הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יז. תחבורה ותקשורת
לוח יז/1.- פדיון בענפי תחבורה נבחרים
 שדות תעופה (1)רכבתאוטובוסים
בקווים
קבועים (1)
 
   
 פדיון, במחירים שוטפים - מיליוני ש"ח 
2008 1,980.5  797.2  3,831.2   2008
2009 2,286.7  775.6  3,860.4   2009
2010 2,442.8  839.9  4,009.6   2010
2011 2,584.0  842.1  4,089.0   2011
2008X-XII487.1  196.3  972.3  X-XII2008
2009I-III496.9  172.5  944.6  I-III2009
 IV-VI575.0  185.3  938.4  IV-VI 
 VII-IX665.5  209.1  951.2  VII-IX 
 X-XII549.3  208.7  1,026.1  X-XII 
2010I-III548.1  ..    980.8  I-III2010
 IV-VI612.3  ..    1,001.8  IV-VI 
 VII-IX715.3  ..    974.6  VII-IX 
 X-XII567.1  ..    1,052.4  X-XII 
2011I-III576.4  196.5  1,046.8  I-III2011
 IV-VI645.8  207.9  988.4  IV-VI 
 VII-IX740.5  221.8  1,022.4  VII-IX 
 X-XII621.3  215.9  1,031.2  X-XII 
2012I-III616.1  R200.0  1,008.7  I-III2012
 IV-VI..    225.7  1,026.8  IV-VI 
 פדיון, במחירי 2010 - מיליוני ש"ח (2) 
2008 2,376.1  820.1  4,065.0   2008
2009 2,359.9  814.0  3,981.9   2009
2010 2,442.8  839.9  4,009.6   2010
2011 2,510.3  813.0  4,037.0   2011
2008X-XII560.4  198.7  1,014.4  X-XII2008
2009I-III513.6  182.2  968.1  I-III2009
 IV-VI587.3  193.9  966.0  IV-VI 
 VII-IX688.2  215.9  984.5  VII-IX 
 X-XII570.8  222.0  1,063.3  X-XII 
2010I-III553.8  ..    981.8  I-III2010
 IV-VI610.0  ..    1,002.1  IV-VI 
 VII-IX705.9  ..    974.2  VII-IX 
 X-XII573.2  ..    1,051.5  X-XII 
2011I-III562.5  193.9  1,018.0  I-III2011
 IV-VI638.1  203.8  970.1  IV-VI 
 VII-IX720.7  210.0  1,019.9  VII-IX 
 X-XII589.0  205.3  1,029.1  X-XII 
2012I-III580.5  R196.3  987.9  I-III2012
 IV-VI..    218.8  1,005.1  IV-VI 
   
 (1) החל בשנת 2008, עודכנו נתוני הפדיון במחירים שוטפים.
       עקב עדכון נתוני הפדיון במחירים שוטפים,
       עודכנו נתוני הפדיון במחירים קבועים.
       עקב העדכונים יש להיזהר בהשוואות לשנים קודמות.
 (2) החל בשנת 2008, הותאמו הנתונים
     לממוצע מחירי שנת 2010.