 164.1 125.7  II 
 III 103.4 124.6 114.9 173.1 134.0 114.4 134.5 125.5 189.0 146.4  III 
 IV 102.9 122.5 116.0 161.5 129.6 90.3 109.2 105.9 139.6 114.0  IV 
 V 106.3 126.8 115.9 164.8 132.7 108.0 130.3 117.8 167.8 135.3  V 
 VI 104.6 123.8 118.0 160.2 130.2 104.6 130.4 120.8 170.5 135.7  VI 
 VII 104.7 126.2 119.3 161.3 131.4 104.1 127.9 123.4 164.7 133.3  VII 
 VIII 102.5 124.0 119.3 165.1 131.5 110.0 126.4 124.8 155.3 131.6  VIII 
 IX 103.3 124.3 117.9 167.8 132.6 103.5 118.1 117.5 170.3 131.9  IX 
 X 104.2 125.7 120.1 180.6 137.8 94.1 116.4 108.1 161.4 124.5  X 
 XI 102.6 121.2 121.4 176.8 135.2 100.4 123.9 117.1 182.8 136.7  XI 
 XII 103.8 124.9 119.6 174.3 135.3 103.9 125.9 121.5 191.6 141.8  XII 
2012I 102.7 125.2 119.0 173.5 134.7 104.7 123.2 119.6 171.3 134.1  I2012
 II 102.5 127.0 116.5 164.0 131.5 101.2 123.8 113.2 158.2 127.9  II 
 III 102.2 125.6 118.3 167.1 132.4 110.4 128.7 123.9 170.8 137.5  III 
 IV 101.4 128.2 119.4 179.0 137.0 91.2 123.4 113.8 169.2 128.9  IV 
 V 101.7 125.5 116.7 181.8 137.0 106.8 136.6 123.6 187.4 144.0  V 
 VI 99.0 124.8 115.0 178.9 134.9 99.6 128.6 118.2 192.4 141.1  VI 
 VIIR99.5 125.3 113.4 188.2 138.1 106.0 134.5 121.8 191.3 144.4 RVII 
 VIIIR99.4 124.7 116.2 202.1 143.1 107.6 123.8 117.2 185.3 139.5 RVIII 
 IXR98.5 124.1 117.0 193.6 139.9 89.6 108.2 107.1 184.3 129.0 RIX 
 X 99.2 123.3 116.4 187.7 137.8 97.2 124.3 112.0 166.5 129.6  X 
    

לוח יג/11.- מדדי הייצור התעשייתי,
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 נתוני מגמה 
   
2010 101.9 116.0 115.5 170.2 130.6  2010
2011 103.6 124.3 117.0 167.6 132.5  2011
2010IX 102.1 117.5 114.1 169.6 130.6  IX2010
 X 102.1 118.4 112.8 167.9 130.1  X 
 XI 102.2 119.5 111.8 167.1 129.9  XI 
 XII 102.3 120.5 111.3 167.0 130.1  XII 
2011I 102.6 121.6 111.5 167.1 130.5  I2011
 II 103.0 122.5 112.3 167.0 130.9  II 
 III 103.5 123.3 113.5 166.5 131.3  III 
 IV 103.9 124.0 114.9 165.8 131.4  IV 
 V 104.2 124.4 116.4 165.1 131.6  V 
 VI 104.3 124.7 117.6 164.8 131.8  VI 
 VII 104.2 124.9 118.7 165.2 132.2  VII 
 VIII 104.0 125.0 119.4 166.5 132.8  VIII 
 IX 103.7 125.0 119.8 168.4 133.5  IX 
 X 103.5 125.0 119.9 170.4 134.2  X 
 XI 103.2 125.2 119.8 171.9 134.6  XI 
 XII 103.0 125.4 119.6 172.8 134.8  XII 
2012I 102.7 125.7 119.2 173.3 134.8  I2012
 II 102.4 125.9 118.7 173.8 134.8  II 
 III 101.9 126.1 118.0 174.9 134.9  III 
 IV 101.4 126.1 117.4 177.0 135.4  IV 
 V 100.8 126.0 116.8 180.2 136.2  V 
 VI 100.2 125.6 116.3 183.9 137.2  VI 
 VIIR99.7 125.1 116.1 187.4 138.1 RVII 
 VIIIR99.4 124.6 116.0 190.1 138.8 RVIII 
 IXR99.2 124.2 116.2 191.7 139.2 RIX 
 X 99.1 123.8 116.4 192.5 139.3  X