הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/16.- שעות היעדרות בתשלום לחודש,
שעות עבודה למעשה לחודש,
שכר לשעת עבודה בתשלום (ש"ח)
ועלות עבודה לחודש (ש"ח) - למשרת שכיר - עמוד 1 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
  שעות עבודה למעשה לחודש שעות היעדרות בתשלום לחודש  
    
2010 164.3 173.7 172.5 170.2 169.5 9.9 10.2 13.5 21.7 13.8  2010
2011 163.2 172.0 170.1 170.2 168.4 9.4 10.3 13.6 20.4 13.3  2011
2010IX 148.6 153.6 152.9 147.5 150.2 20.0 21.9 29.4 42.3 28.1  IX2010
 X 165.8 175.2 174.6 169.9 170.6 8.0 8.1 9.1 19.9 11.5  X 
 XI 168.2 177.6 179.7 183.9 176.6 8.2 7.7 9.2 12.5 9.4  XI 
 XII 168.9 177.9 178.4 179.0 175.4 8.1 8.1 10.0 15.3 10.4  XII 
2011I 170.9 176.8 179.2 175.6 174.9 6.5 6.5 9.4 15.3 9.4  I2011
 II 164.4 171.5 170.1 174.3 169.8 5.8 6.7 9.2 11.9 8.2  II 
 III 174.8 182.4 180.8 182.4 179.7 6.3 8.1 9.2 12.2 8.8  III 
 IV 146.7 157.2 152.2 149.4 150.9 19.1 17.3 25.0 35.1 24.0  IV 
 V 169.2 179.8 174.8 169.3 172.7 9.4 9.5 12.0 23.7 13.8  V 
 VI 163.4 172.1 171.7 172.3 169.3 9.1 10.1 12.8 19.1 12.7  VI 
 VII 163.9 174.3 171.2 175.3 170.7 7.5 8.1 11.3 14.6 10.2  VII 
 VIII 166.6 174.2 173.0 164.6 168.9 9.9 11.5 15.6 31.2 17.0  VIII 
 IX 158.2 165.4 164.5 167.9 163.7 9.8 12.2 14.7 20.7 14.2  IX 
 X 151.2 159.9 153.0 153.7 154.4 14.5 16.3 24.6 31.8 21.3  X 
 XI 165.4 176.0 175.9 179.6 173.6 7.7 8.2 9.4 16.0 10.4  XI 
 XII 164.2 174.6 174.3 177.6 172.1 7.4 8.5 9.6 13.5 9.7  XII 
2012I 168.9 179.2 179.2 183.0 176.9 7.9 7.8 9.6 15.5 10.2  I2012
 II 164.4 173.5 173.9 177.7 171.9 7.0 7.4 9.1 13.7 9.3  II 
 III 164.9 174.3 173.2 172.1 170.5 6.7 7.5 9.7 15.7 9.9  III 
 IV 149.7 160.6 157.5 152.3 154.3 16.8 15.5 22.1 33.2 21.9  IV 
 V 167.2 176.0 174.9 176.2 173.1 8.0 9.5 11.1 17.1 11.4  V 
 VI 160.7 169.2 169.5 172.8 167.5 6.8 7.7 9.4 14.4 9.5  VI 
 VIIR165.2 174.5 174.1 181.8 173.5 8.1 9.6 11.5 15.2 11.0 RVII 
 VIIIR161.2 166.4 168.3 163.6 164.2 11.3 13.2 16.6 31.4 18.2 RVIII 
 IXR145.0 150.3 148.9 146.6 147.3 18.2 19.8 25.5 38.0 25.3 RIX 
 X 153.9 166.2 161.9 157.3 159.1 15.8 14.0 22.2 33.4 21.2  X 
    

לוח יג/16.- שעות היעדרות בתשלום לחודש,
שעות עבודה למעשה לחודש,
שכר לשעת עבודה בתשלום (ש"ח)
ועלות עבודה לחודש (ש"ח) - למשרת שכיר - עמוד 2 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל  
  עלות עבודה לחודש  (ש"ח) שכר לשעת עבודה בתשלום (ש"ח)  
    
2010 9,006.5 11,231.9 14,556.9 20,975.5 13,677.7 42.1 48.4 58.3 80.6 57.2  2010
2011 9,398.0 11,743.4 15,283.7 21,550.3 14,255.3 44.1 50.5 61.5 82.5 59.6  2011
2010IX 9,013.3 10,978.5 14,119.3 20,599.3 13,479.0 43.0 49.9 58.8 80.3 58.1  IX2010
 X 9,010.4 11,114.1 14,184.0 20,975.8 13,620.7 42.4 48.8 59.4 82.4 58.1  X 
 XI 8,987.5 11,047.7 14,292.7 20,882.0 13,599.9 41.9 48.5 59.0 80.6 57.5  XI 
 XII 9,226.8 11,477.2 15,242.6 21,062.9 13,965.4 42.5 49.2 59.9 81.6 58.1  XII 
2011I 9,190.4 11,206.5 15,113.9 21,325.1 13,973.1 42.6 48.5 59.0 84.1 58.6  I2011
 II 9,089.0 11,687.8 14,858.5 21,225.0 14,013.7 43.4 50.4 61.0 84.1 59.8  II 
 III 9,607.4 12,249.9 15,600.2 22,372.3 14,733.5 42.7 49.3 59.8 82.8 58.5  III 
 IV 9,227.1 11,642.9 15,812.2 21,624.6 14,289.8 44.7 51.6 63.4 83.5 60.7  IV 
 V 9,549.3 12,085.4 15,567.4 21,804.7 14,513.8 43.3 49.9 61.4 80.6 58.5  V 
 VI 9,447.3 11,852.9 15,461.3 21,909.1 14,399.2 43.7 50.7 61.4 81.9 59.3  VI 
 VII 9,507.9 11,673.8 15,279.7 21,534.8 14,243.9 44.5 50.4 61.5 82.7 59.6  VII 
 VIII 9,507.3 11,681.4 14,835.6 21,023.8 14,036.9 43.4 49.9 59.5 79.3 57.9  VIII 
 IX 9,533.2 11,809.3 15,042.2 21,472.7 14,253.5 45.5 51.9 62.8 82.6 60.7  IX 
 X 9,282.7 11,521.6 15,104.7 21,062.9 14,011.6 45.5 51.9 63.4 83.5 61.0  X 
 XI 9,269.1 11,486.3 15,083.2 21,385.2 14,075.8 44.2 50.3 62.1 80.9 59.3  XI 
 XII 9,565.3 12,023.4 15,645.9 21,863.8 14,518.3 45.2 51.6 62.8 83.7 60.7  XII 
2012I 9,603.3 11,964.8 15,777.7 21,451.8 14,422.1 44.4 50.4 62.1 80.8 59.3  I2012
 II 9,421.6 11,836.3 15,545.3 21,609.4 14,344.9 44.4 51.3 64.0 83.5 60.6  II 
 III 9,797.8 12,085.9 15,949.3 22,309.6 14,781.7 45.7 51.8 65.3 85.9 61.9  III 
 IV 9,387.0 11,808.2 15,676.1 21,573.7 14,356.8 45.8 53.2 65.5 84.1 61.9  IV 
 V 9,675.6 12,033.9 16,014.7 21,756.8 14,610.1 45.1 51.7 64.4 82.1 60.6  V 
 VI 9,482.9 12,008.8 15,928.4 22,138.9 14,612.5 45.7 52.9 66.1 85.6 62.4  VI 
 VIIR9,709.7 12,113.0 16,159.5 22,213.1 14,768.4 45.5 52.0 64.1 81.5 60.7 RVII 
 VIIIR9,618.7 11,844.2 15,849.0 21,669.5 14,479.8 45.0 51.9 64.3 80.9 60.4 RVIII 
 IXR9,599.4 11,762.9 15,435.6 21,747.8 14,431.2 47.3 54.5 67.3 85.2 63.5 RIX 
 X 9,640.6 11,921.6 15,789.8 21,832.8 14,547.8 46.4 53.0 66.2 83.4 62.0  X