הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
טז. מסחר ושירותי הארחה
לוח טז/5.- לינות במלונות תיירות
אלפים
 מגמה(1)מנוכי עונתיות(1)נתונים מקוריים 
 ישראליםתייריםסך הכלישראליםתייריםסך הכלישראליםתייריםסך הכל 
     
1995   6,522.3  9,496.1  16,018.4   1995
1996   7,238.1  8,907.6  16,145.7   1996
1997   7,977.9  8,145.1  16,123.0   1997
1998   8,978.4  7,709.2  16,687.6   1998
1999   9,634.9  9,046.8  18,681.6   1999
2000   9,870.2  9,676.4  19,546.5   2000
2001   11,287.5  3,825.8  15,113.3   2001
2002   11,978.4  2,628.2  14,606.6   2002
2003   11,810.2  3,285.0  15,095.2   2003
2004   12,202.2  4,771.3  16,973.5   2004
2005   12,303.9  6,783.1  19,087.0   2005
2006   12,453.6  6,854.1  19,307.7   2006
2007   12,072.7  8,405.9  20,478.6   2007
2008   11,408.0  10,187.5  21,595.5   2008
2009   11,795.9  8,108.9  19,904.7   2009
2010   11,930.7  9,933.1  21,863.8   2010
2011   11,910.9  9,949.1  21,860.1   2011
2011 I-XI   10,960.8  9,242.9  20,203.7    I-XI2011
2012* I-XI   11,456.7  9,142.4  20,599.1   * I-XI2012
% שינוי   4.5  -1.1  2.0   % שינוי
2010I 1,002.5  763.8  1,766.4  1,010.3  758.5  1,768.8  679.7  606.1  1,285.9   I2010
 II 1,004.7  775.8  1,780.5  1,006.1  763.3  1,769.4  622.6  625.4  1,248.1   II 
 III 1,004.2  787.3  1,791.5  1,047.0  790.9  1,837.9  840.4  894.4  1,734.8   III 
 IV 1,001.5  796.7  1,798.2  967.7  815.9  1,783.6  808.6  997.9  1,806.5   IV 
 V 998.1  802.4  1,800.5  1,018.8  843.5  1,862.3  958.3  997.6  1,955.9   V 
 VI 996.0  804.5  1,800.5  990.1  840.7  1,830.9  1,123.6  773.2  1,896.8   VI 
 VII 997.1  804.4  1,801.5  995.0  762.5  1,757.5  1,410.1  715.5  2,125.6   VII 
 VIII 1,001.5  804.9  1,806.4  995.3  779.5  1,774.8  1,586.7  847.7  2,434.4   VIII 
 IX 1,008.0  808.3  1,816.3  1,001.6  784.2  1,785.9  1,142.0  585.5  1,727.6   IX 
 X 1,014.0  815.9  1,830.0  910.4  970.9  1,881.3  901.4  1,214.2  2,115.6   X 
 XI 1,016.5  826.4  1,842.9  1,082.9  830.5  1,913.4  891.6  979.3  1,870.9   XI 
 XII 1,013.5  836.4  1,849.9  1,022.3  833.2  1,855.5  965.7  696.2  1,661.9   XII 
2011I 1,005.2  842.7  1,847.9  1,008.6  862.6  1,871.2  641.6  708.6  1,350.3   I2011
 II 994.1  843.5  1,837.6  1,009.7  882.0  1,891.7  626.5  727.0  1,353.5   II 
 III 983.5  838.8  1,822.3  972.6  1,005.9  1,978.5  709.0  979.3  1,688.3   III 
 IV 976.9  830.8  1,807.7  968.7  821.8  1,790.4  966.0  959.2  1,925.2   IV 
 V 976.0  823.1  1,799.1  919.3  812.6  1,732.0  866.1  977.4  1,843.5   V 
 VI 980.7  819.1  1,799.8  998.7  822.1  1,820.8  1,154.5  743.4  1,898.0   VI 
 VII 989.2  820.1  1,809.2  1,026.4  776.7  1,803.2  1,489.4  724.8  2,214.2   VII 
 VIII 998.6  825.6  1,824.2  984.9  800.8  1,785.7  1,562.4  782.0  2,344.5   VIII 
 IX 1,007.0  833.0  1,840.0  1,026.9  840.7  1,867.6  1,094.4  708.7  1,803.1   IX 
 X 1,013.3  839.5  1,852.8  999.6  848.6  1,848.2  1,021.7  921.8  1,943.4   X 
 XI 1,017.4  843.0  1,860.4  1,021.6  879.1  1,900.7  829.2  1,010.6  1,839.8   XI 
 XII 1,020.6  843.2  1,863.8  1,034.4  857.4  1,891.8  950.1  706.2  1,656.3   XII 
2012I 1,023.6  840.6  1,864.2  987.2  794.2  1,781.4  657.9  687.0  1,345.0   I2012
 II 1,026.9  836.5  1,863.4  1,025.7  833.8  1,859.5  655.4  707.8  1,363.1   II 
 III 1,030.5  832.9  1,863.4  995.7  835.6  1,831.3  752.8  915.0  1,667.8   III 
 IV 1,033.7  830.8  1,864.5  1,069.6  824.7  1,894.3  1,010.1  962.9  1,972.9   IV 
 V 1,035.4  830.5  1,865.9  1,042.4  830.8  1,873.2  985.5  968.9  1,954.4   V 
 VI 1,034.9  831.7  1,866.6  1,031.1  845.4  1,876.5  1,176.4  798.3  1,974.7   VI 
 VII 1,031.7  833.6  1,865.3  1,033.1  793.4  1,826.5  1,502.6  708.1  2,210.7   VII 
 VIII 1,026.5  835.1  1,861.5  1,056.0  747.4  1,803.4  1,742.6  761.6  2,504.2   VIII 
 IX 1,020.2  835.4  1,855.5  1,007.9  865.0  1,873.0  1,066.9  627.7  1,694.6   IX 
 X 1,014.2  834.5  1,848.7  1,027.2  862.2  1,889.4  1,098.2  1,085.8  2,184.1   X 
 XI*1,009.9  833.0  1,842.9  975.5  817.3  1,792.9  808.3  919.3  1,727.6  *XI 
     
 (1) חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה לסדרת "לינות תיירים"
     בתקופה שמאוקטובר 2000, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה
     שעד ספטמבר 2000 לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים
     הראשונים של המשבר.