יו"ר המועצה

גרונאו ראובן  יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה

ועדה מרכזת

בנק ישראל                                            מנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה

האגודה הישראלית לכלכלה                     נשיא האגודה

האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה                יו"ר האיגוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה               הסטטיסטיקן הלאומי

המוסד לביטוח לאומי                              מנכ"ל

משרד האוצר                                         הכלכלן הראשי וממונה על הכנסות המדינה

משרד האוצר                                         סגנית הממונה על התקציבים

משרד ראש הממשלה                              יו"ר המועצה הלאומית לכלכה


חברים

אחמד שייח מוחמד                     אגודת הגליל

רינה איילין-גורליק                      אגודת יהודי אתיופיה בישראל

משה יוסטמן                              אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רועי גלברד                               אוניברסיטת בר אילן

דוד פרג'י                                  אוניברסיטת חיפה

עדו גל                                       אוניברסיטת חיפה

פסח צבי ריס                             אוניברסיטת חיפה

אסנת ליפשיץ                            אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה)

יוסף שפיגל                               אוניברסיטת תל אביב

אנליה שלוסר                             אוניברסיטת תל אביב

דוד שטיינברג                            אוניברסיטת תל אביב

ישראלה מני                               איגוד לשכות המסחר

עדי ברנדר                                בנק ישראל

איל רוזן                                     בנק ישראל

אורי חפץ                                   האוניברסיטה העברית בירושלים

רונית ניראל                               האוניברסיטה העברית בירושלים

אליהו בן משה                            האוניברסיטה העברית בירושלים

חגית גליקמן                              הטכניון, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

פאול פייגין                                הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

ניצה קסיר                                 המוסד לביטוח לאומי

חווה קליין אבישי                       המועצה להשכלה גבוהה

אור כץ                                       המכללה האקדמית אשקלון

דפנה אבירם-ניצן                       המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה

עדית חכימי                               המשרד לביטחון הפנים

נילי זאולן אברס                         המשרד לביטחון לאומי

נגה קרונפלד-שור                      המשרד להגנת הסביבה

תאופיק אגבאריה                      המשרד לשוויון חברתי

מונא מסאלחה                           המשרד לשיתוף פעולה אזורי

הילה שינוק                               הסתדרות העובדים הכללית

עותמאן אבו עגאג                      הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

זיו לזר                                      התאחדות הקבלנים בוני הארץ

מיכל סלע                                  מועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה

רחל זקן                                    מכון "שורש", מוסד למחקר כלכלי-חברתי

מייקל הרטל                               מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

הודיה קין                                  מרכז המידע והמחקר של הכנסת

מיכל ארן                                   משרד הבינוי והשיכון

ליטל קינן-בוקר                          משרד הבריאות

אלכס אלטשולר                         משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

פנחס קליין                                משרד החינוך

ארז אוסמן                                 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אריק אוזן                                  משרד העלייה והקליטה

נועה עובדיה מנצורי                   משרד העלייה והקליטה

משה מור יוסף                           משרד הפנים

שי סופר                                    משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ירון ארגז                                   משרד התיירות

ראובן חביב                               משרד התרבות והספורט

בתיה הררי                                משרד רוה"מ, אגף כלכלה

יהונתן אלמוג                             משרד רוה"מ, המועצה הלאומית לכלכלה

אבי חליבה                                נציבות שירות המדינה

ורד גושן                                    עיריית באר שבע

אבנר סעדון                               עיריית ירושלים

לאה אשוח                                 עיריית תל א​ביב יפו

מרב אברהמס                            רשות האוכלוסין וההגירה

שרון נוסבוים                             רשות המים

נטליה מירוניצ'ב                        רשות המסים בישראל