הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2012
טו. בינוי
לוח טו/1.- שטח בנייה, לפי שלב,
ייעוד ויוזם בנייה(1)
אלפי מ"ר - עמוד 1 מתוך 2
 התחלת בנייהגמר בנייה 
 שלא
למגורים
למגוריםסך הכלשלא
למגורים
למגוריםסך הכל 
    
 סך הכל 
2008R 2,398 6,116 8,514 1,842 5,367 7,209  R2008
2009R 2,308 6,544 8,852 2,024 5,957 7,981  R2009
2010R 2,532 7,789 10,321 2,224 6,172 8,396  R2010
2011R 2,725 8,720 11,445 2,293 6,584 8,877  R2011
2010 I-III 646 1,876 2,522 636 1,431 2,067  I-III 2010
 IV-VI 592 1,797 2,389 467 1,554 2,021  IV-VI 
 VII-IX 705 1,988 2,693 606 1,626 2,232  VII-IX 
 X-XII 589 2,128 2,717 515 1,561 2,076  X-XII 
2011 I-III 846 2,172 3,018 396 1,649 2,045  I-III 2011
 IV-VI 661 2,199 2,860 554 1,633 2,187  IV-VI 
 VII-IX 671 2,303 2,974 667 1,626 2,293  VII-IX 
 X-XII 547 2,046 2,593 676 1,676 2,352  X-XII 
2012 I-IIIR817 1,977 2,794 579 1,696 2,275 RI-III 2012
 IV-VIR502 1,909 2,411 660 1,826 2,486 RIV-VI 
 VII-IX*619 1,563 2,182 426 1,731 2,157 *VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 בנייה ביזמה ציבורית 
2008 231 566 797 252 506 758  2008
2009 251 539 790 246 757 1,003  2009
2010 308 664 972 293 643 936  2010
2011 391 922 1,313 253 550 803  2011
2010 I-III 90 132 222 49 177 226  I-III 2010
 IV-VI 73 193 266 74 221 295  IV-VI 
 VII-IX 85 150 235 122 78 200  VII-IX 
 X-XII 60 189 249 48 167 215  X-XII 
2011 I-III 123 214 337 33 139 172  I-III 2011
 IV-VI 61 242 303 78 131 209  IV-VI 
 VII-IX 161 231 392 90 116 206  VII-IX 
 X-XII 46 235 281 52 164 216  X-XII 
2012 I-III 115 196 311 60 202 262  I-III 2012
 IV-VI 91 183 274 44 194 238  IV-VI 
 VII-IX 69 182 251 96 108 204  VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 בנייה ביזמה פרטית 
2008 2,167 5,550 7,717 1,590 4,861 6,451  2008
2009 2,057 6,005 8,062 1,778 5,200 6,978  2009
2010 2,224 7,125 9,349 1,931 5,529 7,460  2010
2011 2,334 7,798 10,132 2,040 6,034 8,074  2011
2010 I-III 556 1,744 2,300 587 1,254 1,841  I-III 2010
 IV-VI 519 1,604 2,123 393 1,333 1,726  IV-VI 
 VII-IX 620 1,838 2,458 484 1,548 2,032  VII-IX 
 X-XII 529 1,939 2,468 467 1,394 1,861  X-XII 
2011 I-III 723 1,958 2,681 363 1,510 1,873  I-III 2011
 IV-VI 600 1,957 2,557 476 1,502 1,978  IV-VI 
 VII-IX 510 2,072 2,582 577 1,510 2,087  VII-IX 
 X-XII 501 1,811 2,312 624 1,512 2,136  X-XII 
2012 I-III 702 1,781 2,483 519 1,494 2,013  I-III 2012
 IV-VI 411 1,726 2,137 616 1,632 2,248  IV-VI 
 VII-IX 550 1,381 1,931 330 1,623 1,953  VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 (1) כולל תוספות שטח לבנייה קיימת.
 (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה;
       לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.

לוח טו/1.- שטח בנייה, לפי שלב,
ייעוד ויוזם בנייה(1)
אלפי מ"ר - עמוד 2 מתוך 2
 בבנייה פעילה(2)
בסוף התקופה
 
 שלא
למגורים
למגוריםסך הכל 
   
 סך הכל 
2008R 3,850 11,090 14,940  R2008
2009R 4,134 11,656 15,790  R2009
2010R 4,426 13,269 17,695  R2010
2011R 4,884 15,404 20,288  R2011
2010 I-III 4,142 12,079 16,221  I-III 2010
 IV-VI 4,261 12,314 16,575  IV-VI 
 VII-IX 4,354 12,694 17,048  VII-IX 
 X-XII 4,426 13,269 17,695  X-XII 
2011 I-III 4,870 13,785 18,655  I-III 2011
 IV-VI 4,985 14,356 19,341  IV-VI 
 VII-IX 4,989 15,025 20,014  VII-IX 
 X-XII 4,884 15,404 20,288  X-XII 
2012 I-IIIR5,133 15,685 20,818 RI-III 2012
 IV-VIR4,973 15,766 20,739 RIV-VI 
 VII-IX*5,164 15,600 20,764 *VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה ציבורית 
2008 401 1,445 1,846  2008
2009 409 1,211 1,620  2009
2010 422 1,231 1,653  2010
2011 559 1,609 2,168  2011
2010 I-III 447 1,147 1,594  I-III 2010
 IV-VI 447 1,127 1,574  IV-VI 
 VII-IX 410 1,198 1,608  VII-IX 
 X-XII 422 1,231 1,653  X-XII 
2011 I-III 511 1,306 1,817  I-III 2011
 IV-VI 495 1,423 1,918  IV-VI 
 VII-IX 565 1,531 2,096  VII-IX 
 X-XII 559 1,609 2,168  X-XII 
2012 I-III 616 1,602 2,218  I-III 2012
 IV-VI 660 1,593 2,253  IV-VI 
 VII-IX 631 1,670 2,301  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה פרטית 
2008 3,449 9,645 13,094  2008
2009 3,725 10,445 14,170  2009
2010 4,004 12,038 16,042  2010
2011 4,325 13,795 18,120  2011
2010 I-III 3,695 10,932 14,627  I-III 2010
 IV-VI 3,814 11,187 15,001  IV-VI 
 VII-IX 3,944 11,496 15,440  VII-IX 
 X-XII 4,004 12,038 16,042  X-XII 
2011 I-III 4,359 12,479 16,838  I-III 2011
 IV-VI 4,490 12,933 17,423  IV-VI 
 VII-IX 4,424 13,494 17,918  VII-IX 
 X-XII 4,325 13,795 18,120  X-XII 
2012 I-III 4,517 14,083 18,600  I-III 2012
 IV-VI 4,313 14,173 18,486  IV-VI 
 VII-IX 4,533 13,930 18,463  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 (1) כולל תוספות שטח לבנייה קיימת.
 (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה;
       לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.