הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יז. תחבורה ותקשורת
לוח יז/2.- נתונים פיזיים נבחרים
של ענפי תחבורה
 שדות תעופהנמלים(1)רכבתאוטובוסים
בקווים קבועים
 
 נוסעים (אלפים)מטענים (טונות)מטענים (אלפי טון)נוסעים
(אלפים)
מטענים
(אלפי טון)
 
 יצאונכנסונטענונפרקונטענונפרקונסועה
(אלפים)
 
      
2008 5,583  5,551  180,308  140,624  18,132  22,856  35,136  6,837  427,829   2008
2009 5,300  5,274  150,397  114,167  15,398  21,545  35,934  5,683  440,492   2009
2010 5,804  5,767  160,938  131,701  19,270  24,142  35,877  7,023  458,123   2010
2011 6,183  6,160  152,745  135,017  19,415  25,101  35,930  6,229  484,749   2011
2008X502  560  11,745  10,439   2,520  463  30,843  X2008
 XI401  375  13,465  10,514  3,679  5,452  3,262  558  35,624  XI 
 XII307  343  14,267  10,696   3,282  377  37,581  XII 
      
2009I303  260  12,287  8,885   2,740  363  36,026  I2009
 II258  268  12,221  8,641  3,409  4,654  2,599  316  33,928  II 
 III373  357  15,031  10,395   3,123  390  38,451  III 
 IV437  462  12,263  8,104   2,610  343  32,274  IV 
 V417  398  11,811  7,995  3,885  5,475  3,029  375  36,606  V 
 VI461  437  10,771  9,165   3,107  476  37,858  VI 
 VII593  573  10,528  9,625   3,133  610  37,296  VII 
 VIII711  713  10,912  9,795  3,886  5,841  3,376  607  37,734  VIII 
 IX524  503  10,704  10,155   2,689  529  34,373  IX 
 X501  573  13,162  9,920   2,970  561  37,801  X 
 XI392  356  14,153  10,390  4,218  5,575  3,260  535  38,257  XI 
 XII330  373  16,555  11,097   3,297  577  39,889  XII 
      
2010I358  312  15,395  9,731   3,022  612  38,817  I2010
 II312  323  14,501  10,620  4,863  5,773  2,655  567  36,128  II 
 III472  441  16,814  12,187   3,089  653  38,467  III 
 IV425  468  12,936  9,651   2,772  644  35,616  IV 
 V494  469  13,776  11,376  5,427  6,040  2,955  614  38,412  V 
 VI507  476  13,082  11,093   3,033  633  39,087  VI 
 VII626  579  12,479  10,980   3,085  524  38,640  VII 
 VIII734  750  11,816  11,329  4,638  6,014  3,311  644  40,282  VIII 
 IX572  552  11,743  10,375   2,330  580  32,900  IX 
 X517  602  12,080  11,397   3,388  523  39,749  X 
 XI435  391  12,528  11,464  4,342  6,315  3,253  557  39,160  XI 
 XII353  403  13,789  11,498   2,987  472  40,865  XII 
2011I391  341  12,944  11,821   2,877  417  41,182  I2011
 II341  352  13,114  10,758  4,703  6,232  2,722  445  37,127  II 
 III441  443  15,243  13,196   3,184  492  42,467  III 
 IV539  529  12,983  11,263   2,384  525  35,771  IV 
 V509  507  13,370  11,233  5,250  6,346  3,223  527  42,431  V 
 VI564  530  11,540  10,166   3,018  549  40,169  VI 
 VII699  654  11,832  11,742   3,172  455  41,496  VII 
 VIII770  787  12,723  11,322  4,922  6,341  3,372  618  42,948  VIII 
 IX575  585  12,291  10,526   2,545  511  38,405  IX 
 X548  621  10,450  10,471   3,168  552  37,736  X 
 XI438  410  12,551  10,792  4,540  6,182  3,261  572  42,397  XI 
 XII369  401  13,704  11,727   3,006  566  42,620  XII 
2012I396  362  11,879  10,504   3,743  494  43,312  I2012
 II347  351  12,640  10,938  4,659  6,504  2,602  435  40,661  II 
 III460  446  15,254  12,711   3,086  284  41,738  III 
 IV500  535  12,291  10,946   3,390  519  40,244  IV 
 V527  498  13,177  11,816  5,212  7,006  3,378  633  43,725  V 
 VI562  533  11,635  11,151   3,229  489  41,498  VI 
      
 (1) החל ב-2005, נתוני משרד התחבורה.