מולדת חברה ואזרחות - פעילויות בנושא משקי הבית בישראל

מקבץ פעילויות לתלמידי בתי הספר היסודיים, נכתב בשיתוף הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה במשרד החינוך.


​​
 
הכר את היישוב שלך

יחידת לימוד לתלמידי בתי הספר העל-יסודיים, נכתב בשיתוף הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה במשרד החינוך

ממשל זמין לילדים

בואו להכיר את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואת מוסדות המדינה.


"גלגולו​ של נתון" - שיעור מקוון ליום המשפחה

שיעור מקוון לתלמידים ליום המשפחה המציג את נתוני הלמ"ס בהיבט המשפחתי (נתונים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים).  השיעור מיועד לתלמידי בתיה"ס בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. 


הצצה לעולמם של מספרים

לכבוד יום הסטטיסטיקה העולמי נכתבו שלוש הפעלות חווייתיות בנושא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המידע הסטטיסטי והשימוש בו.  הפעילויות, המיועדות לבתי הספר העל-יסודיים, מתבססות על נתונים המתפרסמים באתר הלמ"ס. אנו מזמינים אתכם לעיין בהפעלות ולהעביר אותן לציבור התלמידים בבתי הספר ובמסגרות החינוך השונות. ההפעלות עלו גם באתר מינהל חברה ונוער.סטטיסטיקה לשעות הפנאי


מפקד האוכלוסין 2008

לקראת מפקד האוכלוסין 2008 חוברו הפעלות מגוונות עבור בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ללימוד נושא המפקד והלמ"ס במערכת החינוך.​.

        הפעלות לבתי הספר היסודייםהפעלות לבתי הספר העל יסודיים