הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יז. תחבורה ותקשורת
לוח יז/5.- נפגעים בתאונות דרכים,
לפי חומרת הפגיעה וסוג הנפגע
 סוג נפגעחומרת הפגיעהסך הכל 
 רוכבי
אופניים
הולכי רגלנוסעיםנהגים(1)פצועים
קל
פצועים
קשה
הרוגיםמגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
     
2008 453    3,317    10,876 17,165 29,336 2,063    412  31,811  2008
2009 361    3,168    11,182 17,117 29,773 1,741    314  31,828  2009
2010 311    2,981    9,534 15,258 26,049 1,683    352  28,084  2010
2011 266    3,066    9,546 14,263 25,460 1,340    341  27,141  2011
2009  XI25    235    830 1,307 2,251 119    27 2,567 2,550 2,397  XI 2009
  XII19    303    889 1,468 2,484 166    29 2,540 2,538 2,679  XII 
2010  I23    239    770 1,386 2,250 140    28 2,514 2,429 2,418  I 2010
  II19    213    782 1,330 2,199 121    24 2,485 2,494 2,344  II 
  III26    253    871 1,289 2,240 166    33 2,451 2,464 2,439  III 
  IV30    247    844 1,257 2,242 111    25 2,411 2,475 2,378  IV 
  V34    241    844 1,331 2,256 154    40 2,369 2,417 2,450  V 
  VI25    275    735 1,273 2,139 141    28 2,330 2,307 2,308  VI 
  VII23    232    849 1,290 2,199 167    28 2,301 2,258 2,394  VII 
  VIII19    204    862 1,286 2,202 134    35 2,285 2,217 2,371  VIII 
  IX27    237    706 1,089 1,882 157    20 2,284 2,241 2,059  IX 
  X37    273    851 1,236 2,242 125    30 2,294 2,483 2,397  X 
  XI35    274    671 1,294 2,120 128    26 2,310 2,353 2,274  XI 
  XII13    293    749 1,197 2,078 139    35 2,326 2,326 2,252  XII 
2011  I24    285    819 1,322 2,296 122    32 2,337 2,458 2,450  I 2011
  II13    270    715 1,146 2,006 114    24 2,338 2,285 2,144  II 
  III28    297    781 1,281 2,247 112    28 2,330 2,337 2,387  III 
  IV16    232    867 1,118 2,090 122    21 2,314 2,283 2,233  IV 
  V33    275    833 1,227 2,182 148    38 2,292 2,211 2,368  V 
  VI28    268    749 1,215 2,134 97    29 2,267 2,312 2,260  VI 
  VII27    202    952 1,355 2,394 112    30 2,240 2,303 2,536  VII 
  VIII25    208    920 1,178 2,201 101    29 2,214 2,183 2,331  VIII 
  IX23    256    723 1,104 1,943 122    41 2,187 2,157 2,106  IX 
  X17    228    692 1,046 1,860 102    21 2,160 2,094 1,983  X 
  XI12    272    768 1,109 2,053 89    19 2,133 2,202 2,161  XI 
  XII20    273    727 1,162 2,054 99    29 2,108 2,179 2,182  XII 
2012* I17    315    667 1,077 1,904 144    28 2,085 2,041 2,076  I*2012
  II11    217    789 957 1,851 105    18 2,067 2,066 1,974  II 
  III11    237    628 951 1,679 131    17 2,054 1,876 1,827  III 
  IV22    263    700 1,019 1,833 150    21 2,043 1,974 2,004  IV 
  V28    293    717 1,122 1,974 154    32 2,032 2,115 2,160  V 
  VI18    235    663 1,048 1,822 117    25 2,016 1,961 1,964  VI 
  VII34    267    792 1,183 2,121 139    16 1,993 2,064 2,276  VII 
  VIII33    256    854 1,108 2,086 148    17 1,962 2,045 2,251  VIII 
  IX28    231    618 862 1,606 113    20 1,924 1,922 1,739  IX 
  X27    285    577 934 1,669 128    26 1,886 1,861 1,823  X 
  XI13    209    441 851 1,402 87    25 1,853 1,645 1,514  XI 
 (1)  כולל נהגי אופנועים.