סדרת פרסומי יובל
סדרת פרסומי היובל יצאה לאור לרגל שנת היובל למדינת ישראל.
הפרסומים בסדרה מתארים את ההתפתחויות, מאז הקמת המדינה, בתחומי האוכלוסייה, החברה והכלכלה, ומלווים בלוחות ובדיאגרמות.
הפרסומים יצאו לאור במהדורה מודפסת ונסרקו לצורך העלאתם לאתר.
מס' 6 - בינוי מס' 1 - תיירות
מס' 7 - בריאות מס' 2 - חקלאות
מס' 8 - פשיעה ומשפט מס' 3 - חשבונות לאומיים
מס' 9 - חינוך והשכלה מס' 4 - א. כלל ענפי המשק
מס' 10 - עבודה ושכר מס' 4 - ב. תעשייה, מסחר ושירותים
  מס' 5 - מאזן התשלומים
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©