הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טו. בינוי
לוח טו/7.- דירות חדשות(1)  בבנייה ביזמה פרטית - שנמכרו ושנותרו למכירה
 חודשי היצע
על פי
שיעורי
מכירות(4)
דירות למכירה בסוף החודשדירות שנמכרו במשך התקופה 
 חודשי הימצאות
בשוק הדירות -
מחודש התחלת
הבנייה
מזה:
דירות
בבנייה
פעילה
סך הכל(2)חודשי הימצאות
בשוק הדירות -
מחודש התחלת
הבנייה
מזה:
דירות
בבנייה
פעילה
סך הכל(2) 
 חציוןממוצעמגמה(3)מנוכי
עונתיות(3)
נתונים
מקוריים
חציוןממוצעמגמה(3)מנוכי
עונתיות(3)
נתונים
מקוריים
 
 רמה שנתית 
     
2008   4.5 9.7 12,315  13,482  2008
2009R   4.3 8.5 15,225  16,268  R2009
2010R   2.4 6.5 17,332  17,935  R2010
2011R   1.7 5.8 14,740  15,292  R2011
2009 VIII6.7 8.8 12.0 9,415 9,943 10,022 9,937 3.4 7.8 1,426 1,425 1,414 1,494 VIII 2009
 IX7.9 8.7 12.5 9,127 9,874 9,833 9,639 3.3 7.0 1,183 1,390 1,375 1,225 IX 
 X8.6 7.8 12.4 9,431 9,878 9,741 9,926 2.6 6.5 1,101 1,356 1,307 1,158 X 
 XI7.0 7.5 12.2 9,573 9,948 9,896 10,008 2.6 7.4 1,343 1,330 1,247 1,424 XI 
 XII8.8 7.1 12.0 9,821 10,070 10,078 10,229 3.3 7.4 1,092 1,315 1,097 1,159 XII 
2010 I7.8 6.7 12.1 9,843 10,223 10,159 10,245 3.4 6.8 1,273 1,311 1,394 1,310 I 2010
 II8.2 6.9 11.8 10,229 10,383 10,514 10,620 3.2 6.9 1,265 1,317 1,318 1,298 II 
 III7.7 7.5 11.9 10,103 10,528 10,635 10,546 3.1 7.3 1,298 1,329 1,386 1,361 III 
 IV8.7 7.0 11.8 10,316 10,649 10,788 10,761 2.6 6.5 1,198 1,349 1,338 1,232 IV 
 V5.5 7.0 11.4 10,148 10,744 10,697 10,614 2.6 7.0 1,888 1,378 1,727 1,928 V 
 VI7.7 7.5 11.5 10,062 10,819 10,823 10,561 3.2 7.4 1,309 1,414 1,344 1,368 VI 
 VII8.5 7.6 11.5 10,065 10,883 10,844 10,590 3.5 7.4 1,200 1,456 1,433 1,253 VII 
 VIII6.7 6.9 11.3 10,340 10,937 10,851 10,909 1.3 5.0 1,569 1,495 1,508 1,623 VIII 
 IX7.8 7.1 11.3 10,525 10,983 11,341 11,129 1.0 5.9 1,376 1,524 1,570 1,422 IX 
 X6.0 6.9 10.9 10,722 11,020 11,077 11,269 2.1 6.8 1,828 1,535 2,056 1,888 X 
 XI6.8 6.9 11.0 10,685 11,053 11,140 11,285 3.0 6.0 1,585 1,523 1,543 1,654 XI 
 XII7.1 7.0 11.1 10,763 11,094 11,240 11,371 1.4 5.7 1,543 1,492 1,559 1,598 XII 
2011 I8.1 7.0 11.3 10,812 11,167 11,133 11,431 2.0 5.9 1,375 1,447 1,358 1,418 I 2011
 II8.4 7.6 11.7 10,633 11,299 11,190 11,283 2.4 6.0 1,294 1,396 1,374 1,336 II 
 III7.7 7.7 11.8 10,757 11,513 11,414 11,347 1.4 5.9 1,395 1,347 1,301 1,471 III 
 IV8.6 7.7 11.8 11,007 11,816 11,598 11,591 1.3 5.9 1,273 1,303 1,383 1,344 IV 
 V8.4 7.9 12.1 11,181 12,201 12,022 11,741 1.7 5.2 1,353 1,265 1,299 1,391 V 
 VI9.9 8.0 11.5 11,972 12,645 12,669 12,516 1.4 5.7 1,211 1,233 1,184 1,262 VI 
 VII10.1 7.9 11.2 12,597 13,118 13,139 13,107 1.3 6.0 1,260 1,206 1,199 1,296 VII 
 VIII14.2 7.6 11.0 13,509 13,590 13,842 14,001 2.1 5.4 958 1,185 941 983 VIII 
 IX11.6 7.6 11.3 13,869 14,036 14,510 14,357 0.8 5.0 1,184 1,173 1,232 1,239 IX 
 X16.0 8.2 11.8 13,995 14,442 14,460 14,505 1.2 5.3 876 1,173 1,196 907 X 
 XI14.6 8.6 12.1 14,098 14,803 14,726 14,596 3.3 7.9 955 1,184 1,006 1,001 XI 
 XII9.3 8.1 11.7 14,682 15,119 14,927 15,210 1.0 5.6 1,606 1,205 1,578 1,644 XII 
2012*I12.1 7.8 11.6 15,269 15,387 15,547 15,826 3.4 7.1 1,267 1,233 1,277 1,307 I*2012
 II12.6 8.6 12.0 14,991 15,602 15,030 15,553 5.9 8.2 1,188 1,263 1,274 1,230 II 
 III14.9 8.9 12.3 15,081 15,754 15,651 15,710 7.0 9.2 1,024 1,291 1,057 1,056 III 
 IV13.5 9.6 12.5 15,267 15,833 15,932 15,950 3.5 7.8 1,125 1,311 1,318 1,183 IV 
 V13.7 9.8 12.4 15,420 15,835 16,069 16,043 9.4 11.5 1,070 1,320 1,237 1,168 V 
 VI10.4 9.9 12.6 15,303 15,763 16,308 15,985 6.2 9.4 1,470 1,319 1,462 1,543 VI 
 VII12.3 10.6 13.1 14,739 15,633 15,645 15,445 9.1 11.2 1,172 1,312 1,321 1,253 VII 
 VIII10.7 9.7 13.2 14,487 15,465 15,336 15,205 9.5 11.8 1,323 1,303 1,290 1,427 VIII 
 IX16.9 10.6 13.7 14,170 15,285 15,163 14,862 8.5 10.8 832 1,296 1,025 879 IX 
 X12.9 10.6 13.5 14,582 15,116 15,126 15,252 6.6 9.4 1,104 1,292 1,241 1,184 X 
 XI10.4 10.8 13.8 14,340 14,973 14,866 15,001 7.6 10.0 1,384 1,293 1,309 1,442 XI 
     
 (1) כולל דירות חדשות שהוצא עבורן היתר בנייה
       והוחל בבנייתן, ואשר נבנות למטרת מכירה.
       לא כולל בנייה לשימוש עצמי ובנייה להשכרה.
 (2) כולל דירות בבנייה, ודירות שבנייתן הסתיימה
       במהלך 15 החודשים שקדמו למועד הסקר.
 (3) נתונים אלו עשויים להשתנות לאחר קבלת נתון נוסף
       והרצה נוספת של תכניות לניכוי עונתיות.
 (4) מספר החודשים שיעברו עד מכירת כלל הדירות שנותרו למכירה, כלומר עד גמר מלאי הדירות,
       בהנחה שקצב מכירתן יהיה זהה לקצב מכירת הדירות בחודש ההתייחסות.