הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2006
יד. אנרגיה
לוח יד/4.- אספקת מוצרי נפט, לפי סוג
אלפי טונות מטריות - עמוד 1 מתוך 2
 סולרמזוט קלמזוט כבד 
 לאחריםלחשמל 
 (3)(2)(1)(3)(2)(1)(3)(2)(1)(3)(2)(1) 
   
2001VII198.9 202.4 212.2 15.2 15.1 12.1 66.5 66.9 71.9 189.7 176.7 225.4 VII2001
 VIII200.7 198.0 202.5 15.2 15.3 12.1 66.3 65.9 67.8 187.9 182.9 237.1 VIII 
 IX203.2 199.9 182.3 15.2 14.5 11.2 66.3 66.5 62.0 186.0 188.1 173.7 IX 
 X205.9 207.3 188.1 15.2 15.3 11.5 66.3 64.5 61.9 183.7 191.7 172.6 X 
 XI208.3 209.2 212.3 15.1 14.6 14.6 66.4 69.7 73.5 180.6 189.3 177.1 XI 
 XII210.0 220.1 219.2 15.0 15.6 22.2 66.3 63.7 65.8 176.4 175.7 165.7 XII 
2002I210.8 210.9 236.7 14.9 15.3 26.4 66.2 66.7 68.1 171.6 177.2 215.3 I2002
 II210.9 202.8 194.8 14.8 14.8 19.9 66.0 65.1 62.0 166.8 135.4 132.4 II 
 III210.4 213.9 218.0 14.7 14.8 16.1 65.6 66.1 62.4 162.9 156.1 123.5 III 
 IV209.8 209.6 190.2 14.7 14.5 11.2 65.1 64.6 61.5 160.5 157.1 128.7 IV 
 V209.2 206.2 209.6 14.7 14.9 11.9 64.5 65.8 68.8 159.5 157.8 136.9 V 
 VI208.7 203.9 201.1 14.8 17.0 11.9 63.9 64.2 60.9 159.2 158.7 146.9 VI 
 VII208.2 222.6 234.5 15.0 12.6 10.9 63.3 61.1 59.5 159.1 177.4 236.9 VII 
 VIII207.7 197.0 192.8 15.1 14.3 11.1 62.8 61.4 60.6 158.3 163.9 207.2 VIII 
 IX207.1 208.6 200.0 15.2 16.0 12.3 62.3 62.8 59.6 157.0 161.4 162.4 IX 
 X206.6 205.4 211.5 15.1 16.5 14.6 61.8 63.2 62.9 155.7 152.6 142.9 X 
 XI206.1 204.5 201.2 15.0 15.9 15.4 61.2 59.0 58.2 155.5 143.4 127.2 XI 
 XII205.7 214.0 237.2 14.9 13.4 18.6 60.6 62.4 69.6 157.3 148.4 144.2 XII 
2003I205.7 204.0 220.8 14.7 11.2 19.3 59.9 60.6 66.6 161.2 125.5 149.9 I2003
 II206.2 210.7 200.3 14.7 14.4 19.1 59.0 59.0 57.1 166.6 167.7 172.6 II 
 III207.3 199.0 201.8 14.7 14.2 15.5 58.2 58.2 61.7 172.1 180.8 159.5 III 
 IV208.7 207.3 198.1 14.8 15.8 12.2 57.5 56.5 53.8 176.3 177.7 137.1 IV 
 V210.3 206.3 206.4 14.9 14.5 11.3 57.1 52.2 51.5 178.6 200.5 148.3 V 
 VI211.6 213.5 218.6 14.9 15.1 11.8 57.0 56.3 53.0 179.0 153.6 139.0 VI 
 VII212.3 213.2 223.1 14.8 15.3 12.6 57.1 57.3 61.7 177.9 166.4 208.7 VII 
 VIII212.0 221.8 219.1 14.6 14.7 11.3 57.2 56.4 52.9 176.3 182.4 238.0 VIII 
 IX210.9 210.8 200.8 14.3 14.1 10.7 57.4 58.3 55.0 174.7 164.1 172.3 IX 
 X209.5 209.5 218.7 14.1 14.2 11.9 57.4 58.0 60.3 173.1 163.2 137.2 X 
 XI208.0 203.3 193.8 13.8 13.1 12.4 57.2 58.9 54.3 170.7 166.4 145.0 XI 
 XII207.1 198.0 220.9 13.7 13.6 20.8 56.9 56.0 62.2 166.7 179.0 168.6 XII 
2004I206.6 210.6 218.7 13.5 13.8 22.6 56.7 54.3 54.6 160.3 173.1 215.8 I2004
 II206.5 200.4 195.7 13.5 13.5 17.6 56.4 57.4 58.7 151.4 166.0 180.7 II 
 III206.4 217.4 230.2 13.4 13.2 15.6 56.2 55.2 55.5 140.6 136.1 121.3 III 
 IV206.2 206.0 183.5 13.4 13.0 9.5 56.0 55.5 52.9 129.2 127.8 80.6 IV 
 V205.6 210.4 210.0 13.4 13.9 10.6 55.8 57.8 53.3 118.6 103.8 70.7 V 
 VI204.8 178.5 186.6 13.3 13.5 10.8 55.5 55.4 55.3 110.2 101.1 92.9 VI 
 VII203.9 199.9 186.7 13.2 12.9 9.6 55.1 57.1 58.0 104.5 103.0 127.9 VII 
 VIII203.2 201.8 217.2 13.1 13.6 10.9 54.7 55.6 57.8 101.2 100.4 134.5 VIII 
 IX202.7 204.8 191.6 12.9 12.8 10.1 54.4 52.1 47.9 99.7 102.7 84.3 IX 
 X202.6 203.2 199.5 12.9 12.4 9.3 54.4 52.6 46.0 98.7 104.8 113.4 X 
 XI202.6 186.6 188.6 12.8 12.2 11.4 54.7 50.6 54.4 97.8 107.2 91.8 XI 
 XII202.7 202.2 225.1 12.8 13.4 20.6 55.2 55.4 59.9 96.6 127.5 122.5 XII 
2005I202.5 198.6 191.8 12.8 13.1 21.6 55.9 60.2 63.1 95.4 90.4 107.7 I2005
 II201.8 210.4 196.6 12.7 12.3 16.2 56.6 57.3 56.9 94.8 86.8 92.3 II 
 III200.5 200.9 211.1 12.4 12.6 12.6 57.1 57.3 59.0 94.9 90.6 72.1 III 
 IV198.5 199.6 175.3 12.1 12.5 9.4 57.4 59.6 56.2 95.8 92.7 62.3 IV 
 V195.9 190.0 194.3 11.8 12.3 9.6 57.6 57.5 59.3 97.0 100.1 72.1 V 
 VI193.2 198.4 210.2 11.4 10.8 8.5 57.7 57.4 57.2 97.6 104.4 99.1 VI 
 VII190.6 184.3 172.0 11.0 10.9 8.1 57.7 56.5 54.8 97.1 102.6 129.3 VII 
 VIII188.4 187.5 205.1 10.8 10.1 8.7 57.7 58.1 54.8 95.2 96.1 136.0 VIII 
 IX186.4 185.9 195.5 10.6 10.9 8.9 57.7 57.8 56.1 92.0 97.3 117.9 IX 
 X184.5 186.5 145.4 10.5 10.9 7.3 57.5 57.5 45.3 88.1 85.1 73.5 X 
 XI182.4 190.9 203.3 10.5 10.5 10.2 57.3 57.2 57.7 83.9 77.1 65.3 XI 
 XII180.0 181.0 193.6 10.4 10.5 15.4 56.9 56.1 55.1 80.1 73.7 72.4 XII 
2006I177.8 174.3 185.6 10.3 10.2 16.2 56.3 57.4 65.3 76.9 80.7 100.2 I2006
 II176.0 151.7 141.2 10.2 10.2 13.4 55.6 55.9 55.8 74.3 79.0 83.9 II 
 III175.1 167.6 171.6 10.2 10.3 10.8 54.8 51.7 55.4 72.3 57.4 40.4 III 
 IV175.2 169.6 148.1 10.1 10.0 8.0 53.9 56.8 54.1 70.7 57.4 41.5 IV 
 V176.0 186.5 196.0 10.0 9.6 8.5 53.0 53.5 53.5 69.4 66.7 44.8 V 
 VI177.0 193.5 205.1 9.9 10.1 7.9 52.2 51.3 50.5 68.4 92.9 87.6 VI 
   
 (1) לא כולל בנזין תעופה ובנזין בעל נקודת רתיחה מיוחדת.

לוח יד/4.- אספקת מוצרי נפט, לפי סוג
אלפי טונות מטריות - עמוד 2 מתוך 2
 מוצרים
אחרים
נפתאגז פחמימני
מעובה
קרוסיןבנזין(1) 
  
 (1)(3)(2)(1)(3)(2)(1)(3)(2)(1) 
   
2001VII59.9 64.0 41.7 35.2 33.2 85.5 87.8 99.5 164.4 164.5 175.7 VII2001
 VIII58.0 73.1 42.1 40.8 40.6 86.3 88.1 102.0 164.2 167.0 178.8 VIII 
 IX47.8 73.8 42.6 40.6 35.0 86.8 85.4 73.8 164.0 160.8 147.4 IX 
 X44.0 62.8 43.2 43.5 38.7 87.0 87.3 84.3 164.1 163.7 158.0 X 
 XI51.3 64.8 43.7 42.7 40.8 86.9 84.7 81.6 164.4 164.0 158.8 XI 
 XII54.1 82.3 44.2 48.4 56.7 86.8 88.1 86.2 164.7 165.2 165.7 XII 
2002I40.5 73.7 44.4 46.6 56.3 86.6 85.1 94.6 165.0 167.6 171.8 I2002
 II34.6 71.7 44.6 41.3 44.3 86.3 87.6 84.0 165.1 166.1 149.0 II 
 III54.8 83.8 44.8 44.1 48.3 86.0 85.9 84.5 165.1 163.9 168.9 III 
 IV43.3 81.1 45.3 45.0 47.7 85.7 86.8 78.9 165.1 163.7 154.4 IV 
 V52.6 85.3 46.0 45.6 45.4 85.6 85.6 83.4 165.1 166.6 172.5 V 
 VI44.4 78.8 46.9 44.1 42.2 85.6 87.8 77.2 165.4 162.3 164.4 VI 
 VII48.4 78.3 47.7 48.5 45.5 86.0 85.3 94.2 165.9 165.6 180.4 VII 
 VIII61.1 79.2 48.2 50.4 41.7 86.8 82.1 88.3 166.6 165.2 176.4 VIII 
 IX51.1 69.0 48.4 57.1 44.1 88.0 87.4 81.2 167.3 171.9 168.2 IX 
 X62.8 55.2 48.1 50.0 47.4 89.4 90.8 95.1 167.8 166.4 164.0 X 
 XI59.8 52.1 47.6 46.5 41.7 90.7 91.4 81.6 168.0 169.2 158.3 XI 
 XII56.9 82.5 46.9 44.0 53.0 91.6 92.3 94.5 168.1 169.1 179.0 XII 
2003I39.6 86.3 46.3 47.3 58.7 91.8 93.1 105.1 167.9 165.5 168.1 I2003
 II36.6 81.9 45.8 45.6 47.4 91.3 98.0 94.3 167.8 168.3 149.4 II 
 III33.0 85.3 45.5 44.5 54.3 90.3 90.2 91.2 167.7 159.2 157.5 III 
 IV51.8 77.7 45.2 43.6 45.6 88.9 83.6 74.1 167.8 167.8 167.3 IV 
 V57.2 80.7 45.0 46.4 44.8 87.3 90.1 82.4 168.1 166.2 165.8 V 
 VI58.2 80.9 44.8 49.5 48.6 85.6 80.5 77.2 168.4 169.4 177.1 VI 
 VII56.0 83.4 44.5 42.3 40.7 84.0 84.1 93.5 168.7 170.2 183.0 VII 
 VIII57.8 89.3 44.2 36.0 28.5 82.7 82.4 88.7 168.9 169.8 179.5 VIII 
 IX57.7 86.2 43.8 42.2 33.1 81.9 81.3 79.9 169.1 166.9 162.7 IX 
 X51.2 77.8 43.5 42.6 41.0 81.6 78.6 82.9 169.2 170.9 173.1 X 
 XI44.4 80.9 43.3 46.3 42.3 81.8 81.0 74.0 169.3 167.7 157.9 XI 
 XII58.9 83.0 43.1 44.4 48.1 82.2 82.7 84.5 169.5 157.2 163.6 XII 
2004I47.9 84.6 43.1 42.5 51.3 82.7 86.3 94.0 169.7 170.4 170.2 I2004
 II39.7 79.4 43.4 42.5 47.5 83.1 87.9 89.0 169.9 169.7 156.2 II 
 III38.1 83.0 43.9 43.4 54.4 83.3 83.5 84.3 170.1 170.4 175.9 III 
 IV47.0 77.4 44.6 44.5 43.0 83.3 83.4 74.4 170.3 170.4 163.4 IV 
 V47.9 111.1 45.5 43.0 44.0 83.2 75.4 68.7 170.6 170.8 171.8 V 
 VI54.8 68.9 46.3 46.4 45.8 83.2 82.8 81.9 170.9 155.1 160.6 VI 
 VII50.5 76.3 47.0 48.0 44.9 83.4 84.3 87.9 171.3 176.4 182.8 VII 
 VIII51.6 77.3 47.3 52.9 47.2 83.7 82.9 96.2 171.7 168.6 184.0 VIII 
 IX49.6 69.9 47.4 48.7 45.0 84.2 83.0 75.4 172.2 176.7 168.2 IX 
 X48.5 13.8 47.3 42.5 28.8 84.6 85.9 83.2 172.5 173.9 172.0 X 
 XI42.5 29.9 47.5 39.5 36.5 85.0 85.0 78.9 172.6 164.3 159.7 XI 
 XII43.2 78.9 48.0 47.3 51.1 85.1 85.5 89.8 172.6 171.6 177.4 XII 
2005I36.6 77.9 49.0 48.7 60.3 85.0 86.3 93.0 172.5 175.3 174.9 I2005
 II39.1 73.6 50.1 48.8 49.9 84.8 87.7 84.1 172.5 169.5 147.4 II 
 III49.0 74.2 51.0 53.2 63.4 84.5 82.9 85.5 172.7 172.3 182.5 III 
 IV44.7 71.1 51.5 52.3 50.0 84.3 82.1 74.9 173.1 170.7 165.5 IV 
 V48.2 78.1 51.4 52.0 55.4 84.1 82.2 81.1 173.5 174.3 167.0 V 
 VI47.0 73.3 50.5 54.3 51.4 84.0 84.1 79.8 174.1 177.4 185.1 VI 
 VII51.6 71.1 49.3 52.0 47.5 83.9 84.2 88.7 174.6 173.7 179.1 VII 
 VIII51.7 83.8 48.0 43.7 37.1 83.8 84.9 95.2 174.9 174.6 194.2 VIII 
 IX54.7 65.3 47.0 40.3 32.0 83.5 85.4 88.0 175.2 175.5 181.1 IX 
 X43.4 75.4 46.5 49.9 40.3 83.2 83.4 68.3 175.3 173.8 143.4 X 
 XI42.4 73.1 46.3 46.0 40.7 82.9 87.9 85.8 175.3 175.8 171.1 XI 
 XII53.0 64.0 46.5 42.7 44.5 83.0 80.0 78.5 175.3 177.0 178.8 XII 
2006I52.7 72.5 46.6 48.6 62.9 83.3 83.1 94.9 175.4 174.3 183.3 I2006
 II39.7 68.4 46.3 50.3 51.5 84.0 73.1 69.8 175.5 170.8 147.7 II 
 III47.0 77.7 45.5 46.3 53.1 84.9 83.1 84.9 175.6 179.7 191.7 III 
 IV47.7 74.5 44.3 45.9 49.1 85.8 89.6 78.0 175.8 177.3 166.8 IV 
 V50.0 80.9 42.7 42.7 43.1 86.6 88.1 89.1 176.0 172.9 175.1 V 
 VI46.1 35.2 41.1 37.5 36.2 87.2 87.3 84.2 176.1 177.8 184.9 VI 
   
 (1) לא כולל בנזין תעופה ובנזין בעל נקודת רתיחה מיוחדת.