נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statist166_h.pdf3/7/2018 10:02:44 AM03746מערך נרחב ומבוסס של נתונים הוא אבן יסוד של מדינה מפותחת ומתוקנת, ונתונים בפילוח מגדרי הם בסיס לשירותי רווחה יותר מגברים מעשנות פחות מגברים, מעורבות פחות בתאונות דרכים ומורשעות פחות pdf1216https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2/28/2018 10:00:00 PM<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist166_h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}