הצהרת נגישות

הנגשת אתר האינטרנט

אנו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פועלים רבות על מנת להנגיש את אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות ,לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות ( התשע " ג 2013 ), לתקן הישראלי ת " י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי .

פטור טכנולוגי

לאתר אינטרנט זה, קיים פטור בשל אי התכנות טכנולוגית לפי תקנה 35 (ו') (התאמות נגישות לשירות).
וכולל את קובצי האקסל הנלווים לפרסומים של הלמ"ס והPDF שמצורפים להם.
הפטור ניתן בהתאם לתקנות באישור מורשה נגישות שירות ועל סמך חוות דעת של איש מקצוע. עצם היות אתר אינטרנט זה נגיש, צוין הדבר במקום בולט במסך הראשי.


רכיבים חיצוניים

הלמ"ס משתמשת ברכיב נגיש בקליק כתוסף למתן נגישות.


ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות דפדפן Google Chrome.


שלבי ההנגשה

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלות.

דרכי התקשרות

במידה ומצאתם באתר האינטרנט שלנו מידע שאינו נגיש לרבות תמונות, מסמכים, טבלאות מצגות וכו' ו/או במידה וברצונכם לקבל מידע ו/או עזרה, הנכם מוזמנים לפנות אל יחידת המידע שלנו באמצעות פקס 02-6521340, או בדוא"ל info@cbs.gov.il.


הצהרת נגישות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 11/10/2020

 צור קשר

רכז נגישות : מר אלי פסיאר

טלפון: 02-6592046

דואר אלקטרוני:
elip@cbs.gov.il