הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2006
יד. אנרגיה
לוח יד/5.- ייצור חשמל ואספקתו,
לפי קבוצות תעריפים
מיליוני קוט"ש
 אספקה, לפי קבוצות תעריפיםשימוש עצמי
בייצור
ואובדנים
במסירה
ייצור 
 לצריכה
ביתית
למסחרלשאיבת מים
ולקידוחים
לחקלאותלתעשייה(1)סך הכל 
   
1980 2,962.6 1,981.1 1,678.6 454.9 3,995.3 11,072.6 1,331.3 12,403.9  1980
1985 3,301.9 2,980.4 2,196.8 602.4 4,811.5 13,893.0 1,538.5 15,431.5  1985
1990 5,317.9 4,762.1 1,825.0 933.8 6,062.5 18,901.2 1,996.3 20,897.5  1990
1995 8,184.1 7,831.6 2,213.3 1,264.4 8,285.1 27,778.5 2,611.4 30,389.8  1995
2000 11,898.9 12,691.7 2,318.5 1,607.1 10,801.0 39,317.2 3,599.2 42,916.5  2000
2002 12,727.1 13,880.5 2,243.1 1,621.7 10,949.7 41,422.1 3,962.3 45,384.4  2002
2003 13,215.7 14,452.4 2,507.2 1,673.3 11,105.4 42,954.0 4,064.1 47,018.2  2003
2004 13,518.1 15,105.9 2,727.9 1,701.1 11,257.9 44,311.0 4,134.3 48,445.3  2004
2005 13,720.1 15,945.9 2,707.6 1,699.3 11,609.5 45,682.4 4,147.2 49,829.6  2005
2004VII-IX3,677.4 4,363.0 830.4 478.0 3,070.3 12,419.1 1,272.8 13,691.9 VII-IX2004
 X-XII3,437.3 3,870.7 617.7 418.8 2,781.9 11,126.4 893.4 12,019.8 X-XII 
2005I-III3,800.9 3,583.0 450.3 422.4 2,749.5 11,006.0 1,053.5 12,059.6 I-III2005
 IV-VI2,780.5 3,834.4 753.3 395.5 2,894.3 10,658.1 886.8 11,544.9 IV-VI 
 VII-IX3,890.5 4,735.1 861.5 494.3 3,190.2 13,171.6 1,408.5 14,580.1 VII-IX 
 X-XII3,248.3 3,793.4 642.5 387.1 2,775.4 10,846.7 798.4 11,645.1 X-XII 
2006I-III3,797.8 3,744.6 518.7 411.1 2,781.6 11,253.9 1,115.8 12,369.7 I-III2006
 IV-VI3,126.8 3,967.7 747.1 404.8 2,828.9 11,075.3 893.2 11,968.5 IV-VI 
2004VII1,330.8 1,484.5 288.9 166.1 1,049.0 4,319.3 441.4 4,760.7 VII2004
 VIII1,201.4 1,484.9 282.2 166.9 1,051.7 4,187.1 563.1 4,750.2 VIII 
 IX1,145.2 1,393.6 259.3 145.0 969.6 3,912.7 268.3 4,181.0 IX 
 X1,070.8 1,383.4 251.7 139.1 948.7 3,793.7 162.8 3,956.5 X 
 XI941.3 1,239.2 196.5 130.6 902.5 3,410.0 350.4 3,760.4 XI 
 XII1,425.2 1,248.1 169.5 149.1 930.7 3,922.6 380.2 4,302.8 XII 
2005I1,503.6 1,260.2 138.7 150.0 936.9 3,989.4 375.4 4,364.8 I2005
 II1,300.8 1,138.8 126.3 136.9 863.4 3,566.2 343.1 3,909.4 II 
 III996.4 1,184.0 185.3 135.5 949.2 3,450.4 335.0 3,785.4 III 
 IV879.5 1,134.4 223.4 121.0 883.1 3,241.4 284.7 3,526.1 IV 
 V903.1 1,291.7 258.6 131.0 991.2 3,575.6 267.6 3,843.2 V 
 VI998.0 1,408.3 271.3 143.5 1,020.0 3,841.0 334.5 4,175.5 VI 
 VII1,359.9 1,584.2 290.0 167.7 1,077.2 4,479.0 448.5 4,927.6 VII 
 VIII1,390.8 1,616.6 286.1 172.7 1,088.5 4,554.6 563.6 5,118.2 VIII 
 IX1,139.8 1,534.3 285.4 153.9 1,024.6 4,137.9 396.4 4,534.3 IX 
 X1,058.0 1,287.9 194.6 125.4 897.8 3,563.6 232.7 3,796.3 X 
 XI964.2 1,226.4 239.6 125.6 934.9 3,490.7 241.8 3,732.5 XI 
 XII1,226.1 1,279.1 208.3 136.1 942.7 3,792.3 323.9 4,116.3 XII 
2006I1,529.8 1,337.9 166.7 147.8 941.5 4,123.7 426.2 4,549.9 I2006
 II1,222.4 1,192.9 148.5 131.8 873.9 3,569.5 345.7 3,915.2 II 
 III1,045.6 1,213.8 203.5 131.5 966.2 3,560.6 343.9 3,904.5 III 
 IV1,017.4 1,130.3 203.2 120.5 874.2 3,345.6 234.5 3,580.1 IV 
 V947.9 1,356.0 259.9 135.9 985.7 3,685.4 286.2 3,971.6 V 
 VI1,161.5 1,481.4 284.0 148.4 968.9 4,044.3 372.4 4,416.7 VI 
   
 (1) כולל מפעלים בעלי תחנות כוח המפיקות
       מעל ל-300 קוו"ש.