שם פרטי ומשפחה תפקיד טלפון תמונה
פרופ' ירון פלוס
הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס

02-6592201

 


מר יואל פינקל

המשנה לסטטיסטיקן הלאומי

 

02-6592201

 


גב' סיגלית סוסנהסמנכ"לית בכירה להון אנושי ומינהל

02-6592202

 


מר עוז שמעונימנהל חטיבת מאקרו

02-6592601

 


מר אליסף ורמןמנהל אגף בכיר מדיניות, תכנון ותקצוב

02-6592201

 


מר מורד פרץ​

חשב בכיר

(כפוף למש' האוצר)

02-6592284

 

 
עו"ד מיכל חוריןיועצת משפטית

02-6592265

 


גב' לואיזה בורקמנהלת אגף בכיר מתודולוגיה סטטיסטית

02-6592700

 


גב' גלינה שיינברג מנהלת אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע02-6592300
גב' אורית ילון שוקרוןמנהלת אגף בכיר תשתית-כלכלה

02-6592101

 


גב' אביגיל לוימנהלת אגף בכיר עסקים-כלכלה

02-6592901

 


גב' מרב יפתחמנהלת אגף בכיר מיקרו כלכלה

02-6592364

 


דר' אחמד חליחלמנהל אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד

02-6593000

 


גב' נעמי פריש צחמןמנהלת אגף בכיר מאקרו כלכלה

02-6592627

 


גב' אורית לויןמנהלת אגף בכיר חינוך וחברה

02-6592518

 


גב' לימור צ'רנוצקימנהלת אגף בכיר סקרים

02-6592089

 


גב' דבי סופר
מנהלת אגף בכיר מינהלת הנתונים ואגם המידע

02-6592241

 


גב' מירי הורביץמנהלת אגף בכיר ביקורת פנים ותלונות הציבור

02-6592249

 


מר ערן רופאלידיסדובר ומנהל אגף דוברות, תקשורת והסברה

02-6592037

 


 

 

לקבלת מידע ושירות ניתן לפנות אלינו גם באמצעים הבאים

טופס פנייה מקוון

מייל: info@cbs.gov.il

טלפון: 02-6592666 בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 08:00-15:00

דואר: רח' כנפי נשרים ת"ד 34525 ירושלים, מיקוד 956456