הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טו. בינוי
לוח טו/8.- שטח הבנייה, בניינים ודירות
בבנייה ביזמה פרטית,
לפי חודש קבלת היתר הבנייה(1)
 201220112012201120112010 
 XIXVIIIVIIVIVIVIIIIIIXIIXIXI-XI-XII 
      
 שטח הבנייה (אלפי מ"ר)(2) 
סך הכל498 791 756 847 653 669 550 848 736 837 841 959 755 7,185 8,763 10,563 9,859 סך הכל
ייעוד הבנייה    ייעוד הבנייה
      מגורים426 527 545 673 459 545 487 515 569 643 710 622 586 5,389 6,669 8,001 7,364       מגורים
      הארחה26 28 20 18 13 102 83 96 129       הארחה
      מסחר ושירותים
        עסקיים
16 10 101 47 35 31 11 128 34 14 21 100 23 427 617 738 848       מסחר ושירותים
        עסקיים
      תעשייה19 103 55 84 79 29 25 88 55 64 33 92 38 601 552 677 474       תעשייה
      בנייני ציבור24 101 22 23 68 32 18 33 30 61 22 95 64 412 351 468 519       בנייני ציבור
      חקלאות12 24 18 12 66 46 55 42 50 43 254 491 583 525       חקלאות
      
 בניינים חדשים למגורים 
סך הכל658 744 808 905 790 990 696 897 897 1,043 1,009 965 862 8,428 9,294 11,268 11,119 סך הכל
קומות בבניין    קומות בבניין
2-1616 688 744 821 734 918 633 846 835 960 914 889 787 7,795 8,520 10,323 10,256 2-1
4-320 18 22 26 19 24 23 20 22 29 33 27 28 223 312 372 353 4-3
8-515 20 33 40 25 38 22 18 25 37 41 29 20 273 247 317 278 8-5
+918 18 12 10 18 13 15 17 21 20 27 137 215 256 232 +9
דירות בבניין    דירות בבניין
1468 557 603 665 612 724 480 660 667 741 730 702 647 6,177 6,757 8,189 8,073 1
2131 115 130 133 97 168 134 152 148 186 163 154 123 1,394 1,509 1,826 1,868 2
+3  59 72 75 107 81 98 82 85 82 116 116 109 92 857 1,028 1,253 1,178 +3 
      
 דירות 
סך הכל2,043 2,615 3,418 3,020 2,155 2,647 2,298 2,616 3,052 3,239 3,234 3,103 2,995 27,103 32,468 38,805 36,632 סך הכל
חדרים בדירה    חדרים בדירה
2-163 59 906 43 36 96 64 26 256 89 51 50 250 1,638 1,071 1,172 774 2-1
344 76 167 70 83 127 60 137 266 120 267 80 172 1,150 1,759 2,106 2,072 3
4624 692 643 804 511 723 770 644 787 1,105 1,052 1,009 814 7,303 10,600 12,661 12,684 4
5638 1,061 882 1,265 983 886 781 1,078 985 1,037 977 995 919 9,596 11,450 13,422 11,691 5
6498 522 628 624 411 615 482 568 558 670 625 690 642 5,576 5,453 6,768 6,620 6
7158 181 166 193 116 164 115 140 187 197 241 248 178 1,617 1,913 2,402 2,538 7
  8+18 24 26 21 15 36 26 23 13 21 21 31 20 223 222 274 253   8+
מחוז    מחוז
      ירושלים394 332 191 313 189 200 374 135 163 120 243 114 203 2,411 2,519 2,876 2,590       ירושלים
      הצפון561 601 490 530 513 539 378 512 650 497 540 596 376 5,271 5,157 6,293 5,656       הצפון
      חיפה174 205 202 332 248 319 236 162 278 608 543 142 209 2,764 3,252 3,937 3,155       חיפה
      המרכז337 736 859 951 607 661 677 580 750 958 1,016 1,431 1,140 7,116 12,140 14,587 14,564       המרכז
      תל אביב219 309 1,458 503 168 548 197 889 954 418 524 383 511 5,663 5,229 6,136 5,083       תל אביב
      הדרום306 370 134 344 368 152 387 258 179 537 274 301 461 3,035 3,498 4,073 4,695       הדרום
      אזור יהודה
      והשומרון(3)
52 62 84 47 62 228 49 80 78 101 94 136 95 843 673 903 889       אזור יהודה
      והשומרון(3)
מעמד מוניציפלי    מעמד מוניציפלי
      עיריות1,380 1,839 2,707 2,072 1,359 1,626 1,644 1,768 2,152 2,232 2,135 2,007 2,106 18,779 22,847 26,989 25,617       עיריות
      מועצות מקומיות313 306 306 580 417 532 312 418 506 524 563 701 360 4,214 5,160 6,424 5,935       מועצות מקומיות
      מועצות אזוריות350 470 405 368 379 489 342 430 394 483 536 395 529 4,110 4,456 5,387 5,072       מועצות אזוריות
      בלא מעמד
        מוניציפלי
      בלא מעמד
        מוניציפלי
      
 (1) נתוני ששת החודשים האחרונים לא כוללים אומדן עקב פיגור בדיווח הוועדות
       לתכנון ולבנייה של הרשויות המקומיות.
 (2) כולל תוספות שטח בנייה לבניינים קיימים.
 (3) בנייה ביישובים ישראליים.