הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טז. מסחר ושירותי הארחה
לוח טז/4.- שירותי הארחה - עמוד 1 מתוך 2
 מלונות תיירות 
 פדיון
(מיליוני
ש"ח)
שכר ממוצע
למשרת
שכיר
(ש"ח)
משרותתפוסה
(%)
לינות
(אלפים)
אורחים (אלפים)מיטות(1)חדרים(1) 
 מזה:
משרות
שכיר
סך הכלשל
מיטות
של
חדרים
מזה:
תיירים
סך הכלמזה:
תיירים
סך
הכל
 
 במחירים שוטפים 
    
2000 5,958.1 (2)5.0 (2)29.5 (2)29.8 52.8 60.4 9,676.4 19,546.5 3,165.2 7,297.5 (2)104,829 (2)45,135  2000
2001 4,433.8 (2)5.3 (2)22.9 (2)23.2 40.3 45.5 3,825.8 15,113.3 1,077.0 6,039.5 (2)111,248 (2)46,143  2001
2002 4,147.2 (2)5.2 (2)20.0 (2)20.2 38.8 43.5 2,628.2 14,606.6 693.0 5,826.6 (2)114,737 (2)46,935  2002
2003 4,321.1 (2)5.3 (2)19.7 (2)19.9 39.7 45.2 3,285.0 15,095.2 903.9 5,964.8 (2)114,042 (2)46,324  2003
2004 5,109.8 (2)5.4 (2)21.8 (2)21.9 44.2 50.8 4,771.3 16,973.5 1,373.7 6,553.4 (2)114,792 (2)46,333  2004
2005 6,073.8 (2)5.5 (2)23.3 (2)23.5 49.9 57.3 6,783.1 19,087.0 2,004.7 7,158.5 (2)114,766 (2)46,701  2005
2006 6,525.9 (2)5.6 (2)24.6 (2)24.8 49.6 58.0 6,854.1 19,307.7 2,131.3 7,308.9 (2)114,462 (2)46,555  2006
2007 7,153.8 (2)5.8 (2)25.6 (2)25.8 51.8 61.7 8,405.9 20,478.6 2,747.5 7,848.4 (2)115,512 (2)46,788  2007
2008 7,772.7 (2)6.0 (2)26.3 (2)26.5 54.9 65.9 10,187.5 21,595.5 3,372.9 8,172.9 (2)115,547 (2)47,142  2008
2009 7,700.4 (2)6.1 (2)25.8 (2)26.0 51.5 59.6 8,108.9 19,904.7 2,620.8 7,536.1 (2)114,238 (2)47,802  2009
2010 8,650.6 (2)6.3 (2)27.4 (2)27.5 56.5 66.4 9,933.1 21,863.8 3,237.0 8,180.0 (2)112,837 (2)46,993  2010
2011 8,811.9 (2)6.5 (2)28.4 (2)28.5 56.1 65.9 9,949.1 21,860.1 3,231.9 8,270.1 (2)113,411 (2)47,443  2011
2010I493.6 6.1 24.5 24.7 40.5 49.8 606.1 1,285.9 200.1 529.8 111,010 47,028 I2010
 II469.1 6.0 24.3 24.4 44.1 54.7 625.4 1,248.1 221.5 526.6 111,025 47,028 II 
 III674.3 6.4 27.5 27.6 53.1 64.2 894.4 1,734.8 299.7 677.9 111,967 47,028 III 
 IV749.8 6.4 27.2 27.3 56.9 67.8 997.9 1,806.5 317.8 637.3 112,294 47,008 IV 
 V793.9 6.2 27.7 27.9 59.9 72.1 997.6 1,955.9 322.8 734.9 111,896 46,949 V 
 VI756.7 6.2 27.5 27.7 59.7 69.5 773.2 1,896.8 253.7 709.3 111,987 46,953 VI 
 VII784.1 6.2 29.2 29.4 62.3 67.9 715.5 2,125.6 223.9 758.4 116,166 46,953 VII 
 VIII1,001.0 6.2 29.8 30.0 70.1 74.8 847.7 2,434.4 234.5 817.1 118,490 47,012 VIII 
 IX669.1 6.5 27.9 28.0 52.7 59.8 585.5 1,727.6 184.9 623.2 115,622 47,031 IX 
 X858.4 6.3 28.4 28.5 65.2 80.7 1,214.2 2,115.6 419.8 795.1 111,052 47,001 X 
 XI747.8 6.3 27.6 27.8 59.6 74.0 979.3 1,870.9 319.7 705.2 111,016 46,994 XI 
 XII652.7 6.8 27.0 27.1 51.4 59.8 696.2 1,661.9 238.3 665.1 111,516 46,927 XII 
2011I522.3 6.4 25.5 25.6 43.2 52.9 708.6 1,350.3 236.9 548.0 111,221 47,310 I2011
 II504.1 6.2 25.7 25.8 47.2 59.1 727.0 1,353.5 252.2 564.0 111,498 47,327 II 
 III637.7 6.4 27.4 27.5 52.5 65.8 979.3 1,688.3 326.8 666.6 111,764 47,373 III 
 IV812.6 7.0 29.4 29.5 60.1 68.7 959.2 1,925.2 287.6 673.2 113,164 47,159 IV 
 V762.6 6.5 28.8 28.9 56.6 69.3 977.4 1,843.5 322.1 690.8 111,502 47,323 V 
 VI791.9 6.5 29.7 29.8 58.7 67.6 743.4 1,898.0 238.2 741.4 113,940 47,523 VI 
 VII851.5 6.5 30.8 30.9 63.9 69.9 724.8 2,214.2 228.0 809.6 117,689 47,524 VII 
 VIII938.8 6.4 30.6 30.7 65.7 69.9 782.0 2,344.5 221.3 791.7 121,006 47,550 VIII 
 IX725.1 6.7 29.5 29.5 56.4 67.2 708.7 1,803.1 231.0 679.9 112,400 47,558 IX 
 X829.4 6.5 28.7 28.8 58.0 67.1 921.8 1,943.4 302.9 707.1 113,256 47,515 X 
 XI765.1 6.6 28.1 28.2 57.4 72.5 1,010.6 1,839.8 340.0 707.4 112,072 47,578 XI 
 XII670.8 6.9 27.1 27.1 50.5 59.2 706.2 1,656.3 244.8 690.3 111,422 47,578 XII 
2012I556.6 6.7 26.0 26.1 42.8 52.1 687.0 1,345.0 234.9 568.6 111,054 47,833 I2012
 II528.5 6.5 25.5 25.6 46.2 57.3 707.8 1,363.1 246.7 588.6 111,427 47,674 II 
 III671.7 6.7 27.4 27.5 51.5 63.8 915.0 1,667.8 306.5 687.0 112,071 47,714 III 
 IV881.6 7.0 29.6 29.7 60.5 69.1 962.9 1,972.9 304.4 700.2 114,254 47,784 IV 
 V857.1 6.7 29.3 29.4 58.9 71.2 968.9 1,954.4 310.2 739.0 112,417 47,681 V 
 VI835.8 6.6 30.0 30.1 61.0 70.9 798.3 1,974.7 258.2 757.7 113,599 47,712 VI 
 VII887.8 6.6 31.1 31.2 64.0 69.0 708.1 2,210.7 227.5 805.4 117,628 47,784 VII 
 VIII1,053.0 6.7 31.3 31.4 70.4 74.7 761.6 2,504.2 218.2 881.5 120,818 47,849 VIII 
 IX701.5 7.0 29.0 29.1 51.5 60.5 627.7 1,694.6 208.6 677.8 116,220 47,912 IX 
 X 64.5 77.5 1,085.8 2,184.1 351.9 777.1 115,507 47,890 X 
    
 (1) כולל בבתי מלון סגורים זמנית.
 (2) ממוצע לחודש.
 נתונים מפורטים על שירותי הארחה מופיעים
 ברבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה ובפרסום תיירות
 בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח טז/4.- שירותי הארחה - עמוד 2 מתוך 2
 בתי ספר
שדה
אירוח כפרי
פרטי
אירוח כפרי
בקיבוצים
ובמושבים
שיתופיים
אכסניות
נוער
בתי מלון
אחרים
 
  
  
 לינות - סך הכל (אלפים) 
       
2000 378.5  1,450.6 1,067.3 1,364.8  2000
2001 339.8  1,316.8 747.9 1,028.1  2001
2002 301.0  1,241.6 621.0 829.5  2002
2003 305.3  1,183.2 719.1 882.3  2003
2004 313.6  1,260.9 737.6 1,045.5  2004
2005 298.4 853.5 1,315.6 854.3 1,270.8  2005
2006 342.1 723.8 1,317.5 894.7 1,364.3  2006
2007 325.1 893.9 1,294.6 897.1 1,331.9  2007
2008 386.3 935.8 1,326.2 1,039.2 1,450.1  2008
2009 355.2 852.8 1,246.9 935.3 1,562.6  2009
2010 358.4 987.8 1,389.7 953.8 1,639.9  2010
2011 382.1 968.9 1,370.7 882.2 1,791.2  2011
2010I18.6 48.7 73.7 73.4 104.8 I2010
 II24.3 53.6 79.3 80.5 108.9 II 
 III33.6 69.2 111.5 86.4 144.4 III 
 IV31.9 95.3 120.0 81.0 145.3 IV 
 V27.9 76.2 119.9 78.5 130.1 V 
 VI26.4 66.3 112.9 78.1 132.2 VI 
 VII38.0 119.1 166.1 94.3 183.9 VII 
 VIII38.2 203.7 200.7 88.2 169.5 VIII 
 IX27.3 97.0 120.7 56.3 135.1 IX 
 X26.5 56.4 101.0 75.9 133.4 X 
 XI34.2 46.1 93.1 82.6 140.4 XI 
 XII31.5 56.2 90.9 78.6 111.8 XII 
2011I21.0 43.9 73.3 60.0 102.5 I2011
 II26.0 46.4 84.8 70.3 112.1 II 
 III35.6 56.7 97.5 84.6 149.7 III 
 IV36.2 118.0 132.6 75.3 157.8 IV 
 V32.4 58.7 110.1 76.6 134.5 V 
 VI29.0 78.8 120.3 72.1 150.2 VI 
 VII37.5 112.6 161.5 90.6 193.5 VII 
 VIII38.6 194.9 181.0 84.8 216.8 VIII 
 IX27.0 68.9 100.9 54.5 131.4 IX 
 X30.6 89.0 123.5 66.0 150.5 X 
 XI33.3 44.2 89.5 73.9 143.9 XI 
 XII35.0 56.9 95.6 73.5 148.3 XII 
2012I17.7 45.0 79.2 63.4 125.6 I2012
 II25.0 46.0 84.5 72.5 135.9 II 
 III34.3 61.3 103.0 79.7 162.4 III 
 IV33.3 104.6 131.2 77.1 165.7 IV 
 V30.6 74.7 120.3 81.0 152.5 V 
 VI22.7 79.7 119.4 66.9 141.4 VI 
 VII34.6 103.0 151.6 91.9 164.8 VII 
 VIII36.2 220.3 176.4 95.0 200.0 VIII 
 IX18.3 79.8 94.4 60.2 122.5 IX 
 X     X 
       
 (1) כולל בבתי מלון סגורים זמנית.
 (2) ממוצע לחודש.
 נתונים מפורטים על שירותי הארחה מופיעים
 ברבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה ובפרסום תיירות
 בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.