הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/8.- מדדי שעות עבודה למעשה,
לפי ענף ראשי - סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 נתונים מקוריים 
2010 100.8 117.6 88.8 112.4 105.7 106.6 101.2 57.6 65.7 52.9 108.9 118.0 108.0 96.3 104.4  2010
2011 104.9 118.1 85.3 113.7 105.0 105.1 96.6 54.2 64.7 48.3 108.8 117.6 108.0 96.2 105.2  2011
2011II 101.9 117.3 86.0 112.9 102.7 104.2 99.7 53.6 62.2 48.8 107.1 117.6 106.1 99.7 104.7  II2011
 III 111.2 121.9 90.8 120.5 109.5 113.0 107.5 57.4 67.8 51.5 116.2 125.2 115.3 96.5 111.4  III 
 IV 95.6 109.1 77.9 102.9 94.8 87.4 92.2 48.7 56.7 44.3 93.8 106.1 92.6 89.7 92.9  IV 
 V 110.0 114.7 86.1 117.0 106.0 105.6 100.8 55.0 64.8 49.6 113.6 122.0 112.8 99.8 107.2  V 
 VI 106.0 117.3 85.6 116.0 107.9 102.3 95.6 55.2 66.3 49.0 110.3 116.8 109.7 98.1 106.4  VI 
 VII 107.4 120.9 85.6 115.8 109.3 105.5 94.9 55.7 69.9 47.8 111.4 118.2 110.7 99.7 108.5  VII 
 VIII 107.6 123.2 88.5 119.3 111.6 109.3 97.4 55.4 68.5 48.0 112.2 124.6 111.0 97.7 107.2  VIII 
 IX 101.0 118.4 85.2 110.2 101.7 102.1 90.0 53.1 65.0 46.5 105.3 120.7 103.8 104.4 103.0  IX 
 X 98.2 110.4 80.4 102.7 95.9 99.7 87.3 50.8 63.2 43.9 100.1 108.7 99.3 89.2 96.5  X 
 XI 106.7 118.7 85.0 116.3 106.6 111.4 94.9 54.5 63.8 49.4 111.0 116.6 110.4 103.2 108.7  XI 
 XII 106.8 123.0 83.6 113.3 105.7 108.9 90.6 55.1 64.9 49.6 111.4 113.3 111.2 104.7 107.9  XII 
2012I 109.2 125.2 85.5 120.7 106.9 112.6 93.0 56.5 66.7 50.8 113.2 118.1 112.7 104.0 110.6  I2012
 II 106.0 121.8 84.1 113.8 105.2 104.6 87.1 54.4 64.6 48.7 110.6 114.7 110.2 103.2 107.3  II 
 III 108.0 119.8 84.1 117.1 106.1 106.1 89.5 54.5 66.8 47.6 110.5 117.2 109.9 100.3 106.6  III 
 IV 99.5 111.0 78.4 104.3 94.0 84.9 86.7 49.6 59.6 43.9 98.1 108.1 97.1 90.2 96.3  IV 
 V 108.8 122.8 84.9 115.0 104.5 97.9 91.0 54.9 66.6 48.3 111.8 119.8 111.0 101.9 108.3  V 
 VI 103.9 121.6 84.8 108.6 104.6 94.1 83.1 51.6 62.5 45.5 109.1 117.4 108.3 104.7 105.6  VI 
 VIIR109.3 127.3 85.6 114.4 106.3 100.0 88.8 53.1 65.3 46.2 113.7 123.3 112.7 102.3 110.0 RVII 
 VIIIR103.2 122.7 84.4 110.8 102.8 95.9 87.3 51.4 63.7 44.5 110.3 124.1 109.0 102.2 104.0 RVIII 
 IXR92.1 108.9 75.6 97.3 92.5 83.4 73.9 46.5 57.4 40.4 97.2 111.5 95.8 96.1 92.0 RIX 
 X 102.5 122.3 77.9 104.6 101.0 92.9 83.3 49.9 60.9 43.8 103.6 118.8 102.1 90.3 99.8  X 
   
 מנוכי עונתיות 
2011II 105.1 118.6 87.7 116.3 105.3 106.2 104.2 55.5 64.3 50.3 108.7 121.0 107.6 100.2 106.3  II2011
 III 104.1 119.5 87.1 112.6 104.9 104.1 100.8 54.7 64.3 49.4 109.5 122.1 108.2 96.2 105.5  III 
 IV 105.4 120.1 85.9 114.6 107.7 103.2 99.0 54.2 64.4 48.1 108.7 115.8 107.9 99.1 105.7  IV 
 V 107.4 116.6 85.9 114.6 106.0 106.7 98.5 54.8 64.7 49.4 111.8 119.8 111.0 98.2 106.5  V 
 VI 106.2 117.5 84.4 115.5 105.4 105.0 96.6 54.5 65.8 48.7 109.5 116.8 108.9 95.4 106.0  VI 
 VII 105.7 118.8 84.4 115.1 106.9 105.2 96.2 54.4 66.7 47.7 110.1 116.7 109.6 96.7 105.9  VII 
 VIII 105.4 118.4 85.6 114.3 106.9 105.9 95.7 53.6 66.5 47.1 107.5 116.4 106.6 94.7 105.5  VIII 
 IX 105.2 118.5 86.9 114.3 104.7 106.7 92.1 54.1 66.2 47.5 108.3 117.6 107.3 103.6 105.9  IX 
 X 104.4 120.2 84.9 112.0 103.7 106.6 90.8 54.5 67.4 47.2 109.2 114.4 108.8 100.0 105.6  X 
 XI 104.8 114.9 84.0 115.3 104.2 105.8 91.7 53.6 63.6 48.4 108.9 116.6 108.1 98.6 104.9  XI 
 XII 105.8 120.2 83.3 112.9 104.6 105.0 89.0 54.6 65.2 48.4 109.0 115.0 108.6 102.6 105.7  XII 
2012I 105.9 120.6 84.2 114.9 104.2 105.5 91.0 55.1 66.4 48.6 108.3 116.1 107.5 101.7 105.7  I2012
 II 105.2 118.1 82.2 112.6 102.8 101.0 87.2 54.0 64.6 48.2 108.4 114.6 107.7 100.5 104.7  II 
 III 105.8 120.1 82.9 114.2 105.7 102.5 86.8 53.8 66.4 47.0 108.3 115.6 107.6 102.3 105.6  III 
 IV 104.6 119.1 83.1 112.4 101.7 97.8 87.6 52.2 64.7 46.6 108.8 116.2 107.8 98.9 105.0  IV 
 V 104.0 123.3 83.5 110.7 101.6 97.6 87.2 53.7 63.7 46.5 109.4 118.5 108.4 100.6 104.6  V 
 VI 103.6 121.4 82.9 108.1 102.3 95.7 85.2 51.1 61.4 45.5 108.1 117.7 107.2 101.6 104.0  VI 
 VIIR105.2 122.5 82.4 109.6 100.2 94.9 87.9 51.0 61.4 45.0 107.7 120.3 106.4 99.3 104.2 RVII 
 VIIIR102.9 120.7 81.4 108.8 100.7 94.1 84.9 50.6 61.7 44.1 107.0 117.6 106.0 99.0 103.6 RVIII 
 IXR104.1 120.3 80.8 107.1 100.6 91.9 84.5 50.5 61.6 44.0 106.9 114.3 106.3 99.4 103.3 RIX 
 X 104.1 122.4 81.2 108.6 102.7 92.9 85.1 50.3 60.4 44.1 106.7 117.1 105.7 95.9 103.1  X 
   

לוח יג/8.- מדדי שעות עבודה למעשה,
לפי ענף ראשי - סיווג חדש
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 נתונים מקוריים 
2010 105.1 62.8 105.3 108.3 114.2 120.8 101.9 119.3 116.5 109.8 107.7 109.5 93.7 97.9  2010
2011 97.9 63.9 104.9 112.2 115.7 124.2 100.3 122.0 117.9 111.0 109.1 113.1 96.1 97.3  2011
2011II 100.8 62.0 102.0 114.7 117.6 126.4 100.7 124.6 121.0 112.5 106.8 110.3 94.7 96.2  II2011
 III 104.9 66.4 107.8 125.0 123.3 135.3 105.0 130.2 120.6 121.3 114.7 117.6 102.7 101.1  III 
 IV 92.1 57.2 98.4 88.9 101.0 102.4 93.2 104.6 108.6 96.3 96.1 99.6 84.2 89.6  IV 
 V 103.5 66.7 106.1 119.8 114.9 124.8 95.4 121.7 115.9 115.5 112.1 115.6 99.8 98.6  V 
 VI 96.7 64.8 110.5 114.4 117.5 126.3 100.4 124.3 120.4 113.4 110.8 114.3 96.5 95.8  VI 
 VII 99.7 65.2 111.1 117.8 119.7 130.6 105.1 126.7 119.3 108.9 112.7 119.4 98.0 99.0  VII 
 VIII 100.6 66.5 112.8 106.3 113.0 118.4 98.2 118.2 118.0 112.6 113.2 119.2 99.3 98.8  VIII 
 IX 92.7 62.4 101.6 108.1 114.0 121.8 100.1 120.4 117.8 105.4 106.6 110.1 92.4 95.7  IX 
 X 89.7 60.9 94.0 101.4 103.8 108.7 88.8 109.9 112.1 99.3 96.7 104.4 90.1 92.2  X 
 XI 92.5 65.8 104.3 120.2 123.6 135.8 106.8 130.9 121.7 116.4 113.7 117.0 99.2 99.9  XI 
 XII 96.8 63.2 104.2 115.3 121.0 131.4 107.5 126.8 118.2 114.6 112.9 114.8 97.7 100.4  XII 
2012I 101.6 64.6 104.2 121.7 123.9 137.7 106.5 130.8 117.9 119.4 114.8 118.2 100.9 103.2  I2012
 II 94.2 60.3 105.5 113.8 121.0 131.9 105.6 127.4 119.0 115.7 111.9 114.1 98.7 98.2  II 
 III 97.5 61.4 106.2 111.4 117.4 128.2 103.1 123.2 113.9 113.1 111.4 114.4 98.9 100.2  III 
 IV 91.0 57.4 98.4 95.3 105.0 108.2 95.6 109.0 110.6 100.9 100.7 105.5 90.1 94.4  IV 
 V 99.8 61.2 107.6 118.3 120.1 131.8 102.0 127.2 118.4 116.5 113.5 115.2 105.2 101.5  V 
 VI 97.5 61.8 109.7 110.0 118.6 128.2 105.1 124.7 118.0 111.3 111.1 111.0 101.2 98.7  VI 
 VIIR101.7 63.2 109.3 119.2 124.2 138.6 104.3 133.0 122.6 114.2 114.2 115.1 107.1 101.6 RVII 
 VIIIR98.3 61.8 106.1 98.0 114.3 119.3 102.5 119.2 119.0 110.2 110.4 109.6 100.6 95.0 RVIII 
 IXR84.9 56.6 96.8 86.8 101.4 108.1 91.2 106.4 103.1 93.3 93.8 95.8 85.2 89.6 RIX 
 X 96.1 62.8 105.0 104.1 104.5 114.2 86.9 111.2 105.7 102.0 101.3 111.0 99.2 92.4  X 
   
 מנוכי עונתיות 
2011II 104.0 66.1 104.8 116.1 117.9 125.5 101.6 124.3 122.1 114.3 108.4 112.7 97.3 98.7  II2011
 III 100.5 63.7 104.7 114.3 116.7 124.6 101.1 123.1 119.4 112.6 109.1 112.1 97.6 96.9  III 
 IV 102.4 64.0 110.7 114.3 117.0 125.0 100.3 123.0 117.3 110.9 108.5 113.0 96.1 96.8  IV 
 V 100.8 65.5 105.5 116.0 115.0 124.4 98.2 121.8 118.1 112.9 110.6 113.8 96.5 96.9  V 
 VI 98.3 65.2 105.9 114.1 116.1 125.3 99.7 123.0 119.7 111.7 110.0 113.6 95.6 95.0  VI 
 VII 98.2 63.7 107.7 114.8 115.6 124.4 101.8 121.4 118.1 109.7 109.2 116.2 94.9 96.9  VII 
 VIII 98.1 64.0 107.9 111.7 115.0 125.0 98.1 122.4 117.5 110.4 109.7 115.7 94.9 96.8  VIII 
 IX 95.1 64.1 103.7 112.5 116.9 125.6 103.1 123.4 117.7 111.5 109.1 115.5 98.2 98.9  IX 
 X 95.0 63.0 102.4 113.2 116.7 126.0 98.8 123.2 119.6 111.0 109.0 114.4 97.8 98.7  X 
 XI 90.6 62.5 102.9 112.2 116.5 127.1 99.4 123.2 115.7 111.4 109.5 113.4 96.9 100.3  XI 
 XII 95.8 63.3 104.3 110.8 117.1 126.9 101.5 123.0 115.1 112.5 109.5 113.8 96.3 99.8  XII 
2012I 99.5 64.8 103.5 110.9 117.7 127.3 104.1 123.7 115.5 113.5 110.2 112.4 96.9 99.4  I2012
 II 93.0 60.9 103.4 110.9 116.6 126.2 102.1 122.5 116.4 111.9 109.6 111.9 97.5 97.1  II 
 III 96.3 61.6 107.2 109.5 117.0 126.3 103.1 123.1 117.1 110.5 111.0 114.0 97.5 99.0  III 
 IV 95.2 61.3 105.1 107.0 116.0 124.6 103.6 120.8 118.6 109.6 110.7 111.3 96.9 98.4  IV 
 V 95.4 59.8 103.7 109.9 116.7 125.8 101.8 123.5 117.1 110.5 109.5 111.6 100.5 98.6  V 
 VI 97.7 61.2 105.3 108.1 115.7 124.5 102.7 121.7 116.0 108.6 108.8 110.2 99.6 97.8  VI 
 VIIR95.6 59.7 102.6 108.5 116.7 126.0 101.7 123.4 118.9 109.8 108.8 109.3 102.3 97.4 RVII 
 VIIIR97.7 59.9 103.8 108.1 117.5 129.2 101.0 126.1 115.8 109.2 109.2 108.6 99.2 93.7 RVIII 
 IXR94.7 61.1 104.6 109.6 115.4 126.9 100.4 122.8 112.0 107.0 107.1 109.7 99.3 94.9 RIX 
 X 98.3 63.8 107.2 108.5 112.1 123.2 95.4 118.2 110.8 107.4 107.0 112.5 101.1 95.4  X