​​

המועצה הציבורית לסטטיסטיקה מלווה את עבודתה המקצועית-מדעית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המועצה הוקמה ב-1963 וקיבלה מעמד חוקי ב- 1978, כשנתקבל בכנסת התיקון לחוק פקודת הסטטיסטיקה (נוסח חדש), תשל"ב, 1972.  ​

המועצה מורכבת מ- 50 עד 80 חברים, וחבריה מתמנים על ידי ראש הממשלה על פי המלצת הסטטיסטיקן הלאומי, מבין נציגי גופים אלה: 

• משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, המוסדות הלאומיים ומוסדות אחרים שהוקמו על פי חוק, העוסקים ​        בפעולות סטטיסטיות או הנזקקים להן.

• מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים מכון, מחלקה או חוג להוראה או למחקר בסטטיסטיקה.  

​• גופים ציבוריים אחרים העוסקים בפעולות סטטיסטיות או הנזקקים להן.  

מאז היווסדה, מהווה המועצה מקום מפגש מרכזי וקבוע בין יצרני הנתונים הסטטיסטיים לבין נציגי הצרכנים העיקריים של נתונים אלה במינהל המרכזי והמקומי, במשק, במוסדות מחקר ומדע, באיגודים המקצועיים ובמוסדות ציבור אחרים. המועצה מאפשרת קיום במה ציבורית חופשית הנותנת הזדמנות לחילופי דעות ולליבון בעיות בין יצרני וצרכני הסטטיסטיקה, ומאפשרת צפייה מקיפה על מערכת הסטטיסטיקה בישראל, מתוך חיזוי צורכי המדינה לטווח ארוך.  

במליאת המועצה מובאים לדיון הנושאים העיקריים של המערכת הסטטיסטית במדינה, ובנוסף מקימה המועצה ועדות מייעצות בנושאים ספציפיים. ​

 
תפקידיה: 

1. לייעץ לראש הממשלה ולשרי הממשלה אחרים בעניינים הנוגעים לפעולות סטטיסטיות של מוסדות               המדינה.  

2. לייעץ לסטטיסטיקן הלאומי בעניינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות שהלשכה עורכת.  

3. לקבל ממוסדות המדינה את תכניותיהם לעריכת פעולות סטטיסטיות ולחוות דעה על התיאום בין               המוסדות לעניין תכניות אלה.  

4. להציע הצעות לייעולן ולפיתוחן של הפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה.​​​

 צור קשר


לפניות בנושא פעילות המועצה: 

 natalyag@cbs.gov.il