​היחידה לביקורת פנים, ממונה על ביצוע הביקורת בלמ"ס ונותנת מענה לתלונות הציבור ולתלונות עובדים. הביקורת נעשית בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, לחוקים ולתקנות שביצועם מוטל על הלמ"ס, להוראות התקשי"ר ולעקרונות הביקורת הפנימית. (חוק הביקורת הפנימית ). במסגרת הביקורת נבדקות שאלות כמו: האם פעולות והחלטות של היחידות ושל נושאי המשרות שבהן תקינות מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות, והאם הן מועילות להשגת יעדים.

תפקידי היחידה

1. ביצוע ביקורות ביחידות הלמ"ס השונות על פי קביעת המבקר ובהתאם לתכנית עבודה שנתית, בנושאים דחופים או בנושאים שנדרשים במהלך השנה, בכפוף לאישור המנכ"ל.
2. דיווח על ממצאי הביקורת למנכ"ל לאחר קבלת התגובה ממנהלי היחידות המבוקרות.
3.מעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו במהלך הביקורות בשיתוף ועדת המעקב לתיקון הליקויים בלמ"ס.
4.קשר עם מבקר המדינה: ליווי המבקרים בזמן שהם מבצעים את עבודת הביקורת; ריכוז תגובות היחידות המבוקרות לממצאי הביקורת והעברתן למבקר המדינה.
5. קשר עם המפקח הכללי על הביקורת במשרד ראש הממשלה: ריכוז תגובות היחידות לדוח מבקר המדינה והעברתן למפקח הכללי; טיפול בדוח מבקר המדינה, בשיתוף עם היחידות המבוקרות עד לקבלת החלטות לביצוע בוועדת השרים לביקורת המדינה; טיפול בדוחות מבקר המדינה מול ועדת הכנסת לענייני ביקורת.
6. טיפול בנושאי טוהר המידות ואתיקה.
7. טיפול בתלונות הציבור ועובדי הלמ"ס.

 צור קשר

מנהלת היחידה :מירי הורוביץ
דוא"ל: Mirih@cbs.gov.il
טופס פנייה לתלונות הציבור