הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/9.- שעות עבודה למעשה ושעות היעדרות
בתשלום למשרת שכיר,
לפי ענף ראשי - סיווג חדש - עמוד 1 מתוך 2
 מוצרי
פלסטיק
וגומי
כימיקלים
ומוצריהם
וזיקוק
נפט
הוצאה
לאור
ודפוס
נייר
ומוצריו
עץ
ומוצריו
ורהיטים
עץ
ומוצריו
(פרט
לרהיטים)
נעליים,
עור
ומוצריו
טקסטיל
והלבשה
מוצרי
הלבשה
(פרט
לסרוגים)
טקסטילמוצרי
מזון
וטבק
ומשקאות
משקאות
ומוצרי
טבק
מוצרי
מזון
כריית חול
ומחצבים
וחציבת
אבן
סך הכל 
סמל2511,23,24222120,36201917,18181714 - 161614,1513Bסמל
   
 שעות עבודה למעשה למשרת שכיר 
2010 171.0 171.4 155.7 178.3 178.5 182.9 145.8 158.9 144.6 171.0 163.5 179.4 162.0 174.8 169.5  2010
2011 171.0 168.4 153.2 180.6 174.2 180.7 148.4 157.3 144.6 168.3 163.0 176.9 161.7 173.5 168.4  2011
2011II 168.4 170.5 154.5 179.7 178.1 183.9 145.5 156.5 143.5 167.3 164.6 177.6 163.3 183.2 169.8  II2011
 III 182.7 175.7 161.8 190.6 188.1 200.2 154.2 165.7 152.2 177.2 176.3 188.3 175.1 175.7 179.7  III 
 IV 157.4 158.1 141.2 164.3 162.7 155.0 141.0 143.3 130.4 154.2 142.7 160.0 141.1 164.2 150.9  IV 
 V 180.4 165.5 155.3 185.3 180.3 187.6 154.5 164.2 150.9 175.4 170.3 184.1 169.0 181.8 172.7  V 
 VI 172.6 168.8 151.8 184.5 176.5 178.9 147.3 158.6 146.0 169.7 162.4 177.4 161.0 180.1 169.3  VI 
 VII 171.9 169.2 154.8 181.2 176.0 181.1 151.2 159.4 149.7 168.4 162.5 176.6 161.1 181.8 170.7  VII 
 VIII 172.8 172.7 156.7 187.5 181.2 187.3 157.7 160.2 148.5 170.8 164.7 183.4 162.9 178.3 168.9  VIII 
 IX 163.9 167.2 152.4 175.9 166.5 173.5 147.5 153.3 142.5 162.9 156.7 178.0 154.6 182.0 163.7  IX 
 X 159.6 156.0 145.4 165.7 154.4 164.3 137.4 146.9 136.9 156.1 151.4 163.2 150.3 156.7 154.4  X 
 XI 173.3 167.3 153.8 184.8 170.8 182.1 147.7 158.5 143.6 171.3 166.8 177.2 165.8 182.9 173.6  XI 
 XII 172.3 173.5 152.9 181.2 171.7 182.2 140.9 159.5 144.5 172.6 165.3 173.0 164.6 184.2 172.1  XII 
2012I 177.0 176.9 157.8 184.9 173.9 184.5 153.2 163.5 146.5 178.8 170.3 181.0 169.3 187.1 176.9  I2012
 II 173.1 173.0 155.6 176.8 168.9 169.3 143.9 158.3 141.9 173.0 166.1 175.5 165.3 186.6 171.9  II 
 III 175.4 169.4 156.3 181.8 169.9 172.1 146.3 157.7 145.0 169.4 165.8 177.8 164.6 179.6 170.5  III 
 IV 161.5 154.6 145.3 169.2 158.2 159.3 138.9 144.3 129.7 157.8 147.3 164.6 145.7 161.4 154.3  IV 
 V 177.6 169.8 157.1 188.1 173.4 182.3 147.7 160.8 144.5 176.1 167.7 183.7 166.2 180.2 173.1  V 
 VI 169.3 167.3 154.9 179.2 167.1 169.3 136.9 151.5 135.3 166.9 160.7 177.3 159.1 185.0 167.5  VI 
 VIIR176.6 171.8 157.2 186.3 169.2 177.9 143.7 155.0 138.7 170.9 166.2 184.1 164.5 179.2 173.5 RVII 
 VIIIR168.4 165.0 154.8 183.1 163.7 172.0 142.2 150.1 134.9 165.0 162.0 182.3 160.0 175.4 164.2 RVIII 
 IXR152.5 148.5 143.6 163.1 149.7 150.1 124.8 137.1 123.8 150.0 143.6 161.7 141.8 166.1 147.3 RIX 
 X 167.5 167.0 149.5 175.3 162.3 165.4 138.2 148.0 129.9 165.9 151.6 172.6 149.6 153.0 159.1  X 
   
 שעות היעדרות בתשלום למשרת שכיר 
2010 9.1 18.3 5.5 9.4 13.6 11.5 6.4 7.9 7.4 8.4 11.2 12.9 11.1 16.9 13.8  2010
2011 9.4 18.3 6.1 10.0 9.5 9.9 7.0 6.7 5.3 8.0 11.1 15.3 10.7 16.4 13.3  2011
2011II 6.7 14.2 3.3 5.6 7.4 3.5 5.0 4.5 3.2 5.6 6.7 8.3 6.6 14.8 8.2  II2011
 III 7.1 11.9 4.9 6.1 8.3 6.4 5.2 4.2 3.1 5.2 6.8 9.6 6.6 10.5 8.8  III 
 IV 15.3 25.1 11.3 17.3 14.6 22.6 16.1 15.2 14.2 16.0 24.2 22.8 24.4 22.1 24.0  IV 
 V 8.3 21.3 5.5 9.6 7.4 11.3 4.0 7.8 8.2 7.4 11.7 16.1 11.3 11.1 13.8  V 
 VI 8.7 17.8 7.7 9.3 7.4 10.6 5.3 6.7 4.2 8.8 10.7 15.6 10.2 13.6 12.7  VI 
 VII 7.5 18.3 7.0 9.0 6.3 8.8 4.4 4.5 2.5 6.4 8.4 13.2 8.0 18.3 10.2  VII 
 VIII 10.9 19.1 5.7 12.0 7.2 9.5 6.3 6.9 5.6 8.0 12.4 16.9 12.0 22.6 17.0  VIII 
 IX 11.4 18.9 5.2 10.6 9.9 12.3 6.0 6.2 4.0 8.1 12.2 14.1 12.0 18.7 14.2  IX 
 X 14.1 25.3 8.6 15.3 19.3 17.6 11.1 9.9 5.3 14.1 16.3 26.2 15.4 26.6 21.3  X 
 XI 7.9 19.9 5.3 8.0 9.7 6.9 8.6 4.9 3.5 6.2 8.5 13.3 8.1 15.9 10.4  XI 
 XII 8.2 13.5 5.7 10.1 8.1 4.9 4.5 3.8 3.7 3.9 8.2 16.8 7.4 16.1 9.7  XII 
2012I 7.3 13.3 6.6 7.8 11.4 4.1 8.1 3.9 3.4 4.3 8.3 13.2 7.9 16.2 10.2  I2012
 II 6.6 13.8 6.1 6.5 10.1 8.4 6.4 3.8 3.4 4.3 7.2 12.6 6.7 16.9 9.3  II 
 III 6.4 13.7 5.0 7.3 10.3 8.9 5.7 4.3 3.0 5.5 6.8 11.3 6.4 13.9 9.9  III 
 IV 15.1 23.8 9.0 18.7 16.4 12.5 12.0 12.0 12.3 11.8 20.4 23.7 20.1 24.4 21.9  IV 
 V 8.4 13.8 4.9 11.0 8.7 4.5 5.8 4.7 2.7 6.7 9.1 11.6 8.8 15.1 11.4  V 
 VI 6.9 16.1 4.5 9.5 6.2 3.4 5.2 3.8 1.8 5.8 7.9 12.0 7.5 16.0 9.5  VI 
 VIIR8.5 16.0 6.8 12.2 8.8 5.1 6.1 4.5 3.4 5.6 8.6 11.0 8.3 19.6 11.0 RVII 
 VIIIR12.3 22.5 8.5 14.9 13.3 10.9 9.3 8.3 7.4 9.3 11.9 14.9 11.6 24.9 18.2 RVIII 
 IXR18.6 32.5 11.5 16.5 20.5 23.0 13.6 16.4 12.7 19.9 20.7 27.9 20.0 18.9 25.3 RIX 
 X 15.2 20.7 12.8 16.7 13.1 14.5 10.1 13.1 11.8 14.4 17.9 25.9 17.1 26.1 21.2  X 
   

לוח יג/9.- שעות עבודה למעשה ושעות היעדרות
בתשלום למשרת שכיר,
לפי ענף ראשי - סיווג חדש - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים,
לנמ"א
תכשיטים,
חפצי חן
וצורפות
רהיטיםכלי
הובלה
מנועים
חשמליים,
רכיבים
אלקטרוניים
וציוד אלקטרוני,
וציוד אחר
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
ציוד
תקשורת
אלקטרוני
רכיבים
אלקטרוניים,
ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח,
ציוד רפואי
ומדעי
רכיבים
אלקטרוניים
מנועים
חשמליים
ואביזרים
לחלוקת
חשמל
מכונות
וציוד
מוצרי
מתכת
מתכת
בסיסית
מוצרים
מינרליים
אל-
מתכתיים
 
סמל3938363530 - 34343330,32,34323129282726סמל
   
 שעות עבודה למעשה למשרת שכיר 
2010 164.5 155.8 176.5 162.7 173.1 172.5 176.7 171.8 170.6 173.8 171.1 175.8 180.9 176.9  2010
2011 165.8 152.6 171.2 170.0 170.9 172.8 172.0 170.5 166.1 171.7 169.7 173.2 177.1 175.5  2011
2011II 165.0 147.9 175.3 173.7 174.3 177.5 170.9 174.9 170.0 176.4 169.9 172.6 177.7 177.7  II2011
 III 170.9 159.6 182.6 188.6 182.9 190.7 179.3 182.9 168.4 189.6 180.0 184.3 191.8 184.4  III 
 IV 153.0 139.8 166.3 134.5 150.7 145.0 160.9 147.6 152.3 151.7 151.9 157.4 157.6 164.1  IV 
 V 174.1 161.4 177.0 180.0 170.1 175.2 164.8 170.2 161.0 179.1 175.2 180.8 184.1 180.1  V 
 VI 166.6 154.5 175.5 172.7 173.5 176.1 173.5 173.1 167.4 175.6 170.6 172.1 176.8 174.3  VI 
 VII 168.3 154.6 173.8 177.5 175.5 180.5 179.3 175.5 166.0 168.4 171.2 175.9 179.5 176.4  VII 
 VIII 168.0 157.7 178.5 160.3 165.9 163.7 167.9 164.1 164.8 173.5 173.1 176.0 178.9 173.8  VIII 
 IX 162.2 147.8 163.3 164.0 167.5 168.2 170.7 167.5 166.2 161.5 165.0 165.4 167.8 169.4  IX 
 X 158.5 144.6 149.8 154.8 152.8 149.8 152.3 153.2 159.7 151.9 150.4 160.1 164.7 165.0  X 
 XI 163.6 158.2 165.5 183.9 182.1 186.2 183.8 182.5 175.3 176.8 175.3 177.9 182.0 178.7  XI 
 XII 167.0 151.9 166.8 176.4 178.1 179.6 185.5 176.8 171.2 173.2 174.4 175.7 180.3 178.8  XII 
2012I 173.7 160.1 168.8 186.3 183.5 188.8 185.7 183.2 172.0 181.5 177.3 180.0 184.5 182.7  I2012
 II 166.1 155.5 168.7 174.9 179.0 180.5 183.6 178.2 173.8 175.5 173.0 173.9 178.7 173.8  II 
 III 164.6 156.1 168.8 171.8 173.8 175.2 179.2 172.3 166.5 173.7 172.5 174.5 179.1 176.2  III 
 IV 150.5 147.2 157.8 147.1 155.3 147.8 165.3 152.4 161.5 155.6 155.1 160.7 161.8 166.7  IV 
 V 164.9 155.6 169.8 182.2 177.1 180.1 175.7 177.5 172.2 176.9 173.9 175.3 186.0 179.4  V 
 VI 159.3 154.1 166.2 170.0 174.4 175.2 180.3 173.7 170.6 168.7 169.4 168.0 175.5 174.0  VI 
 VIIR163.3 155.3 165.6 183.7 181.9 188.5 179.1 184.1 175.5 172.7 175.3 173.8 180.2 179.3 RVII 
 VIIIR156.9 151.2 160.3 151.9 167.4 161.9 176.4 164.8 170.7 167.5 169.9 165.8 172.2 166.8 RVIII 
 IXR140.1 141.5 149.5 135.6 149.9 147.2 158.3 148.2 150.3 145.3 147.3 147.8 147.6 159.7 RIX 
 X 159.0 154.5 161.1 162.8 154.4 155.1 151.0 154.9 154.4 157.5 158.6 167.8 172.1 165.3  X 
   
 שעות היעדרות בתשלום למשרת שכיר 
2010 12.5 7.2 14.6 27.4 18.4 22.6 17.1 19.9 14.7 11.6 12.6 9.8 14.4 8.4  2010
2011 10.6 6.0 9.3 22.0 18.2 22.1 16.3 19.7 15.1 12.2 13.1 10.2 13.4 8.8  2011
2011II 7.8 2.9 9.2 9.1 10.9 12.6 10.3 11.9 10.5 6.1 8.1 6.1 9.1 4.1  II2011
 III 11.6 3.4 9.2 10.9 11.4 12.7 10.9 12.2 11.2 7.2 9.7 8.1 11.0 6.2  III 
 IV 14.3 13.5 10.9 46.2 33.0 43.0 26.2 36.2 23.5 24.9 22.3 18.0 23.0 13.8  IV 
 V 9.8 2.9 5.6 21.4 20.3 23.2 21.1 21.8 19.2 9.0 12.4 10.1 13.6 7.6  V 
 VI 8.0 5.5 6.0 22.2 16.1 18.9 15.7 17.2 14.1 9.8 13.3 10.5 14.9 8.4  VI 
 VII 6.9 5.8 5.3 13.1 12.5 13.7 12.0 12.8 11.2 11.7 9.5 7.2 12.5 8.0  VII 
 VIII 11.7 6.9 6.2 40.4 27.7 37.0 21.3 31.3 20.4 16.4 13.6 10.9 14.1 11.2  VIII 
 IX 11.2 6.1 8.8 23.3 18.4 21.6 17.1 19.5 15.5 13.6 14.4 12.4 15.3 10.8  IX 
 X 15.2 10.3 20.1 35.7 29.9 38.2 25.3 32.3 20.6 23.9 27.1 16.9 19.9 13.8  X 
 XI 11.8 4.4 11.0 13.3 12.5 14.1 12.2 13.2 11.5 8.4 8.8 7.4 8.4 8.7  XI 
 XII 10.4 6.7 9.6 14.6 11.9 14.7 9.8 13.1 10.1 7.8 8.7 8.0 8.5 7.7  XII 
2012I 8.0 7.8 14.9 15.0 14.1 15.6 12.9 15.4 15.1 7.9 9.3 7.1 9.0 8.2  I2012
 II 4.8 5.6 10.8 14.4 11.8 14.8 10.5 13.1 9.9 5.8 8.5 6.8 8.7 8.9  II 
 III 4.9 6.1 11.0 17.8 13.6 17.0 11.3 15.3 11.9 7.4 9.2 7.4 10.1 7.7  III 
 IV 13.3 11.1 18.0 43.8 29.9 39.7 22.4 33.4 20.9 20.8 22.1 14.9 22.1 12.6  IV 
 V 7.5 6.9 10.5 18.3 15.6 17.9 16.0 16.4 13.4 10.4 11.2 9.4 13.9 8.3  V 
 VI 4.7 6.2 7.4 13.0 12.3 14.7 10.9 13.6 11.4 6.7 8.2 7.9 8.9 6.5  VI 
 VIIR8.7 9.0 10.3 16.3 13.3 15.2 12.8 13.9 11.4 10.4 10.1 9.7 10.8 7.6 RVII 
 VIIIR11.2 9.4 14.2 41.7 26.5 35.2 25.6 28.9 16.3 13.7 15.8 13.6 12.3 10.9 RVIII 
 IXR14.8 15.3 19.5 47.5 32.4 37.0 29.8 34.5 29.4 23.7 26.9 20.9 28.7 15.1 RIX 
 X 17.0 14.3 12.5 35.2 32.9 38.8 33.3 34.9 26.9 20.0 26.0 11.1 19.2 12.7  X