הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2012
טו. בינוי
לוח טו/3.- דירות, שטח דירות וחדרים,
לפי שלב ויוזם בנייה(1) - עמוד 1 מתוך 2
 התחלת בנייהגמר בנייה 
 חדריםדירותחדריםדירות 
 שטח
(אלפי מ"ר)(3)
מספר(1)שטח
(אלפי מ"ר)(3)
מספר(1) 
    
 סך הכל 
2008R 160,686 5,809 33,123 142,052 5,019 30,456  R2008
2009R 168,572 6,216 34,885 154,351 5,541 32,691  R2009
2010R 192,987 7,306 40,443 159,647 5,790 33,320  R2010
2011R 214,932 8,142 45,613 167,896 6,193 34,265  R2011
2010 I-III 46,607 1,756 9,649 37,284 1,338 7,725  I-III 2010
 IV-VI 45,908 1,704 9,584 41,030 1,461 8,611  IV-VI 
 VII-IX 48,246 1,847 10,119 41,111 1,538 8,651  VII-IX 
 X-XII 52,226 1,999 11,091 40,222 1,453 8,333  X-XII 
2011 I-III 50,520 2,017 10,827 41,620 1,551 8,494  I-III 2011
 IV-VI 56,102 2,081 11,985 42,519 1,553 8,672  IV-VI 
 VII-IX 57,991 2,185 12,281 41,124 1,529 8,384  VII-IX 
 X-XII 50,319 1,859 10,520 42,633 1,560 8,715  X-XII 
2012 I-IIIR50,592 1,837 10,412 42,146 1,593 8,829 RI-III 2012
 IV-VIR46,852 1,755 9,925 45,664 1,690 9,505 RIV-VI 
 VII-IX*38,175 1,365 7,791 42,708 1,627 8,739 *VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 בנייה ביזמה ציבורית 
2008 18,253 565 4,121 16,590 499 3,741  2008
2009 18,068 536 4,153 23,156 757 5,458  2009
2010 21,471 663 4,844 21,262 639 4,773  2010
2011 31,997 921 7,280 17,362 548 3,936  2011
2010 I-III 4,572 132 1,023 5,853 177 1,296  I-III 2010
 IV-VI 5,916 193 1,350 7,500 220 1,700  IV-VI 
 VII-IX 4,763 150 1,058 2,433 75 543  VII-IX 
 X-XII 6,220 188 1,413 5,476 167 1,234  X-XII 
2011 I-III 6,842 213 1,646 4,556 138 1,017  I-III 2011
 IV-VI 8,667 242 1,910 3,867 131 876  IV-VI 
 VII-IX 7,859 231 1,811 3,734 115 865  VII-IX 
 X-XII 8,629 235 1,913 5,205 164 1,178  X-XII 
2012 I-III 6,714 195 1,509 6,932 202 1,539  I-III 2012
 IV-VI 5,994 177 1,398 6,816 194 1,532  IV-VI 
 VII-IX 6,276 178 1,440 3,801 108 875  VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 בנייה ביזמה פרטית 
2008 142,433 5,244 29,002 125,462 4,520 26,715  2008
2009 150,504 5,680 30,732 131,195 4,784 27,233  2009
2010 171,516 6,643 35,599 138,385 5,151 28,547  2010
2011 182,935 7,221 38,333 150,534 5,645 30,329  2011
2010 I-III 42,035 1,624 8,626 31,431 1,161 6,429  I-III 2010
 IV-VI 39,992 1,511 8,234 33,530 1,241 6,911  IV-VI 
 VII-IX 43,483 1,697 9,061 38,678 1,463 8,108  VII-IX 
 X-XII 46,006 1,811 9,678 34,746 1,286 7,099  X-XII 
2011 I-III 43,678 1,804 9,181 37,064 1,413 7,477  I-III 2011
 IV-VI 47,435 1,839 10,075 38,652 1,422 7,796  IV-VI 
 VII-IX 50,132 1,954 10,470 37,390 1,414 7,519  VII-IX 
 X-XII 41,690 1,624 8,607 37,428 1,396 7,537  X-XII 
2012 I-III 43,878 1,642 8,903 35,214 1,391 7,290  I-III 2012
 IV-VI 40,858 1,578 8,527 38,848 1,496 7,973  IV-VI 
 VII-IX 31,899 1,187 6,351 38,907 1,519 7,864  VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 (1) כולל תוספות דירות לבניינים קיימים.
 (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה;
       לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.
 (3)  שטח בנייה למגורים, כולל את שטח הדירה ואת השטח
       לשימוש משותף בבניינים בני שתי דירות ויותר.
       לא כולל תוספת שטח לדירות קיימות.

לוח טו/3.- דירות, שטח דירות וחדרים,
לפי שלב ויוזם בנייה(1) - עמוד 2 מתוך 2
 בבנייה פעילה
בסוף התקופה(2)
 
 דירות 
 שטח
(אלפי מ"ר)(3)
מספר(1) 
   
 סך הכל 
2008R 10,574 61,889  R2008
2009R 11,227 63,917  R2009
2010R 12,738 71,056  R2010
2011R 14,687 82,454  R2011
2010 I-III 11,622 65,712  I-III 2010
 IV-VI 11,855 66,606  IV-VI 
 VII-IX 12,183 68,202  VII-IX 
 X-XII 12,738 71,056  X-XII 
2011 I-III 13,197 73,366  I-III 2011
 IV-VI 13,732 76,747  IV-VI 
 VII-IX 14,380 80,585  VII-IX 
 X-XII 14,687 82,454  X-XII 
2012 I-IIIR14,933 84,021 RI-III 2012
 IV-VIR14,995 84,445 RIV-VI 
 VII-IX*14,735 83,518 *VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה ציבורית 
2008 1,439 10,333  2008
2009 1,202 8,955  2009
2010 1,225 9,071  2010
2011 1,604 12,506  2011
2010 I-III 1,138 8,567  I-III 2010
 IV-VI 1,118 8,281  IV-VI 
 VII-IX 1,192 8,787  VII-IX 
 X-XII 1,225 9,071  X-XII 
2011 I-III 1,300 9,716  I-III 2011
 IV-VI 1,417 10,819  IV-VI 
 VII-IX 1,526 11,712  VII-IX 
 X-XII 1,604 12,506  X-XII 
2012 I-III 1,597 12,460  I-III 2012
 IV-VI 1,582 12,354  IV-VI 
 VII-IX 1,655 12,947  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה פרטית 
2008 9,135 51,556  2008
2009 10,025 54,962  2009
2010 11,513 61,985  2010
2011 13,083 69,948  2011
2010 I-III 10,484 57,145  I-III 2010
 IV-VI 10,737 58,325  IV-VI 
 VII-IX 10,991 59,415  VII-IX 
 X-XII 11,513 61,985  X-XII 
2011 I-III 11,897 63,650  I-III 2011
 IV-VI 12,315 65,928  IV-VI 
 VII-IX 12,854 68,873  VII-IX 
 X-XII 13,083 69,948  X-XII 
2012 I-III 13,336 71,561  I-III 2012
 IV-VI 13,413 72,091  IV-VI 
 VII-IX 13,080 70,571  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 (1) כולל תוספות דירות לבניינים קיימים.
 (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה;
       לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.
 (3)  שטח בנייה למגורים, כולל את שטח הדירה ואת השטח
       לשימוש משותף בבניינים בני שתי דירות ויותר.
       לא כולל תוספת שטח לדירות קיימות.