נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

עולי ברה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה (סטטיסטי-קל מס' 148)עולי ברה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה (סטטיסטי-קל מס' 148)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/immigration_ussr_h148.pdf7/5/2016 7:04:35 AM04452נקודת ציון זו היא הזדמנות טובה להתבונן במאפיינים הדמוגרפיים, החברתיים והכלכליים של ב-.1990 זו ממקורות מידע שונים כגון סקרים וקבצים מנהליים העלון שלפניכם מציג מגוון נתונים על ילידי pdf103https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf6/30/2016 9:00:00 PM<img alt="עולי ברה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה (סטטיסטי-קל)" src="/he/PublishingImages/statistical/immigration_ussr_h148.PNG" style="BORDER:0px solid;" />
דור העתיד של ישראל ילדים וצעירים עד גיל 24 2013-2014 (סטטיסטי-קל מס' 149)דור העתיד של ישראל ילדים וצעירים עד גיל 24 2013-2014 (סטטיסטי-קל מס' 149)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/population149_h.pdf5/23/2016 11:18:37 AM04096בעלון זה מוצגים נתונים נבחרים מתוך הדוח את הדוח המלא ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלמ"ס. בישראל השנה התמקד הדוח בדור העתיד של ישראל אוכלוסייה yy .24 מהאוכלוסייה הם צעירים עד גיל 43 pdf41https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf4/30/2016 9:00:00 PM<img alt="דור העתיד של ישראל ילדים וצעירים עד גיל 24 2013-2014 (סטטיסטי-קל)" src="/he/PublishingImages/statistical/population149_h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}