הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/2.- מדדי הייצור התעשייתי, לפי ענף ראשי -
סיווג חדש
במחירים קבועים, הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
משקל5.65 15.43 4.86 2.28 2.85 0.55 0.21 3.58 0.81 2.77 13.64 1.70 11.94 2.64 100.0 משקל
   
 נתונים מקוריים 
2010 136.4 185.4 91.3 114.4 112.3 129.1 102.5 85.0 79.0 86.7 105.3 108.0 104.9 102.0 129.5  2010
2011 145.3 178.2 88.9 114.2 117.4 139.1 93.9 81.6 81.9 81.5 109.0 106.1 109.4 94.6 132.1  2011
2011II 141.7 173.1 83.9 110.5 115.3 121.0 99.4 83.2 90.6 81.0 100.2 85.4 102.3 58.0 125.7  II2011
 III 164.5 195.0 96.9 119.3 127.3 139.4 107.0 96.1 80.6 100.6 122.0 122.0 121.9 117.7 146.4  III 
 IV 135.9 159.4 82.3 103.2 108.6 111.6 89.1 78.3 65.5 82.1 90.2 88.6 90.4 96.4 114.0  IV 
 V 153.0 176.9 91.4 120.6 118.5 137.6 99.7 84.5 77.7 86.5 116.0 112.7 116.4 108.9 135.3  V 
 VI 157.8 167.6 92.7 113.6 119.7 148.7 99.2 85.2 80.4 86.6 109.4 118.8 108.1 104.6 135.7  VI 
 VII 147.9 173.6 93.4 115.3 121.4 148.3 89.1 77.6 81.4 76.5 109.6 120.8 108.0 101.5 133.3  VII 
 VIII 145.0 178.0 92.1 115.7 127.3 158.4 90.3 85.4 91.0 83.8 118.5 139.7 115.5 110.0 131.6  VIII 
 IX 138.4 169.9 93.8 113.1 110.1 141.0 81.9 74.8 77.1 74.1 111.9 116.1 111.3 87.3 131.9  IX 
 X 133.4 190.7 75.6 106.0 103.4 129.1 82.9 68.3 72.2 67.1 103.7 98.2 104.5 104.1 124.5  X 
 XI 135.1 194.5 84.9 118.2 112.8 139.9 93.9 74.2 81.4 72.2 107.3 92.1 109.4 110.3 136.7  XI 
 XII 148.2 198.8 91.5 115.4 124.9 168.9 94.0 85.9 103.8 80.6 107.0 76.7 111.3 101.4 141.8  XII 
2012I 139.5 182.2 81.1 114.9 128.5 167.1 87.8 77.9 83.5 76.2 113.8 92.9 116.7 100.2 134.1  I2012
 II 136.1 160.9 81.9 109.3 124.8 155.7 84.8 75.4 97.2 68.9 108.8 90.3 111.4 118.9 127.9  II 
 III 152.3 183.0 90.5 113.9 127.2 168.9 96.4 72.6 73.2 72.4 123.6 116.9 124.6 92.3 137.5  III 
 IV 146.7 180.1 74.7 98.3 109.8 125.9 94.0 74.0 79.8 72.3 96.5 92.0 97.1 106.7 128.9  IV 
 V 162.0 191.4 84.7 104.7 124.9 158.9 98.5 77.7 82.2 76.4 118.9 115.1 119.5 113.0 144.0  V 
 VI 146.7 181.2 90.3 97.3 117.9 146.8 86.2 75.2 78.4 74.2 106.1 109.1 105.7 116.0 141.1  VI 
 VIIR167.3 198.5 88.6 101.8 123.2 166.1 90.7 77.1 87.0 74.2 117.1 133.2 114.9 101.1 144.4 RVII 
 VIIIR137.7 220.5 91.9 102.5 125.3 160.0 90.2 72.6 91.1 67.1 119.7 140.4 116.8 105.7 139.5 RVIII 
 IXR124.1 212.3 76.8 85.4 97.8 114.3 72.8 66.1 69.7 65.1 99.5 99.1 99.5 98.3 129.0 RIX 
 X 141.0 172.3 73.0 99.3 111.7 131.0 87.6 67.5 73.0 65.9 110.3 122.4 108.6 108.6 129.6  X 
   
 מנוכי עונתיות 
2011II 151.7 181.6 90.3 115.4 118.9 130.1 103.3 84.2 75.6 87.2 107.2 103.8 107.7 65.2 133.9  II2011
 III 147.8 192.7 89.7 112.4 119.1 127.1 99.5 87.2 76.0 90.3 108.0 108.4 107.9 112.6 134.0  III 
 IV 147.5 157.7 91.0 114.6 119.2 133.1 91.9 87.5 79.6 89.8 105.0 105.2 105.2 99.9 129.6  IV 
 V 145.7 162.5 91.1 119.0 118.2 139.5 99.5 85.0 82.1 87.2 111.2 108.1 112.1 105.5 132.7  V 
 VI 150.1 157.8 88.6 115.7 120.6 147.1 93.6 81.2 82.8 81.1 110.1 108.3 110.6 100.5 130.2  VI 
 VII 150.1 168.2 90.0 115.9 120.3 142.0 93.8 78.3 81.7 78.2 111.5 109.1 111.6 103.3 131.4  VII 
 VIII 146.8 171.7 85.4 112.1 117.4 140.8 88.3 78.5 81.7 79.2 106.3 106.7 106.2 102.3 131.5  VIII 
 IX 140.8 179.2 90.1 116.1 115.3 147.4 87.8 75.5 83.5 75.1 110.6 104.8 111.4 89.0 132.6  IX 
 X 145.6 209.1 87.3 115.4 119.1 151.3 87.7 75.7 87.8 73.4 112.6 106.5 113.0 103.9 137.8  X 
 XI 136.1 200.2 86.8 114.8 119.0 141.0 91.3 77.0 87.1 74.7 110.4 104.4 111.2 100.2 135.2  XI 
 XII 142.4 194.8 86.6 112.7 120.8 156.7 88.7 83.3 97.8 77.8 112.2 101.3 113.3 102.3 135.3  XII 
2012I 139.9 193.7 84.5 109.2 123.5 165.0 89.6 75.1 75.2 75.0 110.6 101.4 111.7 114.7 134.7  I2012
 II 139.4 164.1 85.0 108.5 123.7 161.1 84.2 74.2 79.1 72.4 111.4 106.9 111.9 126.9 131.5  II 
 III 143.9 180.7 85.0 110.1 120.6 164.6 90.3 71.1 79.8 67.5 112.3 108.7 112.7 94.9 132.4  III 
 IV 147.5 174.7 84.6 105.7 117.5 149.3 95.5 76.4 85.2 73.9 108.5 107.1 108.9 107.5 137.0  IV 
 V 147.6 174.7 84.9 102.5 119.4 151.9 94.2 74.7 82.4 72.4 112.2 109.1 113.2 109.8 137.0  V 
 VI 143.5 172.7 85.1 98.9 117.0 144.3 82.8 73.1 79.8 71.1 106.6 100.2 107.8 109.2 134.9  VI 
 VIIR161.0 194.0 83.1 98.9 115.9 149.1 91.3 74.9 79.8 71.2 110.1 107.6 110.5 99.7 138.1 RVII 
 VIIIR143.0 225.1 83.9 99.1 117.7 146.5 91.8 69.1 81.9 65.0 108.4 107.0 108.7 99.6 143.1 RVIII 
 IXR142.3 227.4 81.8 96.0 114.2 136.2 91.2 74.9 83.0 71.0 109.0 105.5 109.4 104.3 139.9 RIX 
 X 139.9 197.7 80.5 98.3 114.5 137.2 90.9 73.1 82.8 70.8 110.5 111.3 110.2 100.5 137.8  X 
   

לוח יג/2.- מדדי הייצור התעשייתי, לפי ענף ראשי -
סיווג חדש
במחירים קבועים, הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
משקל1.14 0.45 2.30 5.86 24.46 12.67 4.64 17.82 5.15 2.00 2.49 10.05 1.64 2.78 משקל
   
 נתונים מקוריים 
2010 128.0 59.6 108.3 125.5 140.0 144.1 121.3 148.5 159.4 108.0 128.7 115.6 95.3 104.6  2010
2011 122.9 56.6 112.3 133.2 144.2 152.9 130.1 151.9 149.5 108.7 134.4 128.3 101.1 108.7  2011
2011II 102.8 54.2 113.9 132.2 138.9 144.8 103.2 151.8 169.2 106.7 128.5 119.1 98.1 99.1  II2011
 III 130.7 60.3 124.5 141.5 165.2 174.0 139.7 177.8 187.1 113.0 136.4 137.6 106.4 110.9  III 
 IV 104.4 51.2 107.9 101.2 120.0 115.3 110.5 125.4 150.3 94.2 109.0 110.5 81.6 91.2  IV 
 V 135.9 59.1 114.0 143.1 142.0 151.6 122.8 150.1 146.4 113.9 139.8 135.0 108.5 113.0  V 
 VI 127.7 58.6 112.8 135.3 154.7 158.2 159.9 157.8 156.7 115.0 143.6 134.0 112.3 113.3  VI 
 VII 126.6 57.3 115.0 141.3 143.7 157.7 131.5 151.5 136.0 103.5 136.4 133.2 106.5 119.0  VII 
 VIII 128.8 57.6 120.0 122.2 132.0 138.5 123.0 136.9 133.2 109.3 145.8 131.0 107.9 111.7  VIII 
 IX 122.6 56.3 102.8 130.2 153.0 158.8 156.7 157.0 152.6 108.5 135.9 125.3 96.1 104.9  IX 
 X 113.3 51.7 97.3 122.3 126.8 138.7 109.3 134.5 124.3 98.1 109.6 121.4 84.7 108.4  X 
 XI 135.1 59.4 106.4 149.5 149.4 169.0 136.8 157.0 127.7 110.1 144.7 132.5 105.6 102.7  XI 
 XII 136.1 56.9 114.6 141.5 162.5 175.1 156.7 168.9 153.8 118.1 153.4 127.6 99.4 124.1  XII 
2012I 128.0 53.0 119.4 150.5 143.3 166.5 116.2 153.4 121.3 116.0 133.3 129.3 106.8 112.6  I2012
 II 126.5 50.6 117.6 138.5 137.6 157.4 122.1 144.5 112.8 111.9 133.9 130.7 97.4 109.2  II 
 III 133.0 52.9 117.4 134.4 147.1 168.5 138.1 153.4 116.2 112.2 144.2 137.9 102.7 113.2  III 
 IV 123.5 47.5 106.0 114.2 148.5 125.9 114.5 162.8 253.6 99.7 122.2 124.1 100.3 117.0  IV 
 V 142.0 52.2 116.9 146.6 163.0 161.3 121.6 179.5 224.3 112.7 136.6 138.6 116.3 127.4  V 
 VI 138.7 52.2 111.1 135.9 175.2 164.4 147.5 190.0 252.9 107.3 144.3 130.3 109.1 120.6  VI 
 VIIR129.6 57.1 113.1 147.3 162.2 163.5 118.0 179.1 217.2 114.2 142.9 136.1 115.8 123.5 RVII 
 VIIIR142.2 55.6 117.1 112.2 146.7 133.7 114.3 159.2 221.8 110.5 130.5 129.8 105.5 109.8 RVIII 
 IXR116.8 53.1 93.9 100.4 149.3 128.7 119.8 162.5 245.7 100.5 113.0 108.7 90.1 103.5 RIX 
 X 132.3 57.8 107.1 129.4 145.4 138.6 107.8 159.7 211.9 105.2 125.6 126.7 101.1 112.5  X 
   
 מנוכי עונתיות 
2011II 118.4 60.0 116.3 133.9 151.6 151.3 121.1 164.8 190.0 109.5 134.8 125.6 103.0 106.9  II2011
 III 121.4 58.5 118.2 131.1 145.9 149.4 124.4 156.4 164.1 104.5 135.0 125.8 100.7 104.9  III 
 IV 118.9 59.9 115.7 132.2 144.4 145.5 132.9 151.4 164.2 110.8 131.1 125.3 99.7 105.6  IV 
 V 128.0 58.8 112.9 138.3 146.7 157.0 130.1 154.2 156.5 112.0 138.1 129.1 104.4 108.8  V 
 VI 121.4 59.3 114.4 135.8 141.8 150.4 133.6 146.7 146.1 110.3 136.8 125.8 107.7 107.2  VI 
 VII 128.5 58.1 116.2 137.0 143.4 153.5 134.9 150.1 143.8 105.7 134.8 132.5 103.8 112.8  VII 
 VIII 124.5 55.2 112.3 133.7 142.7 156.6 129.2 149.5 137.2 110.5 139.0 127.4 100.9 107.5  VIII 
 IX 118.9 54.5 107.4 137.8 145.9 159.5 138.8 151.6 135.1 109.8 138.0 131.9 100.8 113.2  IX 
 X 122.8 51.5 112.0 136.4 144.0 159.3 127.6 153.5 139.7 111.6 134.2 132.0 100.9 114.2  X 
 XI 127.2 54.1 111.9 135.8 146.6 158.5 136.6 152.8 136.5 108.7 143.2 132.6 102.9 106.4  XI 
 XII 130.3 56.3 111.5 133.0 145.8 156.7 133.2 150.9 130.2 109.9 128.4 132.7 101.6 116.1  XII 
2012I 136.9 55.5 115.3 136.8 144.3 157.3 129.1 151.8 131.6 111.8 136.2 129.2 100.8 114.1  I2012
 II 134.8 53.6 114.8 135.4 145.4 158.6 133.9 152.6 126.2 109.7 136.4 131.4 97.7 113.9  II 
 III 130.2 54.1 110.6 136.0 140.9 157.8 131.4 146.9 114.0 110.1 147.5 132.0 101.7 112.8  III 
 IV 130.9 52.1 109.9 131.3 159.4 155.3 123.5 174.1 220.8 111.7 137.3 130.6 105.4 119.8  IV 
 V 132.3 52.1 112.2 135.8 161.9 157.8 127.5 176.5 226.0 108.1 131.5 129.5 108.1 121.2  V 
 VI 130.5 52.9 110.9 133.4 159.8 154.1 124.2 175.3 232.9 101.4 136.1 125.0 104.8 117.2  VI 
 VIIR128.3 53.9 108.4 132.7 157.5 152.7 119.0 172.3 224.5 111.4 135.2 127.1 107.1 113.7 RVII 
 VIIIR143.3 53.6 110.5 129.7 159.6 151.4 123.1 175.4 229.8 110.0 132.4 130.0 104.5 110.5 RVIII 
 IXR128.3 55.8 108.7 130.5 158.3 147.0 117.0 174.8 241.0 113.5 129.0 127.4 106.4 116.3 RIX 
 X 132.0 55.9 108.8 130.4 153.5 146.4 114.7 170.8 238.0 111.7 134.3 125.3 102.7 116.2  X