הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/6.- מדדי שכר לשעת עבודה בתשלום(1), לפי ענף ראשי -
סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 במחירים שוטפים 
2010 129.6 124.2 127.2 115.1 124.6 127.7 150.7 133.3 135.5 135.3 120.2 125.7 119.0 126.2 123.9  2010
2011 133.4 128.0 131.7 119.3 133.7 136.8 150.9 139.9 140.9 143.3 125.1 128.3 124.1 129.3 129.0  2011
2011II 127.8 129.5 125.9 112.3 125.2 129.1 145.8 132.4 133.6 134.9 118.0 121.5 117.0 127.2 124.3  II2011
 III 130.9 138.2 129.5 118.5 131.8 134.1 151.8 140.4 141.4 143.6 123.0 127.6 121.8 134.5 129.2  III 
 IV 134.1 129.8 133.0 121.1 133.2 142.3 141.8 138.2 136.0 143.0 123.6 132.1 121.8 128.8 129.0  IV 
 V 133.8 130.6 133.0 121.1 134.8 136.7 151.5 140.2 140.5 144.0 124.4 126.8 123.5 138.5 129.1  V 
 VI 134.6 124.5 129.9 116.1 133.9 139.3 151.1 140.1 141.5 143.3 124.5 126.6 123.7 137.3 128.4  VI 
 VII 133.7 122.2 132.1 119.7 134.6 139.5 149.7 140.2 139.0 146.3 127.2 132.8 126.0 128.6 129.2  VII 
 VIII 134.9 122.3 132.2 116.8 134.5 138.6 149.4 141.3 142.3 145.8 126.2 125.4 125.7 131.2 127.8  VIII 
 IX 138.2 124.3 134.0 122.7 138.8 140.4 152.8 143.1 142.5 148.0 130.1 131.5 129.1 131.7 131.4  IX 
 X 136.8 127.5 135.1 123.7 138.5 139.4 155.0 143.9 145.4 147.6 129.5 128.0 129.0 139.3 132.2  X 
 XI 132.2 126.6 132.2 120.5 134.3 133.7 147.9 139.7 144.3 140.4 125.5 130.1 124.4 128.0 128.5  XI 
 XII 132.9 128.5 135.1 121.9 139.7 140.1 160.8 142.6 144.3 145.5 127.8 132.4 126.8 130.9 131.6  XII 
2012I 135.6 126.1 134.3 122.4 138.3 138.7 153.4 142.9 147.2 144.4 128.9 130.9 128.3 129.4 131.0  I2012
 II 131.4 127.4 128.9 120.5 133.2 137.3 152.4 137.8 142.0 139.3 123.6 125.2 123.0 122.6 128.8  II 
 III 135.8 136.9 135.1 125.8 138.6 140.4 159.2 145.0 145.8 149.4 129.9 134.2 128.8 132.2 134.1  III 
 IV 139.8 129.1 137.7 118.7 141.7 151.2 155.8 145.3 147.1 149.0 130.3 132.0 129.4 138.5 134.2  IV 
 V 136.4 133.5 136.3 117.7 141.8 146.2 160.1 146.0 151.6 147.2 132.2 130.9 131.9 138.5 133.7  V 
 VI 135.1 128.3 132.4 116.2 139.2 147.9 157.4 143.8 152.5 143.1 128.0 127.4 127.5 128.4 132.5  VI 
 VIIR137.3 131.6 136.2 117.6 144.0 148.2 159.0 149.1 158.0 149.0 133.1 132.6 132.6 130.8 133.9 RVII 
 VIIIR136.5 131.4 135.1 118.5 140.9 144.6 153.2 147.1 156.5 146.6 131.7 130.7 131.2 125.5 133.2 RVIII 
 IXR138.2 127.0 138.8 124.0 141.5 145.8 159.3 146.2 151.0 148.3 132.2 126.7 132.2 139.5 134.8 RIX 
 X 140.3 134.6 139.3 127.9 146.1 149.0 171.9 147.7 157.2 147.0 134.9 127.8 135.1 145.3 137.0  X 
   
 במחירים קבועים 
2010 112.4 107.6 110.2 99.8 108.0 110.7 130.7 115.5 117.4 117.3 104.2 109.0 103.2 109.4 107.4  2010
2011 111.6 107.2 110.2 99.9 111.9 114.5 126.4 117.1 117.9 120.0 104.7 107.4 103.9 108.2 108.0  2011
2011II 108.2 109.7 106.6 95.1 106.0 109.3 123.5 112.1 113.1 114.2 99.9 102.9 99.0 107.7 105.2  II2011
 III 110.7 116.8 109.5 100.2 111.4 113.4 128.4 118.7 119.5 121.4 103.9 107.9 103.0 113.7 109.2  III 
 IV 112.7 109.0 111.8 101.8 111.9 119.6 119.1 116.2 114.2 120.2 103.9 111.0 102.4 108.2 108.4  IV 
 V 111.8 109.2 111.2 101.3 112.7 114.3 126.6 117.2 117.5 120.4 104.0 106.0 103.3 115.8 108.0  V 
 VI 112.1 103.7 108.2 96.6 111.5 116.0 125.8 116.7 117.8 119.4 103.7 105.5 103.0 114.3 106.9  VI 
 VII 111.7 102.1 110.3 100.0 112.4 116.5 125.1 117.1 116.1 122.2 106.3 110.9 105.2 107.4 107.9  VII 
 VIII 112.1 101.7 109.9 97.1 111.8 115.2 124.2 117.4 118.2 121.2 104.9 104.2 104.5 109.1 106.3  VIII 
 IX 115.0 103.5 111.6 102.1 115.6 116.9 127.2 119.2 118.7 123.3 108.3 109.5 107.5 109.7 109.4  IX 
 X 113.8 106.1 112.4 102.9 115.3 116.0 129.0 119.7 120.9 122.8 107.7 106.5 107.3 115.9 110.0  X 
 XI 110.1 105.4 110.1 100.4 111.8 111.3 123.1 116.3 120.2 116.9 104.5 108.3 103.6 106.6 107.0  XI 
 XII 110.7 107.0 112.5 101.5 116.3 116.6 133.9 118.7 120.2 121.2 106.4 110.3 105.6 109.0 109.6  XII 
2012I 112.9 105.0 111.8 101.9 115.2 115.5 127.7 119.0 122.6 120.2 107.4 109.0 106.8 107.7 109.0  I2012
 II 109.4 106.1 107.3 100.4 110.9 114.4 126.9 114.7 118.3 116.0 102.9 104.3 102.4 102.1 107.3  II 
 III 112.6 113.5 112.0 104.3 114.9 116.4 132.0 120.2 120.9 123.8 107.7 111.3 106.8 109.6 111.2  III 
 IV 114.9 106.1 113.1 97.5 116.4 124.2 128.0 119.4 120.9 122.4 107.0 108.5 106.3 113.8 110.3  IV 
 V 112.1 109.7 112.0 96.7 116.5 120.2 131.6 119.9 124.6 121.0 108.6 107.5 108.4 113.8 109.9  V 
 VI 111.4 105.8 109.1 95.8 114.8 121.9 129.8 118.6 125.7 118.0 105.5 105.0 105.1 105.9 109.2  VI 
 VIIR113.1 108.4 112.2 96.9 118.6 122.1 130.9 122.8 130.2 122.8 109.6 109.3 109.3 107.8 110.3 RVII 
 VIIIR111.3 107.1 110.2 96.7 114.9 117.9 125.0 120.0 127.7 119.6 107.4 106.6 107.0 102.4 108.7 RVIII 
 IXR112.7 103.6 113.2 101.1 115.4 118.9 129.9 119.3 123.2 120.9 107.9 103.4 107.8 113.8 110.0 RIX 
 X 114.6 109.9 113.8 104.5 119.4 121.7 140.5 120.7 128.4 120.1 110.2 104.4 110.4 118.7 111.9  X 
   
 (1) אינם כוללים תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר לתקופה קודמת.

לוח יג/6.- מדדי שכר לשעת עבודה בתשלום(1), לפי ענף ראשי -
סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 במחירים שוטפים 
2010 146.0 130.1 123.2 115.1 115.7 117.6 110.4 117.3 114.0 123.2 126.1 126.6 114.4 128.0  2010
2011 156.3 135.0 132.3 119.4 119.8 120.0 117.5 120.3 118.1 129.2 133.9 131.4 122.7 134.7  2011
2011II 147.2 132.0 123.3 116.8 115.2 116.0 113.7 115.6 113.0 121.6 126.8 125.5 115.2 129.5  II2011
 III 153.5 135.9 130.7 121.7 119.2 118.6 117.8 119.9 119.9 125.1 132.2 131.4 120.3 135.0  III 
 IV 156.8 133.3 129.0 120.2 118.3 118.8 113.7 119.0 118.3 130.9 135.5 131.6 122.3 135.6  IV 
 V 155.4 132.2 133.9 115.0 120.5 119.4 120.6 120.4 120.7 130.9 134.1 132.0 122.9 135.3  V 
 VI 158.2 132.8 131.4 120.5 119.4 119.7 117.9 119.5 116.8 130.0 134.3 130.0 122.3 137.4  VI 
 VII 159.1 132.5 132.3 120.3 121.6 122.5 116.5 122.5 118.8 133.8 135.7 130.0 124.4 135.6  VII 
 VIII 154.2 134.1 132.7 115.7 118.7 117.2 119.1 118.2 118.5 129.6 133.3 130.9 127.2 137.3  VIII 
 IX 157.9 141.5 138.1 118.6 122.5 123.8 118.4 123.2 119.3 133.9 137.3 134.1 126.1 135.8  IX 
 X 159.4 138.8 138.2 119.6 123.0 123.2 123.0 122.9 119.3 132.2 138.3 135.0 123.9 137.1  X 
 XI 162.6 137.6 134.6 117.4 118.0 117.4 115.6 118.3 116.6 128.7 137.0 130.5 124.5 131.7  XI 
 XII 162.7 136.5 139.6 121.6 122.3 123.0 117.2 123.7 120.8 130.9 136.7 135.7 125.2 135.8  XII 
2012I 157.9 136.1 138.2 118.3 121.3 121.6 116.4 122.7 120.0 130.2 138.8 133.4 126.7 136.1  I2012
 II 161.2 136.9 131.3 119.2 120.1 120.9 116.2 121.3 117.5 125.7 135.5 131.5 122.4 133.2  II 
 III 163.5 137.5 137.8 123.4 125.0 125.2 121.4 126.1 122.9 132.0 141.1 134.7 126.9 137.0  III 
 IV 163.0 138.4 137.9 119.7 124.7 126.5 117.7 126.3 122.2 137.1 143.2 138.9 125.8 141.0  IV 
 V 163.0 140.3 139.9 118.2 123.2 123.3 119.2 124.2 122.0 134.4 142.0 137.6 123.7 141.5  V 
 VI 162.2 131.2 135.7 123.3 123.8 125.0 118.3 124.8 120.4 135.7 140.9 135.0 125.8 141.6  VI 
 VIIR166.2 136.1 142.2 117.7 122.9 121.3 119.6 123.2 123.8 137.6 142.0 140.0 125.3 141.3 RVII 
 VIIIR165.1 138.5 139.3 119.7 121.9 122.1 115.0 122.9 121.2 139.2 139.6 140.2 124.5 142.4 RVIII 
 IXR172.9 138.6 139.7 123.8 124.4 125.5 117.9 125.4 121.5 139.4 142.9 140.4 121.4 142.4 RIX 
 X 168.9 136.4 144.9 119.4 126.9 124.5 125.3 126.7 127.9 141.5 144.6 142.1 122.6 147.3  X 
   
 במחירים קבועים 
2010 126.5 112.8 106.8 99.8 100.3 101.9 95.7 101.7 98.9 106.8 109.3 109.7 99.2 110.9  2010
2011 130.9 113.0 110.7 100.0 100.3 100.5 98.4 100.7 98.9 108.2 112.1 110.0 102.8 112.7  2011
2011II 124.6 111.7 104.4 98.9 97.5 98.2 96.2 97.9 95.7 103.0 107.3 106.3 97.6 109.7  II2011
 III 129.8 114.9 110.5 102.8 100.7 100.2 99.5 101.4 101.4 105.7 111.8 111.0 101.7 114.1  III 
 IV 131.8 112.0 108.4 101.0 99.4 99.8 95.6 100.0 99.4 110.0 113.9 110.6 102.8 113.9  IV 
 V 129.9 110.5 111.9 96.2 100.8 99.8 100.8 100.6 100.9 109.5 112.1 110.3 102.7 113.1  V 
 VI 131.8 110.6 109.4 100.4 99.4 99.6 98.2 99.5 97.2 108.2 111.9 108.3 101.8 114.4  VI 
 VII 133.0 110.7 110.5 100.5 101.6 102.3 97.3 102.4 99.2 111.8 113.4 108.6 103.9 113.2  VII 
 VIII 128.2 111.4 110.3 96.2 98.7 97.4 99.0 98.3 98.5 107.8 110.8 108.8 105.8 114.1  VIII 
 IX 131.5 117.9 115.0 98.7 102.0 103.1 98.6 102.6 99.3 111.5 114.3 111.7 105.0 113.0  IX 
 X 132.6 115.5 114.9 99.5 102.3 102.5 102.4 102.2 99.3 110.0 115.1 112.3 103.1 114.0  X 
 XI 135.4 114.6 112.1 97.7 98.3 97.8 96.2 98.5 97.1 107.1 114.1 108.7 103.6 109.6  XI 
 XII 135.5 113.7 116.2 101.2 101.9 102.4 97.6 103.0 100.6 109.0 113.9 113.0 104.3 113.1  XII 
2012I 131.5 113.3 115.1 98.5 101.0 101.3 96.9 102.2 99.9 108.4 115.6 111.1 105.5 113.3  I2012
 II 134.2 114.0 109.3 99.2 100.0 100.6 96.8 101.0 97.9 104.7 112.8 109.5 101.9 110.9  II 
 III 135.6 114.0 114.3 102.3 103.7 103.8 100.6 104.6 101.9 109.4 117.0 111.7 105.2 113.6  III 
 IV 134.0 113.7 113.3 98.4 102.5 103.9 96.8 103.8 100.4 112.7 117.6 114.1 103.4 115.9  IV 
 V 133.9 115.3 114.9 97.1 101.2 101.3 98.0 102.0 100.2 110.4 116.7 113.1 101.6 116.3  V 
 VI 133.7 108.1 111.9 101.7 102.0 103.1 97.5 102.9 99.3 111.9 116.1 111.3 103.7 116.7  VI 
 VIIR136.9 112.1 117.1 96.9 101.2 99.9 98.5 101.5 102.0 113.3 117.0 115.3 103.2 116.4 RVII 
 VIIIR134.7 113.0 113.6 97.6 99.5 99.6 93.8 100.2 98.9 113.6 113.9 114.3 101.5 116.1 RVIII 
 IXR141.0 113.0 113.9 101.0 101.5 102.4 96.2 102.3 99.1 113.7 116.6 114.5 99.0 116.1 RIX 
 X 138.0 111.5 118.4 97.5 103.7 101.7 102.4 103.5 104.5 115.6 118.2 116.1 100.2 120.3  X 
   
 (1) אינם כוללים תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר לתקופה קודמת.