הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יז. תחבורה ותקשורת
לוח יז/4.- תאונות דרכים עם נפגעים,
וכלי רכב המעורבים בהן
 כלי רכבתאונות דרכים 
 מזה:סך הכלקלותקשותקטלניותסך הכל 
 אוטובוסמשארכב פרטימגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
    
2008 604 4,248 20,162 30,847 14,534 1,652 345  16,531  2008
2009 573 3,991 19,995 30,212 14,556 1,467 284  16,307  2009
2010 489 3,390 17,797 26,900 13,044 1,375 305  14,724  2010
2011 526 3,032 16,948 25,629 12,720 1,098 309  14,127  2011
2009  XI42 311 1,567 2,335 1,118 95 26 1,321 1,315 1,239  XI 2009
  XII58 359 1,720 2,593 1,246 142 27 1,304 1,335 1,415  XII 
2010  I55 290 1,599 2,409 1,174 108 22 1,286 1,267 1,304  I 2010
  II34 283 1,536 2,277 1,106 99 20 1,267 1,284 1,225  II 
  III49 316 1,510 2,341 1,096 145 27 1,248 1,248 1,268  III 
  IV40 287 1,495 2,266 1,104 96 24 1,231 1,261 1,224  IV 
  V45 275 1,500 2,270 1,090 116 31 1,218 1,206 1,237  V 
  VI48 261 1,482 2,224 1,094 119 26 1,211 1,217 1,239  VI 
  VII32 291 1,520 2,259 1,074 126 27 1,211 1,178 1,227  VII 
  VIII30 298 1,414 2,181 1,066 103 26 1,217 1,191 1,195  VIII 
  IX27 244 1,344 1,948 922 133 17 1,228 1,188 1,072  IX 
  X49 256 1,486 2,247 1,119 102 29 1,239 1,283 1,250  X 
  XI42 299 1,494 2,341 1,159 111 25 1,248 1,286 1,295  XI 
  XII38 290 1,417 2,137 1,040 117 31 1,251 1,250 1,188  XII 
2011  I51 270 1,608 2,357 1,157 100 30 1,248 1,272 1,287  I 2011
  II54 248 1,367 2,106 1,068 95 24 1,238 1,253 1,187  II 
  III60 295 1,570 2,342 1,182 91 26 1,224 1,225 1,299  III 
  IV35 248 1,283 1,967 986 96 20 1,206 1,154 1,102  IV 
  V34 254 1,436 2,242 1,081 112 32 1,187 1,164 1,225  V 
  VI39 265 1,460 2,259 1,138 85 26 1,168 1,252 1,249  VI 
  VII43 273 1,522 2,337 1,130 89 28 1,150 1,184 1,247  VII 
  VIII36 251 1,380 2,102 1,029 77 25 1,132 1,129 1,131  VIII 
  IX41 235 1,346 2,013 985 98 33 1,113 1,136 1,116  IX 
  X38 220 1,239 1,845 909 91 20 1,094 1,076 1,020  X 
  XI50 224 1,360 2,017 1,025 83 18 1,075 1,095 1,126  XI 
  XII45 249 1,377 2,042 1,030 81 27 1,060 1,137 1,138  XII 
2012* I50 252 1,316 1,977 987 112 24 1,049 1,056 1,123  I*2012
  II48 186 1,159 1,721 839 98 18 1,044 1,015 955  II 
  III40 215 1,134 1,722 842 115 17 1,043 986 974  III 
  IV45 179 1,224 1,831 891 124 18 1,046 1,035 1,033  IV 
  V44 219 1,318 2,059 999 130 25 1,048 1,097 1,154  V 
  VI33 213 1,257 1,854 898 107 20 1,047 1,014 1,025  VI 
  VII52 274 1,398 2,151 1,026 125 14 1,042 1,086 1,165  VII 
  VIII32 245 1,318 2,022 978 128 15 1,031 1,118 1,121  VIII 
  IX34 179 1,068 1,590 777 102 17 1,017 998 896  IX 
  X43 188 1,157 1,773 875 105 25 1,003 997 1,005  X 
  XI42 182 1,040 1,574 768 79 24 990 897 871  XI