הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טז. מסחר ושירותי הארחה
לוח טז/1.- מדדי פדיון בענפי המסחר והשירותים
נתונים מקוריים, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה - במחירי 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 סדר Hסדר Fסדר Eמסחר ושירותים - סך הכל 
 מוסדות פיננסיים
וסוכני ביטוח(1)
שירותי אירוח ואוכלמסחר סיטוני וקמעוני 
 מסחר קמעוני (53-52)מסחר סיטוני (51-50)סך הכל 
 מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
   
 הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0(5) 
2003 94.0    92.8    92.6    91.4    90.8    90.8    91.9    91.8    91.9    94.3    94.4    94.4    93.6    93.6    93.6    92.3    92.3    92.5     2003
2004 100.3    100.5    100.9    100.2    100.2    99.7    100.0    99.9    100.0    99.7    100.0    99.7    99.7    99.9    99.8    99.5    99.6    99.8     2004
2005 108.1    109.4    108.6    110.5    110.6    110.6    106.1    106.6    106.2    107.8    107.7    106.6    107.3    107.3    106.5    107.6    107.7    107.6     2005
2006 120.4    119.0    119.0    119.3    118.2    118.3    113.3    112.9    113.0    113.6    113.2    113.3    113.5    113.1    113.2    116.7    116.5    117.2     2006
2007 138.2    143.6    144.5    125.8    125.6    124.6    120.3    120.0    119.5    122.4    122.4    121.4    121.8    121.7    120.8    126.8    127.0    126.4     2007
2008 139.1    138.7    138.4    124.7    125.3    124.8    120.5    120.3    120.5    123.0    122.8    122.5    122.3    122.1    121.9    127.3    127.4    126.9     2008
2009 126.1    127.6    128.5    119.3    119.3    119.4    120.2    119.7    119.8    119.8    119.4    119.8    119.9    119.5    119.8    122.9    122.7    123.3     2009
2010 135.7    138.7    139.3    131.6    132.1    130.8    128.6    128.8    128.1    130.1    129.8    129.2    129.5    129.5    128.8    134.3    134.4    133.2     2010
2011 142.3    143.1    143.1    135.9    135.1    134.8    131.9    132.1    131.3    132.8    132.7    131.5    132.6    132.6    131.4    139.1    139.1    137.6     2011
2010I130.4    133.2    136.6    125.5    130.2    119.0    125.4    127.1    119.8    127.8    126.7    123.9    126.8    126.8    122.6    131.3    133.3    129.0    I2010
 II131.3    126.8    114.8    127.5    130.3    113.5    126.4    128.7    115.3    128.5    129.0    118.1    127.6    128.9    117.2    132.0    132.3    118.3    II 
 III132.3    133.3    134.4    129.3    124.3    128.2    127.3    130.4    146.5    128.8    129.3    137.9    128.0    129.6    140.4    132.5    133.9    142.6    III 
 IV133.5    149.7    161.4    130.6    133.0    118.4    127.9    126.2    120.9    128.8    130.4    120.3    128.3    129.2    120.4    132.8    133.6    124.0    IV 
 V134.7    133.7    123.0    131.5    136.5    135.8    128.4    125.6    121.7    128.8    126.1    125.8    128.5    125.9    124.5    133.1    132.7    127.0    V 
 VI135.7    135.8    140.0    132.1    130.7    138.8    128.8    127.6    125.0    128.9    128.5    134.5    128.8    128.2    131.6    133.4    131.8    137.1    VI 
 VII136.6    139.4    144.0    132.6    129.2    134.7    129.1    128.0    128.1    129.3    125.3    127.7    129.3    126.1    127.8    134.0    132.9    135.1    VII 
 VIII137.4    137.9    129.0    133.0    134.6    148.1    129.4    133.7    142.2    130.1    131.2    139.1    130.0    131.9    140.0    134.7    135.2    138.1    VIII 
 IX138.1    138.5    121.8    133.5    129.0    116.7    129.7    130.9    125.7    131.1    131.1    113.7    130.8    131.1    117.2    135.6    135.6    122.2    IX 
 X138.8    135.3    133.9    134.1    135.2    140.8    129.9    129.7    126.2    132.1    133.8    134.3    131.6    132.5    131.8    136.5    137.5    134.7    X 
 XI139.5    134.8    127.5    134.6    136.7    134.8    130.1    127.3    125.3    133.0    134.4    133.2    132.2    132.3    130.8    137.3    137.6    134.0    XI 
 XII140.1    165.3    205.2    134.9    135.6    141.4    130.3    130.3    140.7    133.6    131.8    142.3    132.7    131.4    141.8    138.1    137.0    155.8    XII 
2011I140.7    141.7    151.1    134.9    133.7    126.5    130.4    131.3    123.9    134.1    134.9    131.8    133.1    133.8    129.4    138.7    138.5    135.7    I2011
 II141.2    142.6    129.6    134.7    135.3    117.9    130.5    132.1    118.9    134.3    134.1    123.0    133.2    133.5    121.7    139.3    140.3    125.4    II 
 III141.5    140.5    153.6    134.4    134.3    135.7    130.6    130.6    134.1    134.3    134.3    144.5    133.3    133.2    141.4    139.6    139.8    148.1    III 
 IV141.7    142.2    132.6    134.2    132.5    128.3    130.7    129.7    133.3    134.2    130.5    118.0    133.2    130.3    122.7    139.7    137.4    127.9    IV 
 V141.9    144.2    132.0    134.2    131.3    130.2    130.8    130.1    128.4    133.9    135.8    136.6    133.0    134.2    134.1    139.7    140.2    136.0    V 
 VI142.2    136.1    139.2    134.6    134.3    141.2    131.0    132.6    126.8    133.4    134.8    135.2    132.7    134.2    132.7    139.5    141.2    141.3    VI 
 VII142.6    144.2    149.2    135.3    138.1    144.2    131.4    132.3    131.8    132.9    133.9    135.9    132.4    133.4    134.6    139.2    139.1    140.7    VII 
 VIII143.1    141.0    133.0    136.1    126.5    141.9    131.9    129.6    139.6    132.2    130.1    138.9    132.1    129.9    139.1    139.0    135.0    139.0    VIII 
 IX143.4    144.3    138.4    137.0    136.6    133.4    132.6    132.4    138.5    131.6    133.1    127.6    131.9    132.9    130.9    138.8    139.7    136.7    IX 
 X143.4    142.9    138.7    137.8    138.3    133.7    133.4    133.3    125.6    131.2    130.7    120.0    131.8    131.5    121.7    138.7    137.9    127.4    X 
 XI143.3    151.0    138.2    138.5    140.5    137.5    134.2    137.0    134.9    131.0    129.6    130.1    131.9    131.8    131.5    138.7    139.1    136.1    XI 
 XII142.9    146.7    181.6    139.0    140.3    147.1    135.1    134.5    139.5    131.0    131.0    135.9    132.2    132.1    137.0    138.8    141.3    157.5    XII 
2012I142.4    129.9    143.7    139.5    138.2    129.2    136.0    136.5    132.5    131.1    130.9    132.7    132.5    132.6    132.7    139.0    138.7    139.5    I2012
 II142.1    147.9    138.7    140.1    138.3    124.6    136.9    136.5    128.7    131.3    131.8    126.7    132.9    133.2    127.3    139.5    139.1    130.2    II 
 III142.1    138.2    139.0    140.8    140.4    141.3    137.7    131.8    141.7    131.3    129.5    135.7    133.3    130.2    137.5    140.1    137.4    143.5    III 
 IV142.5    141.9    138.5    141.6    139.6    130.7    138.5    138.6    138.4    131.3    132.9    124.0    133.5    134.6    128.4    140.9    141.7    134.7    IV 
 V143.2    148.7    135.8    142.3    142.6    145.1    139.3    140.7    141.1    131.0    132.6    138.4    133.5    135.0    139.2    141.7    143.6    143.8    V 
 VI144.2    140.9    142.9    142.8    143.4    149.1    139.8    137.8    132.6    130.7    127.8    130.2    133.4    130.8    130.9    142.4    139.2    141.7    VI 
 VII145.3    147.0    157.0    143.1    143.9    150.6    140.2    140.7    143.0    130.3    132.4    140.2    133.1    134.9    141.0    142.9    145.1    151.4    VII 
 VIII146.4    171.9    160.5    143.0    145.0    161.2    140.4    144.3    154.8    129.9    130.8    134.9    132.9    134.8    140.9    143.3    148.1    148.2    VIII 
 IX147.3    143.6    117.8    142.8    137.8    124.2    140.4    137.3    134.4    129.6    127.8    111.4    132.7    130.7    118.4    143.6    138.5    124.5    IX 
 X148.0    148.8    142.7    142.7    143.8    146.2    140.5    139.3    135.6    129.5    129.1    126.5    132.6    132.1    129.3    143.9    143.7    137.3    X 
 (1) לא כולל בנקים וחברות ביטוח.
 (2) על פי שיטת הנדרסון.
 (3) המגזר העסקי בלבד.
 (4) ללא ארגונים קהילתיים, מתנ"סים ושירותי דת.
 (5) נתוני 2005 על פדיון העוסקים על פי מע"מ מתבססים על מדגם חדש ומשופר של העוסקים במשק.
       המדגם הוצא מתוך מרשם העסקים שהוקם בלשכה בשנים האחרונות. המרשם מתבסס בעיקרו על
       מידע מקבצים מינהליים אשר אוחדו - קובץ העוסקים של מע"מ וקובץ המעסיקים של הביטוח הלאומי.
       במסגרת המרשם נבדק ועודכן הסיווג הענפי של העוסקים במשק (כ-370,000),
       ובכך התאפשרה הכנת אוכלוסיית העוסקים, אשר שימשה להוצאת המדגם החדש.
       המדגם החדש הוצא בשכבות דגימה שהוגדרו בקבוצות גודל של פדיון בתוך ענפים מפורטים.
       המדגם הכולל של עוסקים שנקבע לסקר מורכב משכבות דגימה.
       בתוך כל שכבה הוצא מדגם של עוסקים בהסתברות אחידה.
       מדגם זה מחליף את המדגם הקודם ששימש עד כה.
       זהו מדגם שהוצא ב-1991 ועודכן בכל שנה על ידי הוספת עסקים חדשים
       ועל ידי שינוי בהסתברות הדגימה של עסקים שגדלו. המדדים מתפרסמים על בסיס חדש -
       ממוצע חודשי רגיל של 2004 (100.0=2004). נתוני 2004 חושבו שנית מתוך המדגם החדש.
       לצורך ניכוי עונתיות הועברו נתוני השנים הקודמות לבסיס החדש
       בכל ענף לפי מקדם הקשר - מדד של 2004 על בסיס 1995.

לוח טז/1.- מדדי פדיון בענפי המסחר והשירותים
נתונים מקוריים, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה - במחירי 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 סדר Mסדר Lסדר Kסדר I 
 שירותים אישיים ואחרים(4)שירותי בריאות,
רווחה וסעד(3)
חינוך(3)מזה: שירותי מחשוב
ושירותים עסקיים
אחרים (76-72)
שירותים עסקיים 
  
 מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמה(2)מנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
   
 הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0(5) 
2003 93.4    94.0    94.1    96.1    95.6    96.0    94.1    93.1    94.1    90.8    90.9    90.5    89.3    89.4    89.4     2003
2004 97.1    97.7    97.3    99.5    99.8    100.0    100.1    100.5    100.1    100.7    100.7    100.0    99.7    99.7    99.9     2004
2005 105.5    105.5    105.1    104.7    104.7    104.7    106.2    106.1    106.5    108.8    109.2    109.6    109.5    109.7    110.6     2005
2006 114.9    114.5    114.6    110.7    111.1    111.2    117.4    116.9    117.0    124.7    125.3    125.5    126.1    126.4    127.9     2006
2007 125.9    126.3    125.7    119.0    118.9    118.5    125.6    125.9    124.5    133.4    133.1    131.6    139.7    140.3    139.4     2007
2008 127.1    127.5    127.7    122.4    122.0    122.3    128.0    129.4    130.0    127.8    129.0    128.9    138.4    139.2    138.6     2008
2009 127.8    127.1    127.4    126.6    126.6    126.6    127.9    127.9    128.8    124.0    123.2    123.0    130.1    130.5    131.0     2009
2010 139.7    139.5    138.6    135.5    134.9    134.3    137.7    136.7    135.1    133.5    133.5    131.9    145.0    145.0    142.8     2010
2011 148.9    148.0    146.9    145.4    145.5    145.2    143.2    142.7    142.8    142.9    143.1    142.2    152.3    152.7    150.9     2011
2010I134.9    138.2    126.8    131.1    130.3    128.2    129.4    128.8    118.3    130.8    133.8    123.8    142.5    148.8    146.0    I2010
 II135.9    139.1    121.2    131.6    133.0    129.8    130.7    130.3    129.3    131.7    131.9    116.4    143.4    140.5    120.7    II 
 III136.7    136.5    136.1    132.1    131.0    128.2    132.2    134.9    131.9    132.3    133.2    140.6    143.8    145.7    154.5    III 
 IV137.4    134.7    125.8    132.7    134.2    129.2    133.8    137.3    131.9    132.6    129.2    112.4    143.9    141.1    127.5    IV 
 V138.1    137.9    136.0    133.3    132.1    131.5    135.3    133.8    132.7    132.8    134.7    123.6    143.8    147.1    131.1    V 
 VI138.9    139.9    148.2    134.1    132.9    135.7    136.9    136.3    144.1    133.0    129.5    141.1    143.8    138.4    149.0    VI 
 VII139.8    137.6    149.8    135.2    136.2    140.0    138.4    142.0    145.1    133.3    135.8    130.4    144.1    147.3    149.7    VII 
 VIII140.8    140.7    153.0    136.4    136.2    136.2    140.1    137.0    126.5    133.7    132.3    125.4    144.6    141.7    132.3    VIII 
 IX141.9    144.1    123.2    137.7    137.5    124.4    141.8    138.1    115.0    134.3    134.4    128.4    145.5    145.6    135.5    IX 
 X142.9    144.6    141.5    139.2    140.8    137.9    143.5    143.9    130.8    135.0    139.5    130.5    146.7    148.6    140.3    X 
 XI143.9    144.6    138.2    140.5    139.6    139.6    144.8    146.9    149.3    135.8    132.8    131.0    148.2    149.4    141.7    XI 
 XII145.1    136.6    162.8    141.7    134.7    150.9    145.6    131.5    166.7    136.9    134.7    179.5    149.8    146.4    185.1    XII 
2011I146.4    142.1    131.3    142.6    145.9    146.4    145.7    147.1    139.6    138.1    136.2    129.5    151.4    148.4    149.7    I2011
 II147.6    145.7    126.9    143.2    143.4    140.2    145.4    148.0    146.7    139.3    141.2    124.3    152.7    155.4    132.8    II 
 III148.8    149.2    150.1    143.6    142.8    146.0    144.7    142.2    150.6    140.5    141.2    157.7    153.6    154.4    166.0    III 
 IV149.6    151.0    140.2    143.9    143.8    136.6    143.8    141.7    129.0    141.4    135.8    116.7    153.9    151.7    138.0    IV 
 V150.0    154.9    154.3    144.2    143.1    142.1    142.9    142.8    144.8    142.0    145.2    133.9    153.7    153.2    139.6    V 
 VI149.9    149.7    156.2    144.5    146.2    145.9    142.2    138.4    140.8    142.6    143.0    149.8    153.2    158.0    161.0    VI 
 VII149.5    149.8    162.2    145.1    143.4    146.9    141.8    147.4    152.8    143.1    140.7    133.5    152.5    149.8    150.7    VII 
 VIII149.1    139.2    152.6    145.8    144.9    146.6    141.6    137.8    126.2    143.7    138.5    133.6    151.9    145.5    137.4    VIII 
 IX148.8    145.5    137.4    146.6    146.9    139.0    141.7    142.6    131.2    144.5    145.5    146.9    151.4    154.0    151.3    IX 
 X148.7    147.1    134.2    147.6    148.2    141.2    142.0    146.7    132.8    145.4    146.0    129.6    151.2    149.6    136.7    X 
 XI149.0    151.2    141.3    148.6    147.6    146.9    142.6    133.2    136.4    146.4    146.6    144.7    151.1    151.8    145.3    XI 
 XII149.5    151.1    176.8    149.6    149.5    165.3    143.6    144.8    182.8    147.4    156.8    206.3    151.2    160.2    201.9    XII 
2012I150.2    150.4    140.9    150.6    150.9    150.5    145.0    148.9    141.2    148.4    148.1    146.0    151.7    151.4    156.2    I2012
 II151.1    151.2    135.7    151.6    150.2    153.9    146.4    143.8    149.5    149.6    146.5    134.8    152.6    149.0    133.5    II 
 III152.0    151.8    150.7    152.6    154.9    152.7    147.9    145.5    144.6    150.9    150.7    161.7    153.9    149.8    157.6    III 
 IV153.1    152.0    144.5    153.5    152.2    146.5    149.0    152.4    146.0    152.4    152.4    134.8    155.7    156.0    147.7    IV 
 V154.1    155.8    158.3    154.3    154.6    157.0    149.7    151.0    155.1    154.0    153.3    148.1    157.8    160.2    152.9    V 
 VI155.2    147.7    156.3    154.9    150.9    151.8    150.0    151.6    156.2    155.6    153.6    165.1    160.1    155.1    163.9    VI 
 VII156.3    156.4    172.5    155.4    159.6    167.3    149.9    148.6    155.9    157.2    161.2    158.8    162.2    165.8    172.1    VII 
 VIII157.3    157.7    169.8    155.6    168.5    167.1    149.6    165.8    149.2    158.6    166.6    155.5    164.1    172.3    157.8    VIII 
 IX158.1    147.5    128.5    155.7    143.3    126.9    149.5    145.4    114.4    159.8    154.0    142.1    165.6    154.5    140.3    IX 
 X158.9    159.3    153.5    155.8    153.1    144.7    149.5    150.6    138.5    160.8    160.7    143.8    166.9    167.0    152.5    X 
 (1) לא כולל בנקים וחברות ביטוח.
 (2) על פי שיטת הנדרסון.
 (3) המגזר העסקי בלבד.
 (4) ללא ארגונים קהילתיים, מתנ"סים ושירותי דת.
 (5) נתוני 2005 על פדיון העוסקים על פי מע"מ מתבססים על מדגם חדש ומשופר של העוסקים במשק.
       המדגם הוצא מתוך מרשם העסקים שהוקם בלשכה בשנים האחרונות. המרשם מתבסס בעיקרו על
       מידע מקבצים מינהליים אשר אוחדו - קובץ העוסקים של מע"מ וקובץ המעסיקים של הביטוח הלאומי.
       במסגרת המרשם נבדק ועודכן הסיווג הענפי של העוסקים במשק (כ-370,000),
       ובכך התאפשרה הכנת אוכלוסיית העוסקים, אשר שימשה להוצאת המדגם החדש.
       המדגם החדש הוצא בשכבות דגימה שהוגדרו בקבוצות גודל של פדיון בתוך ענפים מפורטים.
       המדגם הכולל של עוסקים שנקבע לסקר מורכב משכבות דגימה.
       בתוך כל שכבה הוצא מדגם של עוסקים בהסתברות אחידה.
       מדגם זה מחליף את המדגם הקודם ששימש עד כה.
       זהו מדגם שהוצא ב-1991 ועודכן בכל שנה על ידי הוספת עסקים חדשים
       ועל ידי שינוי בהסתברות הדגימה של עסקים שגדלו. המדדים מתפרסמים על בסיס חדש -
       ממוצע חודשי רגיל של 2004 (100.0=2004). נתוני 2004 חושבו שנית מתוך המדגם החדש.
       לצורך ניכוי עונתיות הועברו נתוני השנים הקודמות לבסיס החדש
       בכל ענף לפי מקדם הקשר - מדד של 2004 על בסיס 1995.