הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טז. מסחר ושירותי הארחה
לוח טז/3.- אספקה של מוצרים בני-קיימה נבחרים(1)
לשוק המקומי
 ייצור מקומייבוא(2) 
 מזגנים
(מזגני אוויר)
מקררים
ומקפיאים
מדיחי
כלים
מכונות
לייבוש
כביסה
מכונות
כביסה
מכשירי
די-וי-די
ווידאו(4)
מקלטי
טלוויזיה
מכוניות(3) 
   
 יחידות 
1996 206,755  95,590  41,985  50,454  147,870  102,535  288,631  130,940   1996
1997 165,203  103,935  43,885  49,247  149,169  96,400  267,280  123,280   1997
1998 195,590  116,960  42,475  41,825  148,840  141,770  311,235  113,215   1998
1999 197,431  130,475  44,970  37,995  158,380  144,880  417,675  113,005   1999
2000 233,613  176,050  60,805  69,655  198,950  173,730  416,515  151,245   2000
2001 244,706  203,130  70,642  68,527  216,852  252,139  442,445  136,600   2001
2002 216,724  188,991  62,226  62,137  188,036  179,844  348,538  111,930   2002
2003 133,828  185,791  49,851  54,660  186,438  276,333  305,132  109,905   2003
2004 104,187  209,378  56,871  51,845  203,612  477,853  405,879  139,606   2004
2005 93,431  209,513  60,457  56,250  215,483  526,750  423,629  136,939   2005
2006 66,428  217,634  56,641  57,844  228,796  556,512  468,146  138,638   2006
2007 78,534  232,942  71,396  70,630  265,697  596,441  511,615  185,176   2007
2008 89,625  247,432  76,469  60,450  262,962  562,505  627,879  189,289   2008
2009 73,603  250,270  76,670  61,365  272,955  664,670  681,153  172,495   2009
2010  271,359  81,432  52,271  275,554  424,102  740,956  221,923   2010
2011  278,601  81,803  72,967  302,957  347,077  725,085  229,944   2011
2010II  22,115 9,620  3,917  24,885  60,124  47,237  16,677   II2010
 III  33,024 7,868  3,074  32,850  42,513  74,224  15,964   III 
 IV  18,604 5,784  2,143  22,753  30,810  52,560  14,990   IV 
 V  23,153 5,199  1,560  23,435  49,858  71,951  22,002   V 
 VI  20,568 7,485  2,427  20,095  34,794  71,718  20,719   VI 
 VII  26,549 7,031  1,939  25,698  38,292  54,272  19,867   VII 
 VIII  32,006 6,087  3,214  25,209  31,561  71,009  18,025   VIII 
 IX  14,270 6,579  3,881  16,224  22,008  52,172  12,904   IX 
 X  25,855 7,420  9,020  20,020  19,630  62,090  26,811   X 
 XI  19,284 5,855  6,375  21,390  27,143  58,206  19,861   XI 
 XII  19,328 7,614  10,431  23,330  34,000  75,500  18,864   XII 
2011I  22,860 4,920  6,355  25,535  38,425  67,515  29,143   I2011
 II  16,560 6,580  8,495  28,360  33,000  56,815  15,688   II 
 III  33,520 11,415  4,490  38,515  40,612  70,652  20,869   III 
 IV  20,866 5,195  2,272  24,492  27,395  52,147  13,146   IV 
 V  25,325 11,125  3,505  26,195  23,355  67,060  21,318   V 
 VI  21,840 2,035  2,115  24,040  23,850  70,100  21,391   VI 
 VII  27,765 10,165  2,640  27,565  28,110  54,035  21,045   VII 
 VIII  31,829 10,830  2,727  30,680  35,140  72,046  23,643   VIII 
 IX  27,405 4,825  5,630  20,015  27,150  56,300  13,585   IX 
 X  16,145 5,820  9,940  17,555  12,370  45,125  13,055   X 
 XI  20,228 4,571  14,225  20,905  27,375  57,030  21,075   XI 
 XII  14,258 4,322  10,573  19,100  30,295  56,260  15,986   XII 
2012I  23,673 7,015  14,090  27,782  31,161  70,920  16,850   I2012
 II  26,500 8,930  8,815  22,550  18,165  51,975  21,550   II 
 III  36,375 11,120  4,535  44,242  22,050  66,700  16,578   III 
 IV  26,910 6,220  4,670  31,435  17,530  61,525  15,372   IV 
 V  35,790 6,235  1,705  24,830  18,455  57,085  18,180   V 
 VI  37,019 7,975  2,005  19,083  19,685  60,945  19,684   VI 
 VII  37,625 7,702  3,660  31,145  18,225  49,225  25,644   VII 
 VIII  31,900 4,755  2,155  24,470  14,980  64,530  12,837   VIII 
 IX  28,680 4,895  6,149  19,668  11,989  42,020  10,386   IX 
 XR 25,615 5,525  16,910  23,555  17,277  58,565  18,196  RX 
 XI  27,435 4,095  25,515  20,005  10,080  50,485  15,432   XI 
   
 אחוז השינוי לעומת התקופה המקבילה 
 בשנה הקודמת 
   
  I-XI 
2012  27.7 -3.9 44.6 1.7 -37.0 -5.2 -10.9  2012
    
 (1) כל המוצרים (פרט למכוניות) הם לשימוש ביתי.
 (2) נתוני יבוא המוצרים מתקבלים מאגף
       המכס והבלו.
 (3) מכוניות נוסעים פרטיות חדשות (לא כולל מוניות).
       בעקבות תיקוני המכס, החל בשנת 2003
       כולל ג'יפים ומיני-ואנים מסוגים שונים.
 (4) בשנת 2007 מכשירי הווידאו היוו פחות מ-1% ממכשירי הדי-וי-די.
       החל בינואר 2008 מכשירי הווידאו מדווחים יחד עם מכשירי הדי-וי-די.
       הסדרה תוקנה אחורה. נתוני היבוא של מכשירי הווידאו והדי-וי-די אוחדו.
       לנתוני הווידאו בנפרד - ראה
       הירחון הסטטיסטי לישראל, מס' 12, 2007.