נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

מדד המחירים לצרכן (סטטיסטי-קל מס' 153)מדד המחירים לצרכן (סטטיסטי-קל מס' 153)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/price_ind153h.pdf11/10/2016 7:43:39 AM04097הוא הנתון הסטטיסטי המוכר ביותר לציבור הרחב מקורו ב"מדד המחירים לצרכן בארץ ישראל", שפורסם מבין הנתונים הסטטיסטיים הרבים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, מדד המחירים לצרכן.1922 של pdf4871https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf9/30/2016 9:00:00 PM<img alt="מדד המחירים לצרכן (סטטיסטי-קל)" src="/he/PublishingImages/statistical/price_ind153h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}