יו"ר המועצה

גרונאו ראובן  יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
  ועדה מרכזת

 
בנק ישראלמנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה
האגודה הישראלית לכלכלהנשיא האגודה
האיגוד הישראלי לסטטיסטיקהיו"ר האיגוד
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההסטטיסטיקן הלאומי
המוסד לביטוח לאומימנכ"ל
משרד האוצרהכלכלן הראשי וממונה על הכנסות המדינה
משרד האוצרסגנית הממונה על התקציבים
משרד ראש הממשלהיו"ר המועצה הלאומית לכלכה
  

  חברים

 
אחמד שייח מוחמד
​אגודת הגליל
רינה איילין-גורליקאגודת יהודי אתיופיה בישראל
דניאל לויאוניברסיטת בר אילן
עופר ליברמןאוניברסיטת בר אילן
רועי גלברדאוניברסיטת בר אילן
דוד פרג'יאוניברסיטת חיפה
עדו גלאוניברסיטת חיפה
פסח צבי רייס אוניברסיטת חיפה
אסנת ליפשיץאוניברסיטת רייכמן, (הבינתחומי הרצליה)
אנליה שלוסראוניברסיטת תל אביב
דוד שטיינברגאוניברסיטת תל אביב
יואב בנימיניאוניברסיטת תל אביב
ישראלה מניאיגוד לשכות המסחר
איל רוזןבנק ישראל
דניאל רוזנמןבנק ישראל
רמסיס גראבנק ישראל
אורלי מנורהאגודה הישראלית לסטטיסטיקה
אורי חפץהאוניברסיטה העברית בירושלים
דניאל גוטליבהאוניברסיטה העברית בירושלים
משה פולקהאוניברסיטה העברית בירושלים
רונית ניראלהאוניברסיטה העברית בירושלים
פאול פייגיןהטכניון , מכון טכנולוגי לישראל
רון קנתהטכניון, מוסד שמואל נאמן - חוקר בכיר;  KPA בע"מ - יו"ר
ניצה קסירהמוסד לביטוח לאומי
חווה קליין אבישיהמועצה להשכלה גבוהה
אור כץהמכללה האקדמית אשקלון
חיים אבירםהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
גיל שרוניהמכללה האקדמית נתניה
רביע חלאילההמכללה האקדמית צפת
דורון לביאהמכללה האקדמית תל חי
אייל גמליאלהמרכז האקדמי רופין
גילה דרושקביץ'המרכז למיפוי ישראל (מפ"י)
דפנה אבירם-ניצןהמרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה (מכון מחקר)
עדית חכימיהמשרד לביטחון פנים
נגה קרונפלד-שורהמשרד להגנת הסביבה
לירון הנץהמשרד לשוויון חברתי
מונא מסאלחההמשרד לשיתוף פעולה אזורי
דוד נחוםהמשרד לשרותי דת
עותמאן אבו עגאגהרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
אליאב בן שמעוןהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
זיו לזרהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
אבינועם כהןלמ"ס
אליהו בן משהמומחה
חגית גליקמןמוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון
מיכל סלעמועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה
איל מהריאןמינהל התכנון
שחר סולרמינהל התכנון
רחל זקןמכון "שורש", מוסד למחקר כלכלי-חברתי
מייקל הרטלמכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
אלי גזיתמערך הסייבר הלאומי
הודיה קיןמרכז המידע והמחקר של הכנסת
איתי חוטרמרכז השלטון המקומי בישראל
רובי נתנזוןמרכז מאקרו לכלכלה מדינית
נילי זאולן אברסמשטרת ישראל
דותן צורמשרד האוצר
זאב זילברמשרד הביטחון
עידן ברשדמשרד הביטחון
מיכל ארןמשרד הבינוי והשיכון
ליטל קינן-בוקרמשרד הבריאות
מיכל גולדברגמשרד הבריאות
אלכס אלטשולרמשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
אלכסנדר בליימשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
יואב אזולאימשרד החינוך
פנחס קלייןמשרד החינוך
ארז אוסמןמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
ערן שביטמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
מיכל פינקמשרד הכלכלה והתעשייה
איל זנדברגמשרד המשפטים
אריק אוזןמשרד העלייה והקליטה
נועה עובדיה מנצורימשרד העלייה והקליטה
ליאור שחרמשרד הפנים
סיון להבימשרד הפנים
שי סופרמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ירון ארגזמשרד התיירות
יום טוב רענןמשרד התפוצות
עופר רז-דרורמשרד התקשורת
ראובן חביבמשרד התרבות והספורט
בתיה הררימשרד רוה"מ
יהונתן אלמוגמשרד רוה"מ
נעם גרוברמשרד רוה"מ
אבי חליבהנציבות שירות המדינה
ורד גושןעיריית באר שבע
גלית רנדעיריית חיפה
אבנר סעדוןעיריית ירושלים
אלעד הראלעיריית עכו
לאה אשוחעיריית תל אביב יפו
אברהם חוליעמותת "בית המצוינות הלאומי" - יו"ר
אביחי מלכהצבא ההגנה לישראל (צה"ל)
מרב אברהמסרשות האוכלוסין וההגירה
שלמה מור יוסףרשות האוכלוסין וההגירה
רבקה אהרונירשות האכיפה והגבייה
שרון נוסבויםרשות המים
נטליה מירוניצ'ברשות המסים בישראל