הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2012
טו. בינוי
לוח טו/4.- דירות, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז - עמוד 1 מתוך 2
יוזם
בנייה
ומחוז
2011R2010Rיוזם
בנייה
ומחוז
מזה:סך הכל
VII-IXIV-VI
    
 גמר בנייה 
סך הכל8,384 8,672 34,265 33,320 סך הכל
  ירושלים342 690 1,828 2,448   ירושלים
  הצפון1,743 1,670 6,959 7,292   הצפון
  חיפה799 641 3,242 2,379   חיפה
  המרכז3,075 2,825 12,770 11,111   המרכז
  תל אביב1,283 1,076 3,865 4,348   תל אביב
  הדרום983 852 3,920 4,072   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)447 740 1,681 1,670   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה ציבורית865 876 3,936 4,773 בנייה ביזמה ציבורית
  ירושלים56 62 346 511   ירושלים
  הצפון184 125 789 1,089   הצפון
  חיפה12 357 42   חיפה
  המרכז437 395 1,411 1,585   המרכז
  תל אביב  תל אביב
  הדרום176 184 660 1,056   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)105 373 490   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה פרטית7,519 7,796 30,329 28,547 בנייה ביזמה פרטית
  ירושלים308 280 1,482 1,937   ירושלים
  הצפון1,527 1,618 6,170 6,203   הצפון
  חיפה823 794 2,885 2,337   חיפה
  המרכז2,789 2,680 11,359 9,526   המרכז
  תל אביב989 1,283 3,865 4,348   תל אביב
  הדרום899 799 3,260 3,016   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)184 342 1,308 1,180   אזור יהודה והשומרון(1)
    
 התחלת בנייה 
סך הכל12,281 11,985 45,613 40,443 סך הכל
  ירושלים770 639 3,294 2,781   ירושלים
  הצפון1,827 1,753 7,335 7,225   הצפון
  חיפה1,186 1,120 4,117 3,888   חיפה
  המרכז4,493 3,844 16,272 15,377   המרכז
  תל אביב1,739 1,390 6,166 4,868   תל אביב
  הדרום1,661 1,756 7,341 5,574   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)309 325 1,088 730   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה ציבורית1,811 1,910 7,280 4,844 בנייה ביזמה ציבורית
  ירושלים162 192 687 290   ירושלים
  הצפון177 288 949 1,186   הצפון
  חיפה78 36 361 430   חיפה
  המרכז299 793 2,183 1,861   המרכז
  תל אביב  תל אביב
  הדרום1,095 575 3,010 958   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)26 90 119   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה פרטית10,470 10,075 38,333 35,599 בנייה ביזמה פרטית
  ירושלים1,038 578 2,607 2,491   ירושלים
  הצפון1,860 1,539 6,386 6,039   הצפון
  חיפה777 1,150 3,756 3,458   חיפה
  המרכז3,448 3,700 14,089 13,516   המרכז
  תל אביב1,979 1,739 6,166 4,868   תל אביב
  הדרום1,116 1,086 4,331 4,616   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)252 283 998 611   אזור יהודה והשומרון(1)
    
 בבנייה פעילה(2) בסוף התקופה 
סך הכל80,585 76,747 82,454 71,056 סך הכל
  ירושלים5,881 5,453 6,970 5,504   ירושלים
  הצפון11,695 11,616 11,860 11,571   הצפון
  חיפה6,673 6,273 6,690 5,807   חיפה
  המרכז29,326 27,913 30,404 26,895   המרכז
  תל אביב11,185 10,729 12,711 10,415   תל אביב
  הדרום10,187 9,443 12,060 8,550   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)1,800 1,939 1,759 2,314   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה ציבורית11,712 10,819 12,506 9,071 בנייה ביזמה ציבורית
  ירושלים1,015 909 1,255 914   ירושלים
  הצפון2,194 2,236 2,099 2,009   הצפון
  חיפה976 910 798 790   חיפה
  המרכז3,306 3,431 3,679 2,894   המרכז
  תל אביב  תל אביב
  הדרום3,774 2,886 4,228 1,774   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)447 447 447 690   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה פרטית68,873 65,928 69,948 61,985 בנייה ביזמה פרטית
  ירושלים5,702 4,972 5,715 4,590   ירושלים
  הצפון9,782 9,459 9,761 9,562   הצפון
  חיפה5,721 5,763 5,892 5,017   חיפה
  המרכז26,554 25,895 26,725 24,001   המרכז
  תל אביב12,175 11,185 12,711 10,415   תל אביב
  הדרום7,518 7,301 7,832 6,776   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)1,421 1,353 1,312 1,624   אזור יהודה והשומרון(1)
    
 (1) יישובים ישראליים.
 (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה;
       לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.

לוח טו/4.- דירות, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז - עמוד 2 מתוך 2
יוזם
בנייה
ומחוז
2012יוזם
בנייה
ומחוז
VII-IX *IV-VI RI-III R
   
 גמר בנייה 
סך הכל8,739 9,505 8,829 סך הכל
  ירושלים560 420 930   ירושלים
  הצפון1,811 1,763 1,702   הצפון
  חיפה1,078 801 771   חיפה
  המרכז2,854 3,571 2,989   המרכז
  תל אביב984 971 973   תל אביב
  הדרום965 1,716 1,178   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)487 263 286   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה ציבורית875 1,532 1,539 בנייה ביזמה ציבורית
  ירושלים72 234   ירושלים
  הצפון262 369 240   הצפון
  חיפה192 86 109   חיפה
  המרכז131 604 442   המרכז
  תל אביב  תל אביב
  הדרום174 276 416   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)116 125 98   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה פרטית7,864 7,973 7,290 בנייה ביזמה פרטית
  ירושלים560 348 696   ירושלים
  הצפון1,549 1,394 1,462   הצפון
  חיפה886 715 662   חיפה
  המרכז2,723 2,967 2,547   המרכז
  תל אביב984 971 973   תל אביב
  הדרום791 1,440 762   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)371 138 188   אזור יהודה והשומרון(1)
   
 התחלת בנייה 
סך הכל7,791 9,925 10,412 סך הכל
  ירושלים612 1,068 892   ירושלים
  הצפון1,966 1,895 2,106   הצפון
  חיפה849 967 998   חיפה
  המרכז2,033 3,072 3,533   המרכז
  תל אביב899 1,803 1,349   תל אביב
  הדרום1,161 973 1,299   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)271 147 235   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה ציבורית1,440 1,398 1,509 בנייה ביזמה ציבורית
  ירושלים330 331 117   ירושלים
  הצפון306 536 350   הצפון
  חיפה41 240   חיפה
  המרכז436 431 536   המרכז
  תל אביב  תל אביב
  הדרום277 98 266   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)50   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה פרטית6,351 8,527 8,903 בנייה ביזמה פרטית
  ירושלים282 737 775   ירושלים
  הצפון1,660 1,359 1,756   הצפון
  חיפה808 965 758   חיפה
  המרכז1,597 2,641 2,997   המרכז
  תל אביב899 1,803 1,349   תל אביב
  הדרום884 875 1,033   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)221 147 235   אזור יהודה והשומרון(1)
   
 בבנייה פעילה(2) בסוף התקופה 
סך הכל83,518 84,445 84,021 סך הכל
  ירושלים7,625 7,568 6,933   ירושלים
  הצפון12,558 12,394 12,242   הצפון
  חיפה6,856 7,090 6,925   חיפה
  המרכז29,639 30,460 30,952   המרכז
  תל אביב13,834 13,919 13,086   תל אביב
  הדרום11,597 11,413 12,176   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)1,409 1,601 1,707   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה ציבורית12,947 12,354 12,460 בנייה ביזמה ציבורית
  ירושלים1,727 1,397 1,138   ירושלים
  הצפון2,458 2,397 2,199   הצפון
  חיפה694 845 929   חיפה
  המרכז3,905 3,600 3,773   המרכז
  תל אביב  תל אביב
  הדרום3,969 3,879 4,072   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)194 236 349   אזור יהודה והשומרון(1)
בנייה ביזמה פרטית70,571 72,091 71,561 בנייה ביזמה פרטית
  ירושלים5,898 6,171 5,795   ירושלים
  הצפון10,100 9,997 10,043   הצפון
  חיפה6,162 6,245 5,996   חיפה
  המרכז25,734 26,860 27,179   המרכז
  תל אביב13,834 13,919 13,086   תל אביב
  הדרום7,628 7,534 8,104   הדרום
  אזור יהודה והשומרון(1)1,215 1,365 1,358   אזור יהודה והשומרון(1)
   
 (1) יישובים ישראליים.
 (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה;
       לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.