הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יח. פשיעה (סדר ציבורי)
לוח יח/1.- תיקים שנפתחו במשטרה(1),
לפי סוג עברה
סוג עברה20122011סוג עברה
I-XII-XII-XII
מזה:
חקירה
סך הכלמזה:
חקירה
סך הכלסך הכל
    
סך הכל321,437 329,828 326,615 335,144 364,145 סך הכל
נגד ביטחון המדינה8,600 8,655 7,798 7,894 8,572 נגד ביטחון המדינה
    מזה: עברות על
              חוקי חירום
931 931 921 922 1,016     מזה: עברות על
              חוקי חירום
כלפי הסדר הציבורי80,590 82,541 81,438 83,530 90,254 כלפי הסדר הציבורי
    קטטה והפרעה ברחוב696 775 679 754 820     קטטה והפרעה ברחוב
    מטרד, רעש וחסימת
      דרך
836 865 919 939 1,004     מטרד, רעש וחסימת
      דרך
    הסגות גבול3,312 3,389 3,373 3,447 3,745     הסגות גבול
    איומים30,343 31,049 29,724 30,453 33,104     איומים
    עברות הנוגעות לנחלת המשפט12,572 13,049 12,518 12,976 14,060     עברות הנוגעות לנחלת המשפט
    תקיפת שוטר והכשלתו4,533 4,663 4,909 5,058 5,444     תקיפת שוטר והכשלתו
    עברות על חוק הכניסה לישראל10,694 10,742 10,265 10,328 11,049     עברות על חוק הכניסה לישראל
    עברות אחרות17,604 18,009 19,051 19,575 21,028     עברות אחרות
כלפי חיי אדם2,280 2,317 2,386 2,412 2,638 כלפי חיי אדם
    רצח128 128 137 137 151     רצח
    ניסיון לרצח175 175 193 193 207     ניסיון לרצח
    עברות אחרות1,977 2,014 2,056 2,082 2,280     עברות אחרות
כלפי גופו של אדם36,300 38,293 35,145 37,261 40,446 כלפי גופו של אדם
עברות מין4,535 4,755 4,108 4,295 4,651 עברות מין
כלפי המוסר23,403 25,582 26,205 27,985 29,832 כלפי המוסר
    עברות הקשורות לזנות171 171 354 354 380     עברות הקשורות לזנות
    שימוש בסמים מסוכנים15,857 17,945 17,858 19,572 20,864     שימוש בסמים מסוכנים
    סחר, יבוא ויצוא סמים4,118 4,194 4,435 4,487 4,782     סחר, יבוא ויצוא סמים
    החזקת סמים שלא לצריכה
      עצמית
2,759 2,769 2,937 2,943 3,159     החזקת סמים שלא לצריכה
      עצמית
    עברות אחרות498 503 621 629 647     עברות אחרות
כלפי הרכוש152,397 154,271 155,264 157,389 172,063 כלפי הרכוש
    שוד2,220 2,226 1,839 1,839 2,046     שוד
    התפרצות לבית עסק או למוסד7,317 7,409 7,429 7,520 8,204     התפרצות לבית עסק או למוסד
    התפרצות לבית24,737 24,770 24,106 24,143 26,491     התפרצות לבית
    גנבות86,935 87,842 88,266 89,273 97,825     גנבות
    מזה: שימוש ברכב ללא רשות18,479 18,536 19,215 19,323 21,364     מזה: שימוש ברכב ללא רשות
    קבלה או החזקה
      של רכוש גנוב
2,458 2,596 3,946 4,123 4,335     קבלה או החזקה
      של רכוש גנוב
    הצתה2,235 2,260 2,408 2,436 2,674     הצתה
    גרימת נזק לרכוש בזדון24,390 25,005 24,899 25,605 27,845     גרימת נזק לרכוש בזדון
    עברות אחרות2,105 2,163 2,371 2,450 2,643     עברות אחרות
מרמה10,502 10,546 11,044 11,103 12,168 מרמה
    זיוף (כסף, בולים, מסמכים)2,610 2,628 2,621 2,653 2,962     זיוף (כסף, בולים, מסמכים)
    מרמה ועושק6,799 6,817 7,100 7,111 7,748     מרמה ועושק
    עברות אחרות1,093 1,101 1,323 1,339 1,458     עברות אחרות
עברות אחרות2,830 2,868 3,227 3,275 3,521 עברות אחרות
    מזה: החזקת נשק ללא
              רישיון
38 39 47 54 55     מזה: החזקת נשק ללא
              רישיון
    
 (1) החל מיוני 2012 הנתונים התקבלו מהמדור הסטטיסטי של משטרת ישראל
     ממערכת תיקי חקירה חדשה (פל"א). הנתונים עודכנו גם לשנת 2011.