הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2006
יד. אנרגיה
לוח יד/2.- יבוא והפקה
של דלק גולמי, גז טבעי ופצלי שמן
 פצלי שמן -
הפקה
(אלפי
טונות)
גז טבעי -
הפקה
(מיליוני מ"ק)
דלק גולמי 
 הפקה
(אלפי
טונות)
מחיר ממוצע
בדולרים
לטון - סי"פ
מדד מחירי
היבוא -
הבסיס: 100=1995
ערך היבוא -
סי"פ -
מיליוני
דולר
אי.פי.איי
(משקל
סגולי)(1)
יבוא
(אלפי
טונות)
 
   
1980 0.0 167.5 19.7 243.1 262.1 1,798.4 29.5 7,398.7  1980
1985 0.0 50.6 8.8 192.4 203.7 1,210.6 29.7 6,291.8  1985
1990 303.4 31.4 13.0 147.3 153.6 1,073.7 29.0 7,288.2  1990
1995 470.0 21.3 7.2 121.1 100.0 1,346.9 31.4 11,122.7  1995
2000 390.0 9.6 4.1 198.4 165.1 2,092.3 32.5 10,544.0  2000
2002 457.9 8.5 4.8 175.0 144.2 1,678.9 33.2 9,596.0  2002
2003 436.6 8.0 3.1 202.3 162.4 2,134.6 32.9 10,552.5  2003
2004 439.0 1,221.9 1.9 264.7 208.3 2,467.0 34.9 9,320.2  2004
2005 429.0 1,681.5 1.7 381.9 285.0 3,902.1 35.5 10,218.2  2005
2004VII-IX107.7 457.3 0.3 293.0 228.9 619.9 34.6 2,115.5 VII-IX2004
 X-XII111.4 383.7 1.0 297.4 248.0 706.9 35.9 2,377.3 X-XII 
2005I-III105.1 366.9 0.0 314.9 232.9 784.0 35.2 2,489.6 I-III2005
 IV-VI102.4 383.4 0.3 360.6 273.6 974.1 34.2 2,701.4 IV-VI 
 VII-IX116.2 522.6 1.0 438.2 333.7 1,241.6 36.0 2,833.4 VII-IX 
 X-XII105.2 408.6 0.3 411.3 306.3 902.4 35.7 2,193.8 X-XII 
2006I-III106.8 515.3 0.0 439.7 329.8 1,126.4 34.5 2,561.6 I-III2006
 IV-VI120.5 473.6 0.5 489.3 367.9 1,190.1 36.3 2,432.3 IV-VI 
2004VII38.2 169.3 0.0 246.2 0.0 95.2 32.4 386.6 VII2004
 VIII38.2 169.2 0.3 310.4 0.0 330.9 36.3 1,066.0 VIII 
 IX31.4 118.9 0.0 292.4 0.0 193.8 34.9 662.9 IX 
 X38.7 106.3 0.8 340.1 0.0 397.2 34.5 1,167.9 X 
 XI38.2 134.3 0.2 273.2 0.0 104.6 31.2 382.7 XI 
 XII34.5 143.0 0.0 248.1 0.0 205.1 35.0 826.6 XII 
2005I41.1 141.3 0.0 280.0 0.0 251.5 36.0 898.3 I2005
 II34.7 114.0 0.0 319.2 0.0 245.9 35.4 770.3 II 
 III29.3 111.6 0.0 349.1 0.0 286.6 36.5 821.0 III 
 IV26.9 132.9 0.0 369.4 0.0 305.9 37.6 828.0 IV 
 V43.0 135.5 0.0 337.5 0.0 383.1 33.6 1,135.2 V 
 VI32.5 115.0 0.3 386.2 0.0 285.1 36.7 738.2 VI 
 VII42.9 174.9 0.5 416.4 0.0 320.9 34.6 770.6 VII 
 VIII38.1 196.9 0.5 455.6 0.0 494.1 36.4 1,084.5 VIII 
 IX35.2 150.8 0.0 436.1 0.0 426.7 32.2 978.3 IX 
 X33.6 105.1 0.3 437.7 0.0 392.6 38.4 896.9 X 
 XI36.6 137.7 0.0 371.8 0.0 162.5 30.5 437.0 XI 
 XII35.0 165.8 0.0 404.0 0.0 347.4 37.0 859.8 XII 
2006I36.9 182.3 0.0 439.6 0.0 425.9 35.1 968.9 I2006
 II29.1 155.4 0.0 434.6 0.0 358.5 35.0 824.8 II 
 III40.7 177.5 0.0 445.3 0.0 342.0 34.8 767.9 III 
 IV40.3 145.8 0.0 494.9 0.0 324.1 36.9 654.8 IV 
 V40.6 160.5 0.5 495.7 0.0 439.8 33.9 887.2 V 
 VI39.6 167.2 0.0 478.8 0.0 426.2 34.2 890.2 VI 
   
 (1) היחס בין משקל של נפח מסוים של
       דלק גולמי בטמפרטורה קבועה למשקל
       של אותו נפח מים (המשוואה נקבעה  בידי
 . (American Petroleum Institute - API