הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טז. מסחר ושירותי הארחה
לוח טז/2.- מדדי פדיון (מכירות) ברשתות שיווק(1),
לפי קבוצות סחורה
במחירים קבועים
 דלקמוצרי צריכה (פרט לדלק ולגז) 
 שונותכלי בית
ומטבח
מוצרים
בני-קיימה(2)
הנעלהטקסטיל
והלבשה
מזוןסך הכל 
 הבסיס: ממוצע חודשי 2008 = 100.0(3) 
   
 מקדם קשר 2008 לבסיס 2002 
 126.4  162.1  133.2  125.7  158.0  153.8  107.4  124.9   
    
 נתונים מקוריים 
2000 79.9  57.2  130.5  87.2  52.9  66.7  91.7  78.9   2000
2001 79.5  61.9  96.5  91.7  59.9  65.6  95.2  82.5   2001
2002 79.4  61.6  75.1  79.6  63.3  65.0  93.1  80.1   2002
2003 81.8  64.8  59.5  63.0  59.9  59.8  93.1  78.5   2003
2004 85.0  72.5  75.8  71.0  72.9  65.1  92.8  81.9   2004
2005 89.6  78.2  73.5  76.3  84.4  73.8  93.7  85.5   2005
2006 91.6  84.1  75.8  87.3  91.7  83.4  94.2  89.7   2006
2007 95.1  94.0  86.8  95.7  83.6  92.2  97.8  95.6   2007
2008 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   2008
2009 104.7  107.3  108.0  100.0  114.9  102.1  103.9  104.3   2009
2010 115.2  112.7  123.6  104.3  119.2  109.4  105.9  107.8   2010
2011 111.7  115.6  119.6  104.2  112.7  115.5  106.8  109.3   2011
2010(4)XI 111.9  109.2 107.3 99.0 120.1 111.5 102.5  104.8   XI(4)2010
 XII 117.6  123.1 136.4 132.7 132.4 127.5 110.0  116.8   XII 
2011 I 104.9  109.6 94.1 94.5 107.2 108.3 97.3  100.7   I 2011
 II 101.3  99.2 89.5 85.5 103.5 101.2 93.7  95.0   II 
 III 115.2  113.8 117.2 100.2 108.4 104.4 107.9  108.0   III 
 IV 103.2  123.7 243.9 120.5 115.9 131.9 116.1  120.1   IV 
 V 110.1  110.0 75.1 94.3 111.4 107.5 106.8  106.4   V 
 VI 114.2  113.1 95.1 105.3 101.9 104.9 108.3  108.4   VI 
 VII 122.8  119.4 90.2 119.5 104.6 110.0 102.6  107.9   VII 
 VIII 119.5  121.9 103.0 120.8 113.2 117.6 108.5  113.0   VIII 
 IX 114.9  127.0 202.2 115.9 104.5 116.0 121.1  121.2   IX 
 X 107.1  112.0 105.9 90.5 99.3 111.7 105.8  106.1   X 
 XI 112.2  115.8 91.8 93.7 156.8 143.2 105.1  111.1   XI 
 XII 114.9  121.6 127.2 109.6 125.5 128.7 108.3  113.4   XII 
2012 I 116.3  118.7 99.4 94.8 124.5 127.6 105.3  109.6   I 2012
 II 106.2  105.5 92.0 90.8 114.3 107.9 102.2  102.7   II 
 III 109.4  124.6 171.4 117.3 110.4 117.9 112.7  116.1   III 
 IV 105.0  120.1 195.3 114.3 125.3 134.8 113.5  117.6   IV 
 V 117.6  116.5 94.0 97.7 130.1 112.3 115.9  114.3   V 
 VI 118.2  115.1 85.9 109.6 109.4 114.4 103.9  107.6   VI 
 VII 126.3  124.0 96.8 139.0 111.9 122.5 109.8  116.3   VII 
 VIII 124.3  133.3 116.3 128.6 142.0 137.5 116.3  123.3   VIII 
 IX 104.3  127.0 201.0 87.7 94.4 128.8 112.8  114.9   IX 
 XR114.8  118.2 102.3 92.8 113.1 132.8 107.0  110.7  RX 
 XI*  108.0  111.2  *XI 
 אחוז השינוי לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת 
   
 I-XI-XI 
 2.6  4.6  3.1  2.4  9.9  11.0  2.9  3.9   
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2010 XI 115.0  114.8  133.0  113.1  97.8  98.9  107.3  108.2   XI 2010
 XII 116.5  116.6  118.4  117.4  120.4  111.7  105.8  109.5   XII 
2011 I 108.9  113.9  120.7  109.5  110.5  110.2  104.0  107.1   I 2011
 II 113.0  115.1  118.8  105.2  111.1  115.5  106.0  108.9   II 
 III 111.1  115.2  130.9  102.5  110.8  111.8  107.8  108.8   III 
 IV 111.6  112.6  122.1  107.0  107.7  111.9  106.2  108.4   IV 
 V 108.8  116.1  104.0  105.3  102.8  117.3  106.6  109.2   V 
 VI 111.1  117.0  123.1  105.7  110.7  114.6  111.5  112.7   VI 
 VII 113.9  116.4  119.7  105.1  116.4  116.1  104.0  109.0   VII 
 VIII 109.7  110.8  113.5  100.2  110.1  116.2  105.0  106.6   VIII 
 IX 117.6  117.6  122.5  110.8  118.6  111.5  109.3  111.8   IX 
 X 113.9  115.9  111.6  102.0  107.5  116.8  109.7  111.6   X 
 XI 113.7  120.2  114.7  103.6  134.8  131.8  108.7  113.9   XI 
 XII 115.1  117.0  122.2  101.5  117.2  117.0  108.6  110.1   XII 
2012 I 115.5  123.2  124.2  103.8  123.7  124.8  109.7  113.6   I 2012
 II 115.3  116.9  117.1  107.4  120.2  120.3  110.1  112.7   II 
 III 109.7  116.5  111.0  107.7  109.1  110.9  104.8  107.2   III 
 IV 112.0  121.5  138.3  113.0  118.8  126.1  111.3  115.3   IV 
 V 115.6  121.5  120.7  110.7  125.8  121.6  110.9  114.6   V 
 VI 114.3  118.7  119.0  108.2  125.4  127.5  108.1  112.8   VI 
 VII 117.0  120.3  124.4  116.0  123.7  130.0  110.9  116.4   VII 
 VIII 114.9  122.1  124.6  107.9  131.9  132.5  110.9  115.0   VIII 
 IX 114.1  121.7  121.8  93.5  117.9  133.5  107.8  112.2   IX 
 X 113.9  122.2  117.6  99.0  121.7  131.0  106.9  111.5   X 
 XI   108.7  112.1   XI 
    
 (1) "רשת שיווק" מוגדרת ככמה חנויות (לפחות שלוש), השייכות
     לאותה רשת והמוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).
 (2) רהיטים ומכשירי חשמל. אינו כולל כלי רכב וחלקי חילוף לרכב.
 (3) בסיס חדש.
 (4) החל בינואר 2009 עודכנו הנתונים על פי הבסיס החדש, כולל תוספת
       נתונים על רשתות שיווק. נתוני שנים קודמות הועברו לבסיס 2008.