הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2012
טו. בינוי
לוח טו/2.- דירות, לפי שלב ויוזם בנייה
 בנייה ביזמה פרטיתבנייה ביזמה ציבוריתסך הכל 
 מגמהמנוכי
עונתיות(1)
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות(1)
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות(1)
נתונים
מקוריים
 
 רמה שנתיתרמה שנתיתרמה שנתית 
     
 גמר בנייה 
2008R  26,715  3,741  30,456  R2008
2009R  27,233  5,458  32,691  R2009
2010R  28,547  4,773  33,320  R2010
2011R  30,329  3,936  34,265  R2011
2008 I-III 6,173 6,260 6,888 1,128 973 1,057 7,300 7,233 7,945  I-III 2008
 IV-VI 6,686 6,595 6,280 953 824 769 7,614 7,419 7,049  IV-VI 
 VII-IX 6,864 7,027 7,103 904 884 772 7,695 7,911 7,875  VII-IX 
 X-XII 6,801 6,374 6,444 1,038 1,022 1,143 7,723 7,396 7,587  X-XII 
2009 I-III 6,897 7,184 7,266 1,083 1,464 1,647 7,889 8,648 8,913  I-III 2009
 IV-VI 6,953 6,417 6,110 1,194 1,154 1,147 8,125 7,571 7,257  IV-VI 
 VII-IX 7,008 6,913 6,817 1,363 1,649 1,311 8,365 8,562 8,128  VII-IX 
 X-XII 7,174 7,208 7,040 1,315 1,206 1,353 8,483 8,414 8,393  X-XII 
2010 I-III 7,211 5,957 6,429 1,408 1,277 1,296 8,667 7,234 7,725  I-III 2010
 IV-VI 7,224 7,187 6,911 1,522 1,945 1,700 8,838 9,132 8,611  IV-VI 
 VII-IX 7,315 8,256 8,108 1,246 668 543 8,586 8,924 8,651  VII-IX 
 X-XII 7,333 7,196 7,099 1,003 1,046 1,234 8,292 8,242 8,333  X-XII 
2011 I-III 7,362 7,466 7,477 953 1,013 1,017 8,305 8,479 8,494  I-III 2011
 IV-VI 7,522 7,532 7,796 919 771 876 8,500 8,303 8,672  IV-VI 
 VII-IX 7,778 7,624 7,519 975 1,037 865 8,780 8,661 8,384  VII-IX 
 X-XII 7,876 7,567 7,537 1,116 1,009 1,178 8,979 8,576 8,715  X-XII 
2012 I-IIIR7,837 7,391 7,290 1,323 1,494 1,539 9,185 8,885 8,829 RI-III 2012
 IV-VIR7,824 8,199 7,973 1,437 1,518 1,532 9,310 9,717 9,505 RIV-VI 
 VII-IX*7,700 7,609 7,864 1,328 1,234 875 9,102 8,843 8,739 *VII-IX 
 X-XII     X-XII 
     
 התחלת בנייה 
2008R  29,002  4,121  33,123  R2008
2009R  30,732  4,153  34,885  R2009
2010R  35,599  4,844  40,443  R2010
2011R  38,333  7,280  45,613  R2011
2008 I-III 6,445 6,171 6,331 1,282 1,334 1,517 7,760 7,505 7,848  I-III 2008
 IV-VI 7,233 7,374 6,731 1,086 1,013 845 8,431 8,387 7,576  IV-VI 
 VII-IX 7,613 7,680 8,379 859 801 855 8,544 8,481 9,234  VII-IX 
 X-XII 7,343 7,548 7,561 860 924 904 8,193 8,472 8,465  X-XII 
2009 I-III 7,216 7,388 7,233 886 852 892 8,070 8,240 8,125  I-III 2009
 IV-VI 7,557 7,297 6,936 969 788 849 8,444 8,085 7,785  IV-VI 
 VII-IX 7,964 8,227 8,406 1,133 1,252 1,178 9,110 9,479 9,584  VII-IX 
 X-XII 8,170 7,926 8,157 1,158 1,137 1,234 9,425 9,063 9,391  X-XII 
2010 I-III 8,397 9,423 8,626 1,122 1,102 1,023 9,576 10,525 9,649  I-III 2010
 IV-VI 8,549 8,431 8,234 1,126 1,353 1,350 9,654 9,784 9,584  IV-VI 
 VII-IX 8,826 8,574 9,061 1,145 1,160 1,058 9,863 9,734 10,119  VII-IX 
 X-XII 9,231 9,436 9,678 1,306 1,254 1,413 10,582 10,690 11,091  X-XII 
2011 I-III 9,495 9,276 9,181 1,804 1,706 1,646 11,277 10,982 10,827  I-III 2011
 IV-VI 9,684 9,835 10,075 2,216 2,027 1,910 11,744 11,862 11,985  IV-VI 
 VII-IX 9,339 9,719 10,470 2,134 2,022 1,811 11,466 11,741 12,281  VII-IX 
 X-XII 8,868 8,829 8,607 1,888 1,948 1,913 10,806 10,777 10,520  X-XII 
2012 I-IIIR8,782 8,929 8,903 1,663 1,605 1,509 10,464 10,534 10,412 RI-III 2012
 IV-VIR8,126 8,719 8,527 1,530 1,482 1,398 9,643 10,201 9,925 RIV-VI 
 VII-IX*6,931 6,287 6,351 1,497 1,516 1,440 8,278 7,803 7,791 *VII-IX 
 X-XII     X-XII 
     
 (1) נתונים אלו עשויים להשתנות לאחר קבלת נתון נוסף
       והרצה נוספת של תכניות לניכוי עונתיות.