יו"ר המועצה

גרונאו ראובן  יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
  ועדה מרכזת

 
בנק ישראלמנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה
האגודה הישראלית לכלכלהנשיא האגודה
האיגוד הישראלי לסטטיסטיקהיו"ר האיגוד
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההסטטיסטיקן הלאומי
המוסד לביטוח לאומימנכ"ל
משרד האוצרהכלכלן הראשי וממונה על הכנסות המדינה
משרד האוצרסגנית הממונה על התקציבים
משרד ראש הממשלהיו"ר המועצה הלאומית לכלכה
  

  חברים

 
אחמד שייח מוחמדאגודת הגליל
שלומית בוקיהאגודת יהודי אתיופיה בישראל
רועי גלברדאוניברסיטת בר אילן
דוד פרג'י אוניברסיטת חיפה
עדו גלאוניברסיטת חיפה
פסח צבי רייס אוניברסיטת חיפה
רון קנתאוניברסיטת טורינו, KPA
אנליה שלוסראוניברסיטת תל אביב
יואב בנימיניאוניברסיטת תל אביב
ישראלה מניאיגוד לשכות המסחר
אברהם חוליאיכות ומצוינות ארגונית, נציבות שרות המדינה
איל רוזןבנק ישראל
דניאל רוזנמןבנק ישראל
דניאל לויהאגודה הישראלית לכלכלה
לואיזה קדון בורקהאגודה הישראלית לסטטיסטיקה
אורי חפץהאוניברסיטה העברית בירושלים
רונית ניראלהאוניברסיטה העברית בירושלים
פאול פייגיןהטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
ניצה קסירהמוסד לביטוח לאומי
בתיה הרריאגף כלכלה ותשתיות, משרד רוה"מ
יהונתן אלמוגהמועצה הלאומית לכלכלה, משרד רוה"מ
נעם גרוברהמועצה הלאומית לכלכלה, משרד רוה"מ
חווה קליין-אבישיהמועצה להשכלה גבוהה
אור כץ המכללה האקדמית אשקלון
חיים אבירםהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
גיל שרוניהמכללה האקדמית נתניה
רביע חלאילההמכללה האקדמית צפת
דורון לביאהמכללה האקדמית תל חי
אייל גמליאלהמרכז האקדמי רופין
אסנת ליפשיץהמרכז הבינתחומי הרצליה
גילה דרושקביץ'המרכז למיפוי ישראל (מפ"י)
ירון פלוסהמרכז למיפוי ישראל (מפ"י)
דפנה אבירם-ניצןהמרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה (מכון מחקר)
רחל זקןהמרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה (מכון מחקר)
עדית חכימיהמשרד לביטחון הפנים
ארנה מצנרהמשרד להגנת הסביבה
חי בדרההמשרד לשוויון חברתי
קרינה קליגרהמשרד לשוויון חברתי
אלון אטקיןהמשרד לשיתוף פעולה אזורי
דוד נחוםהמשרד לשרותי דת
עותמאן אבו עגאג הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
אליאב בן שמעוןהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
זיו לזרהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
מילה סויפר-פז התאחדות התעשיינים בישראל
מייקל הרטלמאיירס - ג'וינט - ברוקדייל
איל מהריאןמינהל התכנון
שחר סולרמינהל התכנון
מאיה חושן מכון ירושלים למחקרי מדיניות
אלי גזית מערך הסייבר הלאומי
הודיה קיןמרכז המידע והמחקר של הכנסת
איתי חוטרמרכז השלטון המקומי
רפי נחמיהמשטרת ישראל
דותן צורמשרד האוצר
זאב זילברמשרד הביטחון
עידן ברשדמשרד הביטחון
נתנאל לפידותמשרד הבינוי והשיכון
רייצ'ל ברנר שלםמשרד הבריאות
נתי ברוקסמשרד החוץ
יואב אזולאימשרד החינוך
פנחס קלייןמשרד החינוך
ארז אוסמןמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
ערן שביטמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
מיכל פינקמשרד הכלכלה והתעשייה
אלכס אלטשולרמשרד המדע והטכנולוגיה
אלכסנדר בליימשרד המדע והטכנולוגיה
איל זנדברגמשרד המשפטים
ניר יצחק קידרמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
זאב חניןמשרד העלייה והקליטה
יוליה אוספובט-גורביץמשרד העלייה והקליטה
ליאור שחרמשרד הפנים
סיון להבימשרד הפנים
שי סופרמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ירון ארגזמשרד התיירות
רענן יום טובמשרד התפוצות
עופר רז דרורמשרד התקשורת
ראובן חביבמשרד התרבות והספורט
אבי חליבהנציבות שירות המדינה
ורד גושןעיריית באר שבע
גלית רנדעיריית חיפה
אבנר סעדוןעיריית ירושלים
אלעד הראלעיריית עכו
לאה אשוחעיריית תל אביב יפו
אליהו בן משהעצמאי
דניאל גוטליבעצמאי
תום גבעתי צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
חגית גליקמן רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), משרד החינוך
מרב אברהמסרשות האוכלוסין וההגירה
שלמה מור יוסףרשות האוכלוסין וההגירה
רבקה אהרונירשות האכיפה והגבייה
שרון נוסבויםרשות המים
נטליה מירוניצ'ברשות המסים בישראל
רחל רןרשות התקשוב הממשלתי