הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/15.- מדדי עלות ושכר לשעת עבודה בתשלום,
(מחירים קבועים ומחירים שוטפים),
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 עלות לשעת עבודה בתשלום 
 מחירים קבועיםמחירים שוטפים 
     
2010 106.9 111.2 106.0 103.1 108.8 123.3 128.3 122.2 118.9 125.5  2010
2011 108.3 112.9 109.7 103.8 110.6 129.4 134.9 131.0 124.0 132.2  2011
2010IX 108.6 112.3 103.2 101.3 108.7 126.7 130.9 120.4 118.2 126.8  IX2010
 X 105.6 108.9 103.3 103.0 107.7 123.5 127.3 120.8 120.5 125.9  X 
 XI 103.5 106.9 101.2 99.0 105.0 121.1 125.1 118.4 115.9 122.9  XI 
 XII 107.6 112.4 109.8 102.5 109.7 126.4 132.0 129.0 120.4 128.9  XII 
2011I 104.8 108.8 107.2 104.1 108.6 123.3 128.1 126.2 122.6 127.8  I2011
 II 103.2 111.7 106.2 101.6 107.8 121.9 131.9 125.4 120.0 127.3  II 
 III 108.7 116.0 111.5 108.6 113.5 128.6 137.2 131.9 128.5 134.3  III 
 IV 108.6 114.8 115.2 105.8 113.1 129.2 136.6 137.0 125.9 134.6  IV 
 V 108.3 113.9 111.8 105.6 111.7 129.5 136.2 133.7 126.3 133.6  V 
 VI 108.3 113.4 109.8 104.6 111.0 130.1 136.2 131.9 125.6 133.4  VI 
 VII 110.2 112.0 110.2 103.9 110.9 131.9 134.1 131.9 124.4 132.7  VII 
 VIII 108.3 111.5 104.8 99.8 107.7 130.3 134.1 126.1 120.0 129.5  VIII 
 IX 112.2 115.8 109.9 104.0 112.4 134.8 139.1 132.0 124.9 135.0  IX 
 X 110.6 113.7 110.8 103.6 111.6 133.0 136.6 133.2 124.5 134.2  X 
 XI 105.9 108.7 106.8 99.8 107.3 127.2 130.5 128.3 119.8 128.9  XI 
 XII 110.4 114.5 111.6 104.5 112.1 132.5 137.6 134.0 125.5 134.7  XII 
2012I 109.6 113.7 111.7 100.6 110.2 131.6 136.6 134.2 120.8 132.3  I2012
 II 106.7 111.9 109.2 101.1 109.0 128.2 134.3 131.2 121.4 130.9  II 
 III 112.6 115.5 114.0 108.1 114.6 135.8 139.3 137.4 130.4 138.2  III 
 IV 109.8 115.3 112.6 104.8 112.7 133.6 140.3 137.1 127.5 137.1  IV 
 V 110.0 113.8 113.5 103.4 111.8 133.8 138.4 138.1 125.8 136.0  V 
 VI 108.8 114.9 113.4 104.9 112.4 132.0 139.4 137.6 127.2 136.4  VI 
 VIIR111.8 115.6 115.1 103.8 113.3 135.7 140.4 139.7 126.1 137.5 RVII 
 VIIIR110.0 114.8 112.1 101.3 111.1 134.9 140.7 137.5 124.2 136.2 RVIII 
 IXR111.6 115.6 111.0 103.3 112.5 136.9 141.7 136.1 126.6 137.9 RIX 
 X 112.4 115.3 112.4 104.6 113.2 137.6 141.1 137.6 128.0 138.5  X