הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/4.- מדדי משרות שכיר, לפי ענף ראשי
- סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 נתונים מקוריים 
2010 108.7 123.2 100.8 108.6 100.7 103.3 136.0 64.9 77.9 56.8 110.2 117.4 109.6 98.3 107.9  2010
2011 112.5 125.9 98.4 108.5 102.5 103.2 128.1 61.5 76.0 52.8 110.7 118.6 110.0 99.8 109.6  2011
2011II 110.9 123.5 98.5 108.3 98.0 100.5 134.9 61.1 73.6 53.6 108.0 118.2 107.0 98.0 108.1  II2011
 III 111.5 124.5 99.2 109.0 98.9 100.1 137.2 61.8 75.6 53.5 109.3 118.6 108.5 98.9 108.7  III 
 IV 111.3 123.7 97.7 108.0 99.0 100.1 128.7 60.7 73.9 52.8 109.0 118.4 108.1 98.4 108.0  IV 
 V 111.8 124.4 98.0 108.8 99.9 99.9 128.4 59.8 72.9 51.9 110.6 118.3 109.9 98.9 108.8  V 
 VI 112.6 124.7 99.8 108.4 103.8 101.4 127.7 62.1 77.1 53.0 112.7 117.5 112.3 98.1 110.3  VI 
 VII 114.5 128.3 97.8 110.2 105.5 103.4 123.5 62.4 79.3 52.2 113.7 119.5 113.2 98.8 111.4  VII 
 VIII 114.1 128.0 99.9 109.8 104.7 103.5 121.5 61.7 78.3 51.7 113.0 121.2 112.3 98.7 111.3  VIII 
 IX 112.9 127.1 99.0 108.0 103.8 104.4 120.1 61.8 77.4 52.4 111.5 121.0 110.6 103.3 110.4  IX 
 X 112.8 127.0 97.8 106.8 105.5 107.7 125.1 61.7 78.4 51.6 109.7 119.0 108.9 102.6 109.6  X 
 XI 112.9 127.2 97.7 108.5 106.1 108.6 126.5 61.4 75.4 52.9 110.4 117.5 109.7 101.6 109.9  XI 
 XII 113.6 127.3 96.7 107.8 104.6 106.0 126.6 61.6 76.2 52.8 111.8 116.9 111.4 102.4 110.0  XII 
2012I 113.1 127.0 95.9 112.6 104.5 108.2 119.5 61.7 77.2 52.2 110.3 116.5 109.7 100.1 109.6  I2012
 II 112.2 126.3 95.6 110.9 105.8 109.6 119.1 61.4 77.2 51.8 110.4 116.7 109.8 99.6 109.5  II 
 III 112.8 126.9 95.2 111.0 106.2 109.3 120.5 61.6 78.1 51.7 110.6 117.7 110.0 100.6 109.6  III 
 IV 112.9 128.8 95.4 106.3 100.9 94.6 122.8 61.3 78.0 51.2 110.4 117.2 109.8 100.6 109.5  IV 
 V 112.3 129.7 95.6 105.5 102.3 95.3 121.3 60.9 78.2 50.4 110.6 116.4 110.1 101.9 109.8  V 
 VI 112.4 130.5 96.9 104.5 106.4 98.7 119.5 60.8 78.4 50.2 112.6 118.1 112.1 101.9 110.6  VI 
 VIIR113.4 132.9 96.3 105.8 106.7 99.7 121.6 61.1 79.9 49.7 113.5 119.5 112.9 102.8 111.3 RVII 
 VIIIR112.3 133.4 96.4 104.3 106.7 98.9 120.9 61.1 80.2 49.6 113.0 121.5 112.2 104.9 111.1 RVIII 
 IXR110.8 131.5 93.2 102.9 105.0 98.6 116.6 60.5 78.8 49.4 112.3 123.1 111.3 104.2 109.5 RIX 
 X 112.1 131.4 92.2 102.9 105.7 99.6 118.7 60.2 79.6 48.5 113.3 122.9 112.5 106.3 110.0  X 
   
 מנוכי עונתיות 
2011II 111.8 125.0 99.5 108.6 99.0 101.3 136.3 61.6 74.9 53.6 109.0 120.0 107.9 99.2 108.7  II2011
 III 112.1 125.2 99.4 108.4 100.1 101.4 136.0 61.8 75.9 53.4 109.5 119.1 108.7 99.2 109.0  III 
 IV 111.9 124.7 98.6 108.3 100.8 102.1 127.3 61.2 74.7 53.1 110.2 119.4 109.3 99.5 108.7  IV 
 V 112.2 125.0 98.6 108.6 101.2 101.8 128.8 60.2 73.1 52.5 111.3 119.8 110.6 99.5 109.3  V 
 VI 112.5 124.6 98.0 108.7 102.9 102.1 129.0 62.0 76.3 53.1 112.2 118.5 111.8 99.3 109.9  VI 
 VII 113.0 126.7 96.6 108.7 103.2 101.7 124.4 61.7 77.7 52.2 112.2 118.4 111.7 99.4 110.2  VII 
 VIII 112.6 125.9 98.2 108.8 102.9 102.5 122.2 61.2 76.7 51.5 111.3 118.7 110.7 97.7 109.9  VIII 
 IX 113.5 126.6 99.5 108.8 103.9 104.6 122.0 61.6 77.1 52.1 111.2 117.8 110.5 101.5 110.2  IX 
 X 112.8 126.6 98.2 107.3 104.7 106.6 123.9 61.4 77.4 51.8 109.3 117.6 108.5 100.7 109.4  X 
 XI 112.6 126.9 98.0 108.9 105.4 107.7 123.0 61.6 75.8 52.7 110.6 117.3 110.0 101.3 109.7  XI 
 XII 113.2 127.5 96.9 108.8 104.6 104.5 125.1 61.6 76.7 52.4 111.8 117.6 111.2 101.4 109.8  XII 
2012I 113.7 127.9 96.8 112.5 105.5 107.4 121.9 62.0 79.0 52.2 111.2 118.6 110.5 101.0 110.1  I2012
 II 113.1 127.9 96.6 110.9 106.8 110.3 120.1 61.9 78.6 51.8 111.5 118.4 110.8 100.9 110.1  II 
 III 113.3 127.7 95.4 110.3 107.5 110.4 119.3 61.6 78.4 51.6 111.0 118.1 110.4 101.0 109.9  III 
 IV 113.5 129.9 96.3 106.6 102.7 96.5 121.4 61.7 78.9 51.4 111.6 118.2 111.0 101.8 110.2  IV 
 V 112.7 130.3 96.1 105.4 103.7 97.1 121.6 61.3 78.3 51.0 111.3 117.9 110.7 102.5 110.2  V 
 VI 112.3 130.5 95.2 104.9 105.3 99.5 120.7 60.6 77.5 50.3 112.0 119.1 111.5 103.1 110.2  VI 
 VIIR111.9 131.1 95.1 104.4 104.4 98.3 122.5 60.4 78.2 49.7 111.9 118.4 111.3 103.4 109.9 RVII 
 VIIIR111.0 131.2 94.7 103.4 104.8 98.0 121.7 60.6 78.5 49.4 111.3 119.1 110.6 103.8 109.6 RVIII 
 IXR111.5 130.9 93.6 103.8 105.1 98.9 118.7 60.3 78.5 49.2 112.1 119.9 111.3 102.3 109.3 RIX 
 X 112.2 131.0 92.6 103.5 104.9 98.7 117.6 60.0 78.5 48.7 112.9 121.4 112.2 104.2 109.8  X 
   

לוח יג/4.- מדדי משרות שכיר, לפי ענף ראשי
- סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 נתונים מקוריים 
2010 114.3 63.1 99.6 115.5 115.7 122.2 105.9 119.3 114.1 114.2 109.7 113.1 95.4 97.1  2010
2011 106.3 65.7 102.1 114.6 119.2 125.6 107.1 123.5 119.5 118.0 112.4 118.5 99.9 97.4  2011
2011II 109.9 65.9 96.9 114.6 118.8 124.2 108.3 122.6 119.7 116.4 109.9 116.0 98.2 95.1  II2011
 III 110.5 65.3 98.3 115.1 118.7 124.0 107.6 122.8 120.5 116.6 111.4 115.7 98.6 96.3  III 
 IV 108.3 64.3 98.4 114.7 118.0 123.5 106.5 122.2 119.9 115.8 110.7 114.8 98.4 95.9  IV 
 V 106.9 64.9 99.8 115.5 118.9 124.5 106.3 123.3 121.1 117.7 111.9 116.0 99.8 96.1  V 
 VI 104.5 65.8 104.9 115.0 119.3 125.4 106.3 123.8 121.0 117.8 113.6 120.5 100.5 96.5  VI 
 VII 106.6 66.3 106.4 115.2 120.1 126.6 107.7 124.6 120.9 118.0 115.1 123.1 100.5 98.5  VII 
 VIII 107.7 66.2 105.2 115.1 119.9 126.4 107.5 124.3 120.5 118.4 114.3 122.9 102.2 99.8  VIII 
 IX 102.9 66.3 103.5 114.4 119.8 126.6 107.7 124.0 119.2 119.1 112.9 120.8 101.4 99.2  IX 
 X 101.8 66.2 104.5 113.8 119.6 126.9 107.0 123.8 118.0 119.3 112.5 118.3 100.7 98.2  X 
 XI 101.7 65.4 104.9 113.4 119.5 127.5 106.7 123.7 116.8 120.1 113.4 119.3 100.4 98.2  XI 
 XII 104.3 65.3 104.0 113.5 119.6 127.9 106.5 123.7 116.2 120.7 113.2 118.5 99.8 98.6  XII 
2012I 105.3 63.4 102.8 113.4 118.9 127.5 105.4 123.2 115.3 120.0 113.2 119.1 100.7 99.2  I2012
 II 102.1 60.9 104.1 112.9 119.0 127.8 105.6 123.3 115.2 120.3 113.1 119.1 101.8 99.3  II 
 III 106.5 61.8 104.7 112.5 118.9 127.9 105.7 123.3 115.0 118.7 112.9 118.9 101.6 99.9  III 
 IV 108.8 61.2 103.8 112.5 119.0 127.9 106.3 123.4 115.2 118.3 113.5 119.0 102.5 99.5  IV 
 V 109.0 61.8 105.5 112.7 119.4 127.9 106.6 123.6 115.7 120.1 114.1 119.2 104.2 99.4  V 
 VI 110.1 63.0 109.9 112.3 119.7 127.9 107.0 123.8 116.3 120.4 114.6 119.9 106.1 99.6  VI 
 VIIR112.1 63.9 109.9 112.6 120.3 128.5 107.0 124.6 117.5 120.6 113.9 120.1 109.5 99.5 RVII 
 VIIIR112.7 64.2 110.2 112.0 120.2 128.8 106.8 124.7 117.2 120.0 113.6 119.9 107.5 100.0 RVIII 
 IXR109.0 62.9 107.8 111.1 119.1 128.5 105.9 123.8 115.4 117.1 111.3 117.5 106.3 98.5 RIX 
 X 108.7 63.8 108.5 110.9 119.2 128.7 105.8 123.9 115.1 118.2 111.6 120.0 106.1 98.2  X 
   
 מנוכי עונתיות 
2011II 111.7 67.3 98.4 114.9 119.0 124.0 108.7 122.8 120.5 116.4 110.5 116.4 98.8 95.7  II2011
 III 111.2 66.8 99.5 115.5 118.9 124.0 107.6 123.0 121.2 116.9 111.8 116.2 99.2 96.7  III 
 IV 108.4 66.1 100.4 115.1 118.4 123.7 106.7 122.6 120.8 116.8 111.4 115.8 99.4 96.3  IV 
 V 107.4 66.2 100.5 115.4 119.1 124.9 106.5 123.5 121.0 117.9 112.0 117.3 100.0 96.1  V 
 VI 104.9 66.3 103.3 114.9 119.3 125.7 106.4 123.8 120.5 117.7 112.6 120.0 100.3 96.5  VI 
 VII 104.3 65.1 104.1 114.9 119.6 126.3 107.5 123.9 119.8 117.9 113.8 121.5 98.8 97.4  VII 
 VIII 104.5 64.3 102.8 114.6 119.4 126.2 107.1 123.8 119.6 118.0 113.1 121.0 100.6 97.6  VIII 
 IX 102.6 65.5 103.6 114.5 119.8 126.7 107.3 124.1 119.4 119.5 113.0 121.5 101.6 99.2  IX 
 X 102.4 64.7 103.8 113.6 119.5 127.0 106.8 123.8 118.0 119.5 112.8 118.8 100.5 98.3  X 
 XI 102.4 64.2 104.3 113.4 119.4 127.3 106.7 123.6 116.3 119.4 113.7 118.9 100.5 99.0  XI 
 XII 104.7 64.5 104.5 113.4 119.6 127.6 106.4 123.6 116.0 120.1 113.4 118.1 100.3 99.2  XII 
2012I 106.2 64.5 104.4 113.6 119.2 127.5 105.7 123.5 116.0 119.9 113.9 119.3 101.3 99.7  I2012
 II 103.9 62.2 105.8 113.2 119.2 127.6 106.0 123.5 116.0 120.2 113.9 119.6 102.5 99.9  II 
 III 106.9 63.2 106.1 112.8 119.2 127.9 105.8 123.5 115.6 119.0 113.4 119.5 102.4 100.2  III 
 IV 108.7 62.9 105.9 112.8 119.4 128.2 106.6 123.9 116.1 119.3 114.2 120.0 103.6 99.8  IV 
 V 109.4 63.1 106.3 112.5 119.6 128.3 106.8 123.8 115.6 120.2 114.1 120.4 104.3 99.5  V 
 VI 110.5 63.4 107.9 112.1 119.6 128.2 107.1 123.7 115.8 120.2 113.5 119.3 105.7 99.6  VI 
 VIIR109.7 62.7 107.2 112.2 119.7 128.1 106.7 123.8 116.4 120.5 112.5 118.4 107.6 98.4 RVII 
 VIIIR109.4 62.4 107.7 111.5 119.6 128.6 106.3 124.1 116.3 119.7 112.3 118.1 105.7 97.9 RVIII 
 IXR109.1 62.2 107.9 111.3 119.1 128.6 105.6 123.8 115.6 117.5 111.5 118.3 106.6 98.5 RIX 
 X 109.4 62.4 107.8 111.0 119.1 128.8 105.6 123.9 115.1 118.4 112.0 120.6 106.0 98.3  X