הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/3.- מדדי מכירות ומשרות, לפי ענף ראשי - סיווג חדש

הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 מכירות (פדיון), במחירים שוטפים 
2010 113.6 174.5 106.0 132.9 126.0 144.3 120.6 83.9 84.3 83.7 139.5 122.8 142.3 191.6 137.7  2010
2011 124.5 204.8 104.4 136.9 132.4 158.1 111.8 88.2 94.7 86.2 148.8 122.6 153.2 220.3 148.9  2011
2011II 114.9 178.7 96.4 130.4 129.2 137.5 117.4 81.8 82.8 81.5 134.8 106.2 139.6 138.7 132.4  II2011
 III 138.4 229.3 115.9 144.0 144.2 164.2 124.9 109.9 108.6 110.4 161.8 137.8 165.8 264.8 164.8  III 
 IV 116.0 188.0 97.7 119.0 121.9 126.9 108.1 82.4 89.8 80.0 131.0 119.8 132.9 184.9 128.1  IV 
 V 136.9 214.1 108.5 150.2 136.9 162.3 126.2 89.5 100.5 85.9 160.8 126.9 166.4 201.7 152.6  V 
 VI 130.3 205.1 110.5 137.3 134.7 169.8 129.2 87.9 94.5 85.7 150.9 126.3 155.0 234.4 156.4  VI 
 VII 125.2 197.7 110.4 136.5 134.3 166.2 97.7 77.4 84.4 75.2 149.9 129.4 153.3 197.9 145.5  VII 
 VIII 129.2 230.3 107.7 136.4 142.9 178.3 103.2 90.7 87.2 91.9 162.7 147.0 165.3 254.4 154.7  VIII 
 IX 121.9 203.7 111.9 138.2 124.6 159.1 90.8 89.7 88.9 89.9 153.3 142.9 155.1 328.1 157.1  IX 
 X 115.7 209.1 86.7 128.2 117.9 149.9 99.5 83.2 86.1 82.2 142.7 118.9 146.7 236.6 142.0  X 
 XI 120.5 206.1 98.9 141.9 126.4 158.5 119.6 87.4 100.7 83.1 146.3 106.0 153.0 236.3 150.7  XI 
 XII 128.2 221.7 106.7 138.1 145.5 182.9 123.9 99.4 134.0 88.3 144.3 90.7 153.2 261.6 167.0  XII 
2012I 126.7 215.9 94.9 141.1 148.3 176.5 106.5 83.7 90.4 81.5 152.2 99.0 161.0 130.7 148.1  I2012
 II 126.1 198.6 96.7 136.8 141.9 163.6 103.1 78.6 95.4 73.2 146.0 108.2 152.3 176.4 143.5  II 
 III 140.0 232.8 109.2 141.0 148.6 181.4 133.5 92.7 106.1 88.4 168.4 147.8 171.8 198.5 165.9  III 
 IV 127.3 217.6 86.0 119.0 125.1 139.7 129.6 89.2 106.3 83.6 139.3 116.9 143.0 241.4 151.1  IV 
 V 140.9 239.4 99.7 130.5 143.4 170.3 141.8 91.9 106.3 87.2 164.8 121.7 171.9 286.3 170.1  V 
 VI 127.4 216.0 105.1 118.2 132.0 159.0 116.0 86.4 93.2 84.2 147.3 126.2 150.9 285.4 168.3  VI 
 VIIR134.8 230.7 104.1 127.4 141.7 184.2 118.6 85.4 91.4 83.5 167.7 141.0 172.1 297.7 168.2 RVII 
 VIIIR131.1 244.2 108.1 131.6 145.1 178.1 117.1 83.2 88.4 81.5 171.9 157.7 174.2 270.3 168.2 RVIII 
 IXR121.6 243.3 88.7 109.1 110.9 130.7 93.0 79.0 83.1 77.7 150.7 136.1 153.1 228.3 163.2 RIX 
 X 130.7 217.3 83.9 128.1 128.0 152.1 122.0 81.5 88.2 79.4 162.5 140.0 166.2 178.2 156.2  X 
   
 משרות 
2010 104.8 121.7 101.1 107.4 98.4 95.9 131.8 64.5 76.3 56.9 108.9 117.4 108.2 97.3 106.6  2010
2011 108.2 124.3 98.0 107.7 99.5 94.7 124.2 61.1 74.2 52.8 109.5 118.6 108.7 98.8 108.2  2011
2011II 106.9 121.9 98.8 107.4 95.5 92.3 130.9 60.7 72.0 53.7 106.7 118.2 105.7 97.1 106.8  II2011
 III 107.3 123.0 99.6 108.1 96.3 92.0 133.1 61.4 73.9 53.5 108.0 118.6 107.1 98.0 107.4  III 
 IV 107.1 122.2 97.0 107.1 96.3 91.9 125.1 60.3 72.2 52.9 107.7 118.4 106.8 97.4 106.6  IV 
 V 107.5 122.8 97.4 107.9 97.2 91.8 124.8 59.4 71.3 52.0 109.4 118.3 108.6 97.9 107.4  V 
 VI 108.3 123.1 99.1 107.6 100.8 93.1 123.7 61.6 75.3 53.1 111.3 117.5 110.8 97.2 108.8  VI 
 VII 110.0 126.7 97.2 109.3 102.3 94.9 119.7 61.9 77.4 52.2 112.4 119.5 111.8 97.8 109.9  VII 
 VIII 109.7 126.4 99.2 108.9 101.6 95.0 117.9 61.2 76.4 51.8 111.7 121.2 110.9 97.7 109.8  VIII 
 IX 108.5 125.5 98.3 107.2 100.8 95.8 116.5 61.4 75.6 52.5 110.2 121.0 109.3 102.3 108.9  IX 
 X 108.4 125.4 97.1 106.0 102.2 98.7 121.2 61.3 76.5 51.7 108.5 118.9 107.6 101.6 108.1  X 
 XI 108.4 125.7 97.1 107.7 102.7 99.5 122.5 61.0 73.7 53.0 109.1 117.5 108.4 100.6 108.4  XI 
 XII 109.1 125.7 96.1 106.9 101.4 97.2 122.7 61.2 74.5 52.9 110.5 116.9 110.0 101.4 108.5  XII 
2012I 108.6 125.4 95.3 111.6 101.3 99.2 116.0 61.2 75.4 52.3 109.0 116.5 108.4 99.2 108.2  I2012
 II 107.9 124.7 95.0 110.0 102.5 100.4 115.6 60.9 75.4 51.8 109.2 116.7 108.5 98.7 108.0  II 
 III 108.4 125.4 94.6 110.0 102.8 100.2 116.9 61.2 76.3 51.7 109.4 117.7 108.7 99.7 108.1  III 
 IV 108.5 127.2 94.8 105.4 98.1 87.0 118.9 60.8 76.2 51.3 109.2 117.2 108.5 99.7 108.0  IV 
 V 107.9 128.1 95.0 104.6 99.4 87.7 117.5 60.4 76.4 50.5 109.3 116.4 108.7 100.9 108.3  V 
 VI 108.0 128.9 96.3 103.7 103.0 90.7 115.8 60.3 76.5 50.2 111.3 118.1 110.7 101.0 109.1  VI 
 VIIR108.8 131.3 95.7 104.9 103.4 91.6 117.8 60.6 78.0 49.8 112.1 119.5 111.5 101.8 109.7 RVII 
 VIIIR107.9 131.8 95.8 103.5 103.3 90.9 117.1 60.6 78.2 49.7 111.7 121.5 110.8 103.9 109.5 RVIII 
 IXR106.5 129.9 92.6 102.0 101.7 90.6 113.1 60.0 76.9 49.5 111.0 123.1 109.9 103.2 108.0 RIX 
 X 107.7 129.8 91.6 102.0 102.4 91.5 115.0 59.8 77.7 48.6 112.0 122.9 111.1 105.3 108.5  X 
   

לוח יג/3.- מדדי מכירות ומשרות, לפי ענף ראשי - סיווג חדש

הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 מכירות (פדיון), במחירים שוטפים 
2010 161.6 57.8 117.4 130.7 127.5 128.2 102.6 135.9 155.5 140.5 142.0 126.4 114.8 137.5  2010
2011 156.9 60.6 120.7 117.3 126.7 135.4 105.7 133.3 128.1 141.0 154.6 144.2 137.6 148.8  2011
2011II 132.4 54.1 125.4 110.2 112.7 116.1 76.2 124.7 146.6 133.4 135.6 129.8 128.6 133.1  II2011
 III 166.1 58.6 135.1 126.2 149.5 158.1 117.0 162.2 172.7 148.8 145.1 149.4 135.7 150.1  III 
 IV 131.3 54.7 119.6 86.6 97.9 94.9 79.7 101.9 119.7 126.3 128.3 120.5 108.7 121.1  IV 
 V 172.7 58.6 125.4 122.5 115.3 119.4 92.9 120.9 124.8 145.2 159.9 150.6 151.6 157.7  V 
 VI 162.5 60.7 118.6 119.0 147.1 162.1 125.5 155.5 138.9 146.3 170.4 150.8 150.8 155.5  VI 
 VII 156.7 57.0 119.8 125.4 114.2 120.2 101.0 117.2 109.6 134.9 157.5 147.1 147.7 166.4  VII 
 VIII 160.0 57.6 126.8 109.8 110.1 116.3 92.2 114.1 108.3 138.7 165.3 147.9 148.2 153.5  VIII 
 IX 164.3 63.0 108.9 122.8 149.1 157.9 138.6 153.2 141.1 149.3 167.2 146.9 132.0 144.3  IX 
 X 147.6 66.5 103.3 103.0 113.3 129.9 90.3 121.0 98.3 125.4 131.0 140.6 122.9 146.4  X 
 XI 170.4 75.2 111.8 132.6 129.1 143.5 118.5 132.3 103.7 137.9 156.9 154.7 140.4 144.1  XI 
 XII 177.1 67.1 128.4 140.6 166.7 187.3 148.6 174.7 142.8 157.2 201.3 154.6 147.2 170.7  XII 
2012I 154.4 57.0 135.4 110.0 114.9 129.7 95.6 118.8 91.0 148.8 149.8 147.8 164.6 159.4  I2012
 II 165.0 57.7 132.1 114.3 115.3 130.6 105.9 114.8 74.7 153.5 146.4 147.0 149.6 153.1  II 
 III 170.8 63.0 133.7 135.6 138.7 165.1 120.3 144.3 91.1 152.9 179.1 161.5 167.5 161.4  III 
 IV 161.5 56.5 118.4 95.2 136.0 106.1 97.6 150.8 264.8 137.6 141.6 144.3 164.2 165.1  IV 
 V 188.6 63.8 131.1 118.5 145.6 132.7 104.3 161.3 234.2 148.6 176.5 165.2 196.7 185.5  V 
 VI 186.5 61.7 119.6 129.0 177.8 162.3 143.8 195.1 278.6 139.1 191.0 157.4 183.7 177.0  VI 
 VIIR181.4 70.2 122.3 104.7 145.2 132.4 104.5 158.9 226.5 164.5 193.5 163.7 189.7 184.9 RVII 
 VIIIR196.3 72.1 130.1 111.6 139.9 121.6 100.8 153.6 235.1 154.3 177.2 158.4 163.9 165.1 RVIII 
 IXR169.8 72.4 101.8 121.7 160.1 141.2 118.9 177.6 270.5 145.9 176.0 126.7 143.5 152.4 RIX 
 X 176.9 81.3 116.9 113.2 137.1 127.6 94.0 153.0 217.9 145.3 164.3 147.3 162.8 164.4  X 
   
 משרות 
2010 112.7 64.0 99.6 115.5 114.8 120.6 105.9 118.2 113.9 112.1 109.0 111.1 94.3 96.3  2010
2011 104.5 66.1 101.8 114.5 118.2 123.9 107.1 122.3 119.3 115.8 111.5 116.3 98.7 96.5  2011
2011II 107.9 66.2 97.0 114.6 117.8 122.5 108.3 121.5 119.5 114.3 109.1 113.8 97.0 94.3  II2011
 III 108.4 65.7 98.3 115.0 117.7 122.3 107.6 121.6 120.3 114.5 110.6 113.6 97.4 95.4  III 
 IV 106.4 64.7 98.4 114.7 117.0 121.8 106.5 121.1 119.8 113.7 109.8 112.8 97.2 95.1  IV 
 V 105.1 65.3 99.7 115.5 117.9 122.8 106.3 122.1 120.9 115.5 110.9 113.8 98.6 95.4  V 
 VI 102.8 66.2 104.3 114.9 118.3 123.7 106.3 122.6 120.8 115.6 112.6 118.3 99.3 95.7  VI 
 VII 104.9 66.6 105.8 115.1 119.1 124.8 107.7 123.4 120.7 115.8 114.1 120.8 99.2 97.7  VII 
 VIII 106.0 66.5 104.7 115.0 118.9 124.6 107.5 123.1 120.3 116.2 113.3 120.5 101.0 99.0  VIII 
 IX 101.4 66.7 103.1 114.3 118.8 124.9 107.7 122.8 119.0 116.8 111.9 118.5 100.2 98.4  IX 
 X 100.3 66.5 103.8 113.7 118.5 125.2 107.0 122.6 117.8 117.0 111.5 116.1 99.5 97.4  X 
 XI 100.3 65.7 104.2 113.3 118.5 125.7 106.7 122.5 116.6 117.8 112.4 117.0 99.2 97.3  XI 
 XII 102.7 65.7 103.3 113.4 118.5 126.2 106.5 122.6 116.0 118.3 112.2 116.2 98.6 97.7  XII 
2012I 103.6 63.8 102.3 113.3 117.8 125.7 105.4 122.0 115.1 117.6 112.0 116.8 99.5 98.3  I2012
 II 100.6 61.4 103.5 112.8 118.0 126.0 105.6 122.1 115.0 117.9 111.9 116.7 100.5 98.4  II 
 III 104.8 62.3 104.1 112.4 117.9 126.1 105.7 122.1 114.9 116.4 111.7 116.6 100.4 99.0  III 
 IV 107.0 61.6 103.2 112.5 118.0 126.2 106.3 122.2 115.0 116.0 112.2 116.6 101.3 98.6  IV 
 V 107.2 62.2 104.8 112.7 118.4 126.2 106.6 122.4 115.5 117.7 112.8 116.8 102.9 98.6  V 
 VI 108.3 63.3 108.8 112.3 118.7 126.1 107.0 122.6 116.2 118.0 113.4 117.4 104.8 98.8  VI 
 VIIR110.1 64.2 108.8 112.6 119.2 126.8 107.0 123.4 117.3 118.4 112.6 117.7 108.1 98.6 RVII 
 VIIIR110.7 64.5 109.1 112.0 119.2 127.0 106.8 123.5 117.0 117.9 112.4 117.5 106.2 99.1 RVIII 
 IXR107.2 63.3 106.9 111.1 118.1 126.7 105.9 122.6 115.2 115.0 110.1 115.2 104.9 97.6 RIX 
 X 106.9 64.2 107.5 110.9 118.2 126.8 105.8 122.7 115.0 115.9 110.4 117.5 104.8 97.3  X