הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/13.- מדדי שעות עבודה למעשה,
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 נתונים מנוכי עונתיותנתונים מקוריים 
    
2010 96.7 102.2 111.5 115.1 104.9 96.2 101.7 111.0 114.5 104.4  2010
2011 95.4 104.7 110.5 118.4 105.7 94.9 104.2 110.0 117.7 105.2  2011
2010IX 96.3 101.6 112.0 114.8 104.6 86.3 89.6 98.7 100.3 92.5  IX2010
 X 96.4 103.2 113.2 116.9 105.7 96.7 103.6 113.9 116.0 105.8  X 
 XI 95.7 102.7 112.0 118.1 105.5 97.7 105.4 116.5 126.1 109.5  XI 
 XII 96.1 103.8 112.0 116.6 105.5 98.5 106.4 115.6 122.6 109.1  XII 
2011I 96.2 103.4 111.1 116.4 105.3 98.7 105.3 115.0 120.6 108.3  I2011
 II 96.0 104.9 110.5 119.6 106.3 94.0 102.3 108.2 120.0 104.7  II 
 III 95.6 103.6 110.9 118.1 105.5 100.9 108.9 116.4 125.5 111.4  III 
 IV 95.2 104.0 110.1 119.3 105.7 84.0 93.4 96.9 102.4 92.9  IV 
 V 97.0 105.6 112.2 117.5 106.5 97.7 107.4 112.5 116.7 107.2  V 
 VI 95.7 104.7 110.8 118.8 106.0 96.3 104.9 110.8 119.2 106.4  VI 
 VII 95.6 105.4 110.6 117.9 105.9 97.0 108.1 112.8 122.2 108.5  VII 
 VIII 95.1 105.4 110.3 117.4 105.5 98.4 108.2 113.4 114.6 107.2  VIII 
 IX 95.0 105.6 109.8 119.4 105.9 92.5 101.4 106.8 116.8 103.0  IX 
 X 94.6 104.8 109.4 119.6 105.6 87.6 96.9 99.1 106.6 96.5  X 
 XI 94.5 104.0 109.9 117.5 104.9 96.3 106.9 114.3 124.5 108.7  XI 
 XII 94.7 105.1 110.7 118.7 105.7 95.9 106.1 113.3 123.1 107.9  XII 
2012I 94.4 104.8 110.6 119.3 105.7 98.0 109.0 116.0 126.4 110.6  I2012
 II 93.6 103.5 110.1 118.3 104.7 95.4 105.1 112.0 123.0 107.3  II 
 III 94.2 105.0 110.9 118.9 105.6 95.8 106.0 111.2 119.2 106.6  III 
 IV 94.1 104.0 111.0 118.0 105.0 86.0 97.8 101.8 105.8 96.3  IV 
 V 93.7 103.1 110.3 118.1 104.6 96.2 107.4 114.1 122.6 108.3  V 
 VI 92.7 103.2 109.1 117.6 104.0 93.9 103.8 110.9 120.5 105.6  VI 
 VIIR92.4 102.8 109.2 119.1 104.2 97.0 107.8 114.6 127.5 110.0 RVII 
 VIIIR92.0 101.7 109.1 118.5 103.6 94.4 102.6 110.6 114.8 104.0 RVIII 
 IXR91.4 102.0 107.9 118.3 103.3 83.7 90.9 95.8 102.3 92.0 RIX 
 X 91.7 103.4 107.8 116.0 103.1 89.2 101.8 104.2 109.8 99.8  X 
    

לוח יג/13.- מדדי שעות עבודה למעשה,
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 נתוני מגמה 
   
2010 96.7 102.2 111.2 114.9 104.7  2010
2011 95.3 104.7 110.6 118.3 105.7  2011
2010IX 96.7 102.7 112.1 116.2 105.4  IX2010
 X 96.5 102.9 112.1 116.6 105.5  X 
 XI 96.3 103.1 111.9 117.0 105.5  XI 
 XII 96.1 103.4 111.7 117.4 105.6  XII 
2011I 95.9 103.7 111.4 117.7 105.6  I2011
 II 95.8 104.0 111.2 118.0 105.7  II 
 III 95.7 104.3 111.0 118.1 105.8  III 
 IV 95.6 104.6 110.9 118.3 105.9  IV 
 V 95.5 104.9 110.8 118.4 105.9  V 
 VI 95.4 105.1 110.7 118.4 105.9  VI 
 VII 95.3 105.2 110.5 118.4 105.9  VII 
 VIII 95.1 105.2 110.3 118.5 105.8  VIII 
 IX 95.0 105.1 110.2 118.5 105.7  IX 
 X 94.8 105.0 110.1 118.6 105.6  X 
 XI 94.6 104.8 110.1 118.6 105.5  XI 
 XII 94.5 104.7 110.3 118.6 105.5  XII 
2012I 94.4 104.5 110.4 118.5 105.4  I2012
 II 94.2 104.3 110.6 118.4 105.3  II 
 III 94.0 104.1 110.6 118.3 105.1  III 
 IV 93.6 103.8 110.4 118.3 104.9  IV 
 V 93.3 103.5 110.1 118.2 104.6  V 
 VI 92.8 103.2 109.7 118.1 104.3  VI 
 VIIR92.4 102.9 109.2 118.0 103.9 RVII 
 VIIIR92.1 102.8 108.8 117.8 103.6 RVIII 
 IXR91.9 102.7 108.4 117.5 103.4 RIX 
 X 91.7 102.8 108.1 117.2 103.2  X