הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/5.- מדדי עלות לשעת עבודה בתשלום(1),
לפי ענף ראשי - סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 במחירים שוטפים 
2010 131.2 132.1 128.4 109.6 126.2 127.4 146.5 132.3 132.4 136.0 119.2 126.8 117.5 141.4 125.5  2010
2011 137.0 144.3 133.2 113.3 137.0 136.8 146.6 141.3 141.4 146.0 124.9 135.7 122.6 153.3 132.2  2011
2011II 129.9 143.7 126.0 104.4 126.1 128.2 141.9 134.7 131.9 139.9 118.2 137.7 114.6 175.3 127.3  II2011
 III 133.8 157.2 130.3 114.8 132.1 132.5 146.4 142.9 140.7 148.5 124.9 144.6 121.3 194.0 134.3  III 
 IV 137.5 154.2 133.8 115.5 134.8 141.1 135.0 141.7 135.3 149.3 124.5 143.4 120.9 166.9 134.6  IV 
 V 136.5 154.9 133.9 114.8 136.3 134.9 145.7 143.4 139.0 150.4 124.5 137.1 122.0 175.8 133.6  V 
 VI 139.1 146.4 132.4 111.4 136.0 138.8 145.1 140.2 140.0 145.0 127.5 135.6 125.8 168.4 133.4  VI 
 VII 139.4 137.1 135.0 112.5 138.5 140.5 147.8 142.5 137.9 151.5 129.0 145.4 125.9 139.2 132.7  VII 
 VIII 139.7 133.5 135.6 109.7 137.5 139.5 147.7 143.6 142.2 150.5 126.2 128.4 125.1 132.4 129.5  VIII 
 IX 143.3 142.6 137.1 119.2 142.4 141.5 149.5 146.3 144.9 152.5 130.6 134.9 128.9 146.4 135.0  IX 
 X 141.0 141.2 137.2 118.2 142.2 140.5 152.2 145.2 148.3 149.0 127.6 130.7 126.3 140.2 134.2  X 
 XI 134.6 139.2 133.1 113.1 136.9 134.4 143.7 139.5 150.7 137.6 121.1 122.6 120.4 122.3 128.9  XI 
 XII 137.1 143.9 135.5 117.0 154.8 141.9 157.0 141.2 148.5 141.9 125.5 133.2 123.9 151.6 134.7  XII 
2012I 139.4 133.3 133.6 112.6 153.3 140.9 149.8 142.4 151.2 142.3 125.5 128.5 124.6 149.8 132.3  I2012
 II 135.0 137.4 128.4 111.6 147.8 139.1 148.7 141.9 145.6 144.6 122.2 128.1 120.9 141.6 130.9  II 
 III 139.6 152.2 135.9 118.2 153.2 142.8 153.6 148.6 149.0 154.3 130.5 140.3 128.5 154.3 138.2  III 
 IV 143.9 141.0 138.1 110.0 145.3 153.6 149.9 149.9 149.1 156.2 129.1 131.3 128.1 141.8 137.1  IV 
 V 140.7 147.3 137.0 109.5 144.6 148.5 153.9 149.5 154.0 152.4 130.2 131.5 129.4 141.1 136.0  V 
 VI 141.0 144.9 133.9 109.3 142.4 150.5 152.4 144.6 154.7 144.1 128.8 127.1 128.5 148.4 136.4  VI 
 VIIR143.6 149.9 137.6 110.2 148.8 152.5 157.3 152.5 161.4 153.8 131.9 131.5 131.4 134.7 137.5 RVII 
 VIIIR142.7 148.5 137.5 111.2 146.5 149.7 152.6 149.9 160.1 150.3 131.2 128.2 130.8 131.7 136.2 RVIII 
 IXR144.0 141.5 141.3 118.6 146.9 151.4 158.7 148.5 155.0 150.7 132.2 124.3 132.4 131.0 137.9 RIX 
 X 144.1 145.0 140.2 119.4 150.5 153.4 170.4 148.3 160.0 147.5 132.9 130.7 132.1 135.3 138.5  X 
   
 במחירים קבועים 
2010 113.7 114.5 111.3 95.0 109.4 110.4 127.0 114.7 114.7 117.9 103.4 109.9 101.9 122.8 108.8  2010
2011 114.7 120.8 111.5 94.8 114.7 114.5 122.7 118.3 118.4 122.2 104.6 113.6 102.7 128.4 110.6  2011
2011II 110.0 121.7 106.7 88.4 106.8 108.6 120.1 114.1 111.7 118.4 100.1 116.6 97.1 148.4 107.8  II2011
 III 113.1 132.9 110.2 97.0 111.6 112.0 123.7 120.8 118.9 125.6 105.5 122.2 102.5 164.0 113.5  III 
 IV 115.6 129.6 112.4 97.0 113.3 118.6 113.4 119.1 113.7 125.5 104.6 120.5 101.6 140.2 113.1  IV 
 V 114.1 129.5 112.0 96.0 114.0 112.8 121.8 119.9 116.2 125.8 104.1 114.6 102.0 147.0 111.7  V 
 VI 115.8 121.9 110.3 92.7 113.2 115.6 120.8 116.7 116.5 120.7 106.2 112.9 104.7 140.2 111.0  VI 
 VII 116.5 114.6 112.8 94.0 115.7 117.3 123.5 119.0 115.2 126.5 107.7 121.5 105.2 116.3 110.9  VII 
 VIII 116.1 111.0 112.7 91.2 114.3 115.9 122.8 119.4 118.2 125.1 104.9 106.7 104.0 110.1 107.7  VIII 
 IX 119.3 118.7 114.1 99.3 118.6 117.8 124.5 121.8 120.7 127.0 108.7 112.3 107.4 121.9 112.4  IX 
 X 117.3 117.5 114.1 98.3 118.3 116.9 126.6 120.8 123.3 123.9 106.1 108.7 105.0 116.6 111.6  X 
 XI 112.1 115.9 110.8 94.1 114.0 111.9 119.6 116.1 125.4 114.5 100.9 102.0 100.3 101.8 107.3  XI 
 XII 114.1 119.8 112.8 97.4 128.9 118.1 130.7 117.6 123.7 118.1 104.5 110.9 103.2 126.2 112.1  XII 
2012I 116.0 111.0 111.2 93.7 127.6 117.3 124.7 118.6 125.9 118.5 104.5 107.0 103.7 124.7 110.2  I2012
 II 112.4 114.4 106.9 92.9 123.1 115.8 123.8 118.1 121.2 120.4 101.7 106.7 100.6 117.9 109.0  II 
 III 115.7 126.2 112.6 98.0 127.0 118.4 127.4 123.2 123.6 128.0 108.2 116.3 106.6 127.9 114.6  III 
 IV 118.2 115.9 113.5 90.4 119.4 126.2 123.2 123.2 122.5 128.3 106.1 107.9 105.2 116.5 112.7  IV 
 V 115.6 121.0 112.6 90.0 118.8 122.0 126.4 122.8 126.5 125.3 107.0 108.0 106.3 115.9 111.8  V 
 VI 116.2 119.5 110.4 90.1 117.4 124.1 125.6 119.2 127.6 118.8 106.2 104.8 105.9 122.4 112.4  VI 
 VIIR118.3 123.5 113.4 90.8 122.6 125.6 129.6 125.6 132.9 126.7 108.7 108.3 108.2 111.0 113.3 RVII 
 VIIIR116.4 121.1 112.1 90.7 119.5 122.1 124.4 122.2 130.6 122.6 107.0 104.5 106.7 107.4 111.1 RVIII 
 IXR117.5 115.4 115.2 96.7 119.8 123.5 129.4 121.1 126.4 122.9 107.8 101.4 108.0 106.9 112.5 RIX 
 X 117.7 118.5 114.5 97.5 122.9 125.4 139.2 121.1 130.7 120.5 108.5 106.7 107.9 110.6 113.2  X 
   
 (1) כוללים שכר, תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר לתקופה קודמת
       (מפוזרים על פני 4 חודשים) והוצאות נוספות.

לוח יג/5.- מדדי עלות לשעת עבודה בתשלום(1),
לפי ענף ראשי - סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 במחירים שוטפים 
2010 152.5 132.3 125.8 112.6 117.3 118.8 115.8 118.5 115.1 115.2 127.6 124.3 115.3 127.5  2010
2011 162.9 138.5 137.1 117.2 122.0 123.3 120.4 123.1 119.3 121.9 135.6 130.0 123.6 134.4  2011
2011II 157.8 134.5 125.1 114.5 115.9 116.9 115.8 116.6 114.3 116.2 130.5 124.9 115.6 129.1  II2011
 III 159.2 139.0 131.9 120.0 123.0 122.2 125.5 123.3 122.1 120.8 137.0 130.6 121.1 138.6  III 
 IV 160.1 135.7 131.9 117.7 122.9 122.7 123.6 122.8 121.6 125.1 141.0 130.3 123.9 137.1  IV 
 V 160.2 134.9 137.0 112.0 124.7 124.2 128.3 124.6 123.0 122.4 133.5 129.8 123.2 135.2  V 
 VI 162.6 135.9 134.7 118.2 123.6 125.0 124.4 124.2 119.4 122.2 135.3 128.2 123.0 140.1  VI 
 VII 164.7 135.9 137.5 119.3 124.5 127.1 118.7 126.6 120.9 126.8 136.9 128.6 127.1 135.1  VII 
 VIII 160.7 138.4 136.5 113.1 119.4 119.5 118.9 120.1 118.9 122.6 132.9 130.1 128.3 136.0  VIII 
 IX 164.0 146.8 142.9 118.0 123.8 127.4 117.6 126.0 119.4 127.0 137.2 133.8 128.0 136.8  IX 
 X 164.2 143.4 143.0 116.9 124.1 126.7 122.8 125.4 118.2 123.6 139.2 133.4 125.4 135.2  X 
 XI 166.1 140.4 138.1 114.8 117.7 119.3 113.8 119.7 116.0 117.3 135.2 128.0 124.1 127.7  XI 
 XII 174.1 142.4 161.0 118.9 124.4 128.3 116.8 127.9 120.6 121.2 138.4 134.2 125.5 133.0  XII 
2012I 169.8 137.8 159.3 115.4 122.1 124.3 116.0 124.8 119.5 122.5 141.8 132.0 126.7 132.8  I2012
 II 173.9 139.2 151.9 116.7 120.7 124.0 113.5 123.8 117.1 120.2 137.7 130.6 122.9 132.3  II 
 III 177.8 140.2 158.1 120.9 128.3 131.0 122.2 131.2 124.8 126.7 143.4 134.2 127.8 141.0  III 
 IV 171.5 140.8 141.9 117.0 128.5 132.0 119.8 131.8 127.1 131.5 145.6 136.4 127.5 145.2  IV 
 V 170.8 143.1 142.9 115.9 125.4 127.4 120.1 128.0 124.4 125.6 143.9 134.9 124.5 142.9  V 
 VI 172.0 135.0 139.1 121.4 126.4 129.5 119.0 129.2 124.1 128.4 144.0 133.4 127.2 145.1  VI 
 VIIR175.6 140.0 147.2 116.9 125.1 125.5 120.1 126.8 125.0 131.3 147.3 138.4 127.8 141.4 RVII 
 VIIIR175.7 143.6 145.1 115.5 123.1 125.3 113.0 125.9 123.6 132.4 143.0 139.6 127.2 141.7 RVIII 
 IXR183.4 143.6 145.0 122.2 126.4 130.2 115.7 129.6 123.5 133.8 143.5 140.7 124.5 143.6 RIX 
 X 177.7 140.1 149.2 117.7 128.5 128.8 123.6 130.3 128.7 133.5 144.9 140.2 124.1 146.0  X 
   
 במחירים קבועים 
2010 132.2 114.7 109.0 97.6 101.7 103.0 100.4 102.8 99.8 99.9 110.7 107.8 100.0 110.6  2010
2011 136.4 116.0 114.8 98.1 102.1 103.3 100.8 103.1 99.9 102.1 113.6 108.9 103.5 112.5  2011
2011II 133.6 113.9 105.9 97.0 98.2 99.0 98.0 98.7 96.8 98.4 110.5 105.8 97.9 109.3  II2011
 III 134.6 117.5 111.5 101.4 103.9 103.3 106.1 104.2 103.2 102.1 115.8 110.4 102.4 117.2  III 
 IV 134.6 114.1 110.9 98.9 103.3 103.1 103.9 103.2 102.2 105.1 118.5 109.5 104.2 115.2  IV 
 V 133.9 112.8 114.6 93.6 104.2 103.8 107.3 104.2 102.8 102.3 111.6 108.5 103.0 113.0  V 
 VI 135.4 113.1 112.2 98.5 103.0 104.1 103.6 103.4 99.4 101.8 112.7 106.7 102.5 116.7  VI 
 VII 137.6 113.5 114.9 99.7 104.0 106.2 99.1 105.8 101.0 106.0 114.3 107.4 106.2 112.9  VII 
 VIII 133.6 115.0 113.5 94.0 99.3 99.3 98.8 99.9 98.8 101.9 110.5 108.1 106.7 113.0  VIII 
 IX 136.5 122.3 119.0 98.3 103.1 106.1 97.9 104.9 99.4 105.7 114.2 111.4 106.6 113.9  IX 
 X 136.6 119.3 119.0 97.2 103.2 105.4 102.1 104.3 98.3 102.8 115.8 111.0 104.3 112.5  X 
 XI 138.3 116.9 115.0 95.5 98.0 99.3 94.8 99.6 96.6 97.7 112.6 106.6 103.4 106.3  XI 
 XII 145.0 118.6 134.1 99.0 103.6 106.8 97.3 106.5 100.4 100.9 115.2 111.7 104.5 110.7  XII 
2012I 141.4 114.7 132.6 96.1 101.7 103.5 96.6 103.9 99.5 102.0 118.1 109.9 105.5 110.6  I2012
 II 144.8 115.9 126.5 97.2 100.5 103.3 94.5 103.1 97.5 100.1 114.7 108.7 102.4 110.2  II 
 III 147.5 116.2 131.1 100.3 106.4 108.6 101.4 108.7 103.5 105.1 118.9 111.3 105.9 116.9  III 
 IV 140.9 115.7 116.6 96.1 105.6 108.4 98.4 108.3 104.4 108.0 119.7 112.1 104.7 119.3  IV 
 V 140.4 117.6 117.4 95.3 103.0 104.6 98.7 105.2 102.3 103.2 118.3 110.9 102.3 117.4  V 
 VI 141.8 111.3 114.6 100.0 104.2 106.7 98.1 106.5 102.3 105.9 118.7 110.0 104.9 119.6  VI 
 VIIR144.7 115.4 121.3 96.3 103.0 103.4 98.9 104.4 103.0 108.2 121.4 114.0 105.3 116.4 RVII 
 VIIIR143.3 117.1 118.3 94.2 100.4 102.2 92.2 102.7 100.8 108.0 116.7 113.9 103.8 115.5 RVIII 
 IXR149.6 117.1 118.3 99.7 103.1 106.2 94.4 105.7 100.8 109.2 117.1 114.7 101.6 117.1 RIX 
 X 145.2 114.5 121.9 96.2 105.0 105.2 101.0 106.4 105.1 109.1 118.4 114.5 101.4 119.3  X 
   
 (1) כוללים שכר, תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר לתקופה קודמת
       (מפוזרים על פני 4 חודשים) והוצאות נוספות.