הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/7.- מדדי סך כל השכר(1), לפי ענף ראשי -
סיווג חדש, במחירים שוטפים
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
2010 129.5 158.9 112.4 129.5 132.5 137.3 141.5 75.7 87.7 70.8 131.8 163.9 127.6 138.8 130.3  2010
2011 140.6 169.2 112.6 135.2 143.8 144.7 135.2 75.7 90.6 69.6 137.0 168.3 133.0 148.1 137.2  2011
2011II 130.4 164.6 108.2 122.4 128.7 134.0 137.5 79.3 83.4 77.6 129.3 168.2 124.3 181.5 132.3  II2011
 III 140.9 203.8 115.5 152.0 136.4 142.8 143.1 76.9 93.1 70.2 144.7 190.4 138.7 186.6 145.5  III 
 IV 140.0 194.7 109.4 131.4 136.3 138.3 129.0 72.9 83.2 68.7 134.0 194.2 126.2 139.7 137.1  IV 
 V 142.4 158.2 113.3 133.4 135.8 140.5 139.0 76.0 88.2 71.0 134.2 152.7 131.7 156.4 134.1  V 
 VI 145.1 156.7 115.5 131.1 141.6 146.4 131.3 75.9 91.1 69.6 144.2 155.6 142.7 123.7 137.6  VI 
 VII 147.8 160.9 116.4 141.3 147.2 151.2 139.0 80.6 97.2 73.8 146.8 214.1 138.0 135.9 140.8  VII 
 VIII 143.4 158.2 116.3 134.1 143.6 147.8 128.8 76.8 97.0 68.5 138.6 152.0 136.9 115.9 134.9  VIII 
 IX 140.8 173.0 114.2 146.7 140.7 145.6 124.9 73.7 91.1 66.5 135.8 163.2 132.2 140.8 136.8  IX 
 X 136.9 152.5 109.5 124.9 141.0 149.4 131.7 72.4 92.2 64.3 129.0 142.6 127.2 130.0 132.1  X 
 XI 138.8 158.4 109.6 134.7 143.5 150.1 132.4 73.1 90.3 66.0 132.2 152.3 129.6 117.5 133.5  XI 
 XII 145.9 175.1 112.0 143.4 200.9 153.2 135.0 76.0 94.1 68.5 146.5 186.6 141.3 217.7 146.1  XII 
2012I 140.9 163.1 110.7 134.8 145.6 149.9 128.2 76.8 92.6 70.3 135.8 148.5 134.1 153.9 138.8  I2012
 II 136.9 165.2 108.2 130.6 143.7 150.2 123.8 81.5 90.3 77.9 135.5 160.3 132.2 124.3 136.4  II 
 III 143.8 173.0 114.1 149.5 146.9 151.9 128.5 75.4 94.3 67.6 146.8 178.8 142.6 140.1 142.6  III 
 IV 150.7 170.8 109.9 129.0 138.6 133.9 128.1 73.8 91.9 66.3 133.5 155.1 130.7 118.1 138.7  IV 
 V 143.4 180.4 111.3 129.2 143.2 137.4 129.0 76.1 96.0 67.9 138.0 151.7 136.2 191.3 140.1  V 
 VI 144.5 182.9 113.1 126.4 145.7 143.1 120.5 74.0 92.9 66.2 146.1 157.7 144.6 130.1 142.3  VI 
 VIIR149.7 180.4 116.3 136.5 152.8 146.9 137.7 80.2 101.9 71.2 147.3 174.0 143.8 123.5 145.0 RVII 
 VIIIR142.5 184.1 114.2 129.9 146.6 143.5 126.3 75.3 100.0 65.1 142.5 162.8 139.8 121.6 140.2 RVIII 
 IXR136.7 165.7 110.2 132.9 143.5 138.8 116.4 72.0 93.3 63.2 136.6 156.5 134.0 128.8 135.4 RIX 
 X 142.4 175.1 108.1 129.8 145.3 142.3 136.9 73.4 98.4 63.2 142.2 197.0 135.0 120.8 138.7  X 
   
 (1) כולל תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר לתקופה קודמת.

לוח יג/7.- מדדי סך כל השכר(1), לפי ענף ראשי -
סיווג חדש, במחירים שוטפים
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
2010 158.8 83.4 130.4 127.0 131.1 145.9 121.5 135.1 107.9 128.4 134.6 134.6 109.1 124.3  2010
2011 154.1 88.4 143.5 131.1 137.4 154.5 124.4 142.4 112.4 136.4 145.5 145.9 119.5 130.1  2011
2011II 151.9 84.8 126.3 126.1 135.0 149.5 123.6 140.0 116.3 128.5 130.5 138.0 111.8 123.8  II2011
 III 154.3 89.7 133.5 136.4 144.9 158.0 144.2 145.8 115.7 138.3 147.6 144.7 121.3 142.6  III 
 IV 149.8 82.9 135.3 127.8 136.9 150.4 129.2 140.2 114.8 133.9 145.5 136.5 116.6 124.4  IV 
 V 155.7 86.3 133.7 129.8 133.8 151.2 119.7 138.9 108.6 136.8 138.1 145.3 119.3 125.1  V 
 VI 153.5 88.4 139.4 139.3 137.0 154.4 120.4 143.1 115.2 140.1 146.4 149.2 120.7 133.2  VI 
 VII 158.5 90.7 145.4 134.0 140.6 160.2 124.7 146.3 111.9 144.0 153.0 151.2 128.9 138.3  VII 
 VIII 150.9 91.2 141.7 129.5 132.4 147.4 118.5 137.3 112.3 136.8 144.7 151.3 125.0 128.9  VIII 
 IX 146.5 92.5 138.4 126.9 136.6 156.7 119.6 143.3 110.1 134.4 142.0 146.2 118.2 131.9  IX 
 X 143.9 88.5 137.1 128.0 135.3 155.1 120.5 141.5 107.9 129.9 144.6 141.3 116.5 123.9  X 
 XI 148.7 89.5 140.5 129.8 134.5 152.3 118.0 141.0 113.0 132.4 144.6 144.8 120.4 124.8  XI 
 XII 182.4 90.5 222.9 131.3 145.5 170.2 125.2 153.5 112.3 141.9 154.1 155.4 120.3 134.6  XII 
2012I 160.9 87.3 143.6 131.4 139.6 159.3 123.0 144.8 109.1 151.2 161.3 148.0 123.8 136.8  I2012
 II 149.3 86.0 140.8 129.7 138.7 162.4 119.5 146.5 107.1 134.7 145.6 146.7 120.6 134.8  II 
 III 156.8 86.3 144.6 130.9 145.0 163.7 131.4 151.1 119.9 137.2 148.0 148.6 126.6 151.8  III 
 IV 149.6 83.9 140.7 127.3 143.5 165.1 126.7 150.1 112.9 142.0 154.4 144.9 123.6 134.0  IV 
 V 162.5 86.8 145.9 129.1 135.8 155.5 118.9 141.9 108.4 138.5 165.4 149.5 127.4 132.9  V 
 VI 162.7 85.9 146.9 131.8 142.5 162.1 125.5 148.7 115.7 144.8 153.9 151.5 130.5 141.5  VI 
 VIIR167.6 89.2 155.5 132.4 144.8 166.5 124.4 151.9 115.9 152.2 161.9 155.6 138.0 141.7 RVII 
 VIIIR163.0 90.0 148.0 126.4 139.9 158.9 122.3 146.2 114.7 144.7 148.3 152.4 126.1 130.5 RVIII 
 IXR154.9 87.0 145.6 129.1 136.3 156.8 118.4 143.2 109.5 135.0 143.8 145.2 118.8 133.0 RIX 
 X 171.2 89.1 146.6 127.4 139.4 160.0 124.4 145.6 109.9 135.2 150.2 149.1 122.6 129.9  X 
   
 (1) כולל תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר לתקופה קודמת.