הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2006
יד. אנרגיה
לוח יד/3.- אספקת מוצרי נפט, לפי סוג(1)
אלפי טונות מטריות
 מוצרים
אחרים
גפ"ם(2)נפתאקרוסיןבנזיןסולרמזוט 
 קלכבדסך הכל 
   
1980 136.6 163.3 322.9 707.7 744.1 947.2 180.3 854.5 1,034.8  1980
1985 77.2 166.1 325.0 639.6 936.7 864.9 185.7 840.5 1,026.2  1985
1990 252.0 186.8 402.0 725.8 1,390.5 1,117.2 179.0 898.1 1,077.0  1990
1995 417.6 397.7 645.0 936.2 1,970.2 1,720.5 252.8 1,302.7 1,555.5  1995
2000 515.8 448.0 962.9 1,144.8 1,983.9 2,293.3 200.1 1,082.1 1,282.2  2000
2002 610.1 557.6 890.7 1,037.4 2,007.3 2,527.5 180.3 754.3 934.5  2002
2003 602.3 533.0 993.4 1,027.8 2,004.8 2,522.4 168.8 690.3 859.1  2003
2004 561.2 539.3 850.6 1,003.7 2,042.1 2,433.4 158.6 654.3 813.0  2004
2005 561.3 572.4 880.8 1,003.0 2,070.1 2,294.2 136.4 675.6 812.1  2005
2004VII-IX151.7 137.0 223.5 259.5 534.9 595.5 30.6 163.7 194.3 VII-IX2004
 X-XII134.2 116.3 122.6 251.9 509.1 613.2 41.3 160.3 201.7 X-XII 
2005I-III124.7 173.6 225.7 262.7 504.8 599.5 50.3 179.1 229.4 I-III2005
 IV-VI139.9 156.7 222.5 235.8 517.7 579.8 27.6 172.8 200.3 IV-VI 
 VII-IX158.0 116.7 220.1 271.9 554.3 572.6 25.6 165.7 191.3 VII-IX 
 X-XII138.7 125.4 212.4 232.6 493.3 542.3 32.9 158.1 191.0 X-XII 
2006I-III139.4 167.6 218.6 249.7 522.7 498.4 40.5 176.5 217.0 I-III2006
 IV-VI143.8 128.4 190.6 251.2 526.7 549.2 24.3 158.0 182.4 IV-VI 
2004VII50.5 44.9 76.3 87.9 182.8 186.7 9.6 58.0 67.6 VII2004
 VIII51.6 47.2 77.3 96.2 184.0 217.2 10.9 57.8 68.7 VIII 
 IX49.6 45.0 69.9 75.4 168.2 191.6 10.1 47.9 58.0 IX 
 X48.5 28.8 13.8 83.2 172.0 199.5 9.3 46.0 55.3 X 
 XI42.5 36.5 29.9 78.9 159.7 188.6 11.4 54.4 65.8 XI 
 XII43.2 51.1 78.9 89.8 177.4 225.1 20.6 59.9 80.5 XII 
2005I36.6 60.3 77.9 93.0 174.9 191.8 21.6 63.1 84.7 I2005
 II39.1 49.9 73.6 84.1 147.4 196.6 16.2 56.9 73.1 II 
 III49.0 63.4 74.2 85.5 182.5 211.1 12.6 59.0 71.6 III 
 IV44.7 50.0 71.1 74.9 165.5 175.3 9.4 56.2 65.6 IV 
 V48.2 55.4 78.1 81.1 167.0 194.3 9.6 59.3 69.0 V 
 VI47.0 51.4 73.3 79.8 185.1 210.2 8.5 57.2 65.7 VI 
 VII51.6 47.5 71.1 88.7 179.1 172.0 8.1 54.8 62.8 VII 
 VIII51.7 37.1 83.8 95.2 194.2 205.1 8.7 54.8 63.4 VIII 
 IX54.7 32.0 65.3 88.0 181.1 195.5 8.9 56.1 65.0 IX 
 X43.4 40.3 75.4 68.3 143.4 145.4 7.3 45.3 52.6 X 
 XI42.4 40.7 73.1 85.8 171.1 203.3 10.2 57.7 67.9 XI 
 XII53.0 44.5 64.0 78.5 178.8 193.6 15.4 55.1 70.5 XII 
2006I52.7 62.9 72.5 94.9 183.3 185.6 16.2 65.3 81.6 I2006
 II39.7 51.5 68.4 69.8 147.7 141.2 13.4 55.8 69.3 II 
 III47.0 53.1 77.7 84.9 191.7 171.6 10.8 55.4 66.2 III 
 IV47.7 49.1 74.5 78.0 166.8 148.1 8.0 54.1 62.0 IV 
 V50.0 43.1 80.9 89.1 175.1 196.0 8.5 53.5 61.9 V 
 VI46.1 36.2 35.2 84.2 184.9 205.1 7.9 50.5 58.4 VI 
   
 (1) לא כולל אספקה לרשות הפלסטינית
       ולתחנות כוח.
 (2) גז פחמימני מעובה.