הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 8/2012
טו. בינוי
לוח טו/9.- סלילת כבישים(1) והנחת צינורות
מים, ביוב ותיעול(2)
אורך (ק"מ); שטח (אלפי מ"ר)
 הנחת צינורותסלילת כבישים 
 צינורות
ביוב ותיעול
צינורות
מים
הרחבה
ושיקום
כבישים
חדשים
סך הכל 
 אורךשטחאורךשטחאורךשטחאורך 
    
 גמר עבודה 
2006 223 463 3,544 350 1,453 123 4,997 473  2006
2007 256 480 3,591 291 2,081 158 5,672 449  2007
2008 208 374 3,639 295 2,506 233 6,145 528  2008
2009 165 205 5,087 487 3,406 214 8,493 701  2009
2010R 124 123 2,925 222 1,939 163 4,864 385  R2010
2011R 113 145 5,401 475 1,087 84 6,488 559  R2011
2010 I-III 35 29 572 46 535 43 1,107 89  I-III 2010
 IV-VI 27 25 803 56 662 46 1,465 102  IV-VI 
 VII-IX 29 30 274 23 454 39 728 62  VII-IX 
 X-XII 33 39 1,276 97 288 35 1,564 132  X-XII 
2011 I-III 24 34 519 40 176 16 695 56  I-III 2011
 IV-VI 27 41 708 72 237 20 945 92  IV-VI 
 VII-IX 33 39 2,293 205 311 22 2,604 227  VII-IX 
 X-XII 29 31 1,881 158 363 26 2,244 184  X-XII 
2012 I-III*21 31 707 81 168 18 875 99 *I-III 2012
 IV-VI    IV-VI 
 VII-IX    VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 התחלת עבודה 
2006 216 522 3,153 291 1,690 137 4,843 428  2006
2007 144 428 3,605 322 2,242 159 5,847 481  2007
2008 202 320 3,908 330 1,329 134 5,237 464  2008
2009 165 168 5,244 475 1,188 97 6,432 572  2009
2010R 130 173 2,285 181 1,691 123 3,976 304  R2010
2011R 112 139 4,676 455 748 77 5,424 532  R2011
2010 I-III 44 52 837 68 389 36 1,226 104  I-III 2010
 IV-VI 27 39 574 43 531 38 1,105 81  IV-VI 
 VII-IX 26 47 487 36 613 37 1,100 73  VII-IX 
 X-XII 33 35 387 34 158 12 545 46  X-XII 
2011 I-III 36 41 473 51 276 27 749 78  I-III 2011
 IV-VI 30 32 1,740 161 182 17 1,922 178  IV-VI 
 VII-IX 23 35 1,760 175 126 14 1,886 189  VII-IX 
 X-XII 23 31 703 68 164 19 867 87  X-XII 
2012 I-III*28 30 662 67 126 17 788 84 *I-III 2012
 IV-VI    IV-VI 
 VII-IX    VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 (1) לא כולל עבודות באזור יהודה והשומרון
       (עד 2005 - אזורי יהודה והשומרון וחבל עזה),
       למעט כבישים עוקפים, כבישי גישה וכבישים עירוניים
       ביישובים הישראליים שבאזורים אלו.
       לא כולל עבודות עבור צה"ל ומשרד הביטחון.
 (2) כולל עבודות ביישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון
       (עד 2005 - אזורי יהודה והשומרון וחבל עזה).