מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של הכנסים שלנו? כתבו לנו  

 האירועים הבאים

 

 

 האירועים הקודמים

 

 

כנס סיכום השנה הכלכלית 2023https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2023.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית 20232024-02-19T06:30:00Z
כנס השקת דוח פני החברה מס' 14 בנושא פערים בין יהודים לערביםhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-השקת-דוח-פני-החברה-מס-14-בנושא-פערים-בין-יהודים-וערבים.aspxכנס השקת דוח פני החברה מס' 14 בנושא פערים בין יהודים לערבים2023-06-19T05:00:00Z
כנס בינוי דיור ונדל"ןhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-בינוי-דיור-ונדלן.aspxכנס בינוי דיור ונדל"ן2023-03-20T07:00:00Z
כנס מדדי איכות חיים בישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-מדדי-איכות-חיים-בישראל.aspxכנס מדדי איכות חיים בישראל2023-03-13T08:00:00Z
שולחן עגול לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: התאמת כללי הסודיות הסטטיסטית לצורך פרסום מידע על משאבי טבע, אקלים, זיהום ופסולתhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/שולחן-עגול-לקראת-תיקון-פקודת-הסטטיסטיקה-התאמת-כללי-הסודיות-הסטטיסטית-לצורך-פרסום-מידע-על-משאבי-טבע-אקלים-זיהום-ופסולת.aspxשולחן עגול לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: התאמת כללי הסודיות הסטטיסטית לצורך פרסום מידע על משאבי טבע, אקלים, זיהום ופסולת2023-02-22T07:30:00Z
שולחן עגול לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: הטמעת העקרונות לייצור סטטיסטי במערכת הסטטיסטית הלאומיתhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/שולחן-עגול-לקראת-תיקון-פקודת-הסטטיסטיקה-הטמעת-העקרונות-לייצור-סטטיסטי-במערכת-הסטטיסטית-הלאומית.aspxשולחן עגול לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: הטמעת העקרונות לייצור סטטיסטי במערכת הסטטיסטית הלאומית2023-02-20T07:30:00Z
כנס סיכום השנה הכלכלית 2022https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2022.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית 20222023-02-16T07:00:00Z
שולחנות עגולים לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: עיצוב העקרונות החוקיים והנהלים להנגשת מידע למחקרhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/שולחנות-עגולים-לקראת-תיקון-פקודת-הסטטיסטיקה-עיצוב-העקרונות-החוקיים-והנהלים-להנגשת-מידע-למחקר.aspxשולחנות עגולים לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: עיצוב העקרונות החוקיים והנהלים להנגשת מידע למחקר2023-02-15T07:30:00Z
שולחן עגול לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: התאמת כללי הסודיות לצורך מדידת אפקטיביות של שירותים חברתיים ציבוריים ופרסום תוצאותיהhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/שולחן-עגול-לקראת-תיקון-פקודת-הסטטיסטיקה-התאמת-כללי-הסודיות-לצורך-מדידת-אפקטיביות-של-שירותים-חברתיים-ציבוריים-ופרסום-תוצאותי.aspxשולחן עגול לקראת תיקון פקודת הסטטיסטיקה: התאמת כללי הסודיות לצורך מדידת אפקטיביות של שירותים חברתיים ציבוריים ופרסום תוצאותיה2023-01-30T07:30:00Z
פני החברה ואיכות החיים בישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-מדדי-איכות-חיים-ודוח-פני-החברה.aspxפני החברה ואיכות החיים בישראל2022-03-21T08:00:00Z
אתגרים בסטטיסטיקה של ההשכלה הגבוההhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-השכלה-גבוהה.aspxאתגרים בסטטיסטיקה של ההשכלה הגבוהה2022-03-03T08:00:00Z
כנס סיכום השנה הכלכלית 2021https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2021.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית 20212022-02-16T09:00:00Z
הכנס השנתי של המערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל)https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/הכנס-השנתי-של-המערכת-הסטטיסטית-הלאומית-מסל-.aspxהכנס השנתי של המערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל)2021-12-29T11:00:00Z
כנס מיומנויות בשוק התעסוקה המשתנהhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-מיומנויות-בשוק-התעסוקה-המשתנה.aspxכנס מיומנויות בשוק התעסוקה המשתנה2021-04-26T11:00:00Z
כנס סיכום השנה הכלכלית - 2020https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2020.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית - 20202021-02-16T09:00:00Z
נתונים איכותיים יכולים להציל חייםhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/נתונים-איכותיים-יכולים-להציל-חיים.aspxנתונים איכותיים יכולים להציל חיים2020-12-22T12:00:00Z
כנס סיכום השנה הכלכלית - 2019https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2019.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית - 20192019-12-31T07:30:00Z
כנס מדדי איכות חייםhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-מדדי-איכות-חיים.aspxכנס מדדי איכות חיים2019-12-25T07:30:00Z
כנס המס"ל בסימן ה-SDGshttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-המסל-בסימן.aspxכנס המס"ל בסימן ה-SDGs2019-12-04T07:00:00Z
כנס בנושא מבט על החינוך בישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-בנושא-מבט-על-החינוך-בישראל.aspxכנס בנושא מבט על החינוך בישראל2019-09-10T06:30:00Z
כנס צרכני בינויhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-צרכני-בינוי.aspxכנס צרכני בינוי2019-06-27T06:00:00Z
מדדי איכות חיים קיימות וחוסן לאומי - כנס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לרגל פרסום דוח מדדי איכות חיים החדשhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי-כנס-הלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה-לרגל-פרסום-דוח-מדדי-איכות-חיים-החדש.aspxמדדי איכות חיים קיימות וחוסן לאומי - כנס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לרגל פרסום דוח מדדי איכות חיים החדש2019-02-12T06:00:00Z
כנס סיכום השנה הכלכלית - 2018https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2018.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית - 20182018-12-31T06:45:00Z
דת ודתיות בישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/דת-ודתיות-בישראל.aspxדת ודתיות בישראל2018-06-27T05:30:00Z
מנתונים למידע ולידע משותףhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/מנתונים-למידע-ולידע-משותף.aspxמנתונים למידע ולידע משותף2018-05-30T05:30:00Z
השכלה גבוהה בישראל - מה מספרים המספרים?https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/השכלה-גבוהה-בישראל-מה-מספרים-המספרים.aspxהשכלה גבוהה בישראל - מה מספרים המספרים?2018-04-26T05:30:00Z
השקת דוח מס' 3 - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומיhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/השקת-דוח-מס-3-מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן.aspxהשקת דוח מס' 3 - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי2018-03-12T07:30:00Z
מאין באנו ולאן הגענו? מה קרה לנו עם השנים בתחומי החיים השונים?https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/מאין-באנו-ולאן-הגענו-מה-קרה-לנו-עם-השנים-בתחומי-החיים-השונים.aspxמאין באנו ולאן הגענו? מה קרה לנו עם השנים בתחומי החיים השונים?2018-01-31T06:45:00Z
כנס סיכום השנה הכלכלית - 2017https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-סיכום-השנה-הכלכלית-2017.aspxכנס סיכום השנה הכלכלית - 20172017-12-31T07:30:00Z
כנס לגיבוש המערכת הסטטיסטית הלאומיתhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-לגיבוש-המערכת-הסטטיסטית-הלאומית.aspxכנס לגיבוש המערכת הסטטיסטית הלאומית2017-11-16T07:00:00Z
תדרוך עיתונאים בנושא בינוי, דיור ונדל"ןhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/תדרוך-עיתונאים-בנושא-בינוי-דיור-ונדלן.aspxתדרוך עיתונאים בנושא בינוי, דיור ונדל"ן2017-10-31T09:00:00Z
כנס הזדקנות האוכלוסייה: אתגרים והזדמנויותhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-הזדקנות-האוכלוסייה-אתגרים-והזדמנויות.aspxכנס הזדקנות האוכלוסייה: אתגרים והזדמנויות2017-06-28T07:30:00Z
יישובי ישראל בראי הלמ"סhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/יישובי-ישראל-בראי-הלמס.aspxיישובי ישראל בראי הלמ"ס2017-05-04T06:00:00Z
הכלכלה והאוכלוסייה בישראל - סיכום שנת 2016https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/הכלכלה-והאוכלוסייה-בישראל-סיכום-שנת-2016.aspxהכלכלה והאוכלוסייה בישראל - סיכום שנת 20162016-12-29T07:00:00Z
ישראל במספרים 2016https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/ישראל-במספרים-2016.aspxישראל במספרים 20162016-09-27T08:00:00Z
כנס חשיפת ממצאי סקר המיומנויות בישראל PIAAChttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/כנס-חשיפת-ממצאי-סקר-המיומנויות-בישראל-PIAAC.aspxכנס חשיפת ממצאי סקר המיומנויות בישראל PIAAC2016-06-28T06:00:00Z
דור העתיד של ישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/דור-העתיד-של-ישראל.aspxדור העתיד של ישראל2016-06-01T05:30:00Z
הלמ"ס בעלייה - עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייהhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/הלמס-בעלייה-עולי-בריהמ-לשעבר-לרגל-25-שנה-לגל-העלייה.aspxהלמ"ס בעלייה - עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה2016-03-30T06:00:00Z
השקת הדוח הממשלתי הראשון - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומיhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/השקת-הדוח-הממשלתי-הראשון-מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי.aspxהשקת הדוח הממשלתי הראשון - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי2016-03-16T08:45:00Z
חשבונות לאומיים 2015https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/חשבונות-לאומיים-2015.aspxחשבונות לאומיים 20152015-12-31T10:00:00Z
הכלכלה והחברה בישראל בראי הלמ"סhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/הכלכלה-והחברה-בישראל-בראי-הלמס.aspxהכלכלה והחברה בישראל בראי הלמ"ס2015-12-31T07:00:00Z
חינוך מבוגרים כמנוף להעצמה תעסוקתית ומגדרhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/חינוך-מבוגרים-כמנוף-להעצמה-תעסוקתית-ומגדר.aspxחינוך מבוגרים כמנוף להעצמה תעסוקתית ומגדר2015-06-24T06:00:00Z
הכנס השנתי של פני החברה - מבט על הערים הגדולותhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/הכנס-השנתי-של-פני-החברה-מבט-על-הערים-הגדולות.aspxהכנס השנתי של פני החברה - מבט על הערים הגדולות2015-01-12T06:30:00Z
חשבונות לאומיים 2014https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/חשבונות-לאומיים-2014.aspxחשבונות לאומיים 20142014-12-31T09:30:00Z
אירוע סיום מיזם תאומות לשיפור איכות הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/אירוע-סיום-מיזם-תאומות-לשיפור-איכות-הסטטיסטיקה-הרשמית-של-מדינת-ישראל.aspxאירוע סיום מיזם תאומות לשיפור איכות הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל2014-12-17T07:00:00Z
השקת השנתון הסטטיסטי לישראל 2014https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/השקת-השנתון-הסטטיסטי-לישראל-2014.aspxהשקת השנתון הסטטיסטי לישראל 20142014-09-22T08:00:00Z
סקר מיומניות מבוגרים בישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/סקר-מיומניות-מבוגרים-בישראל.aspxסקר מיומניות מבוגרים בישראל2014-05-01T10:30:00Z
יום עיון "ישראל - מאין ולאן" - דילוגים בין עבר לעתידhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/יום-עיון-ישראל-מאין-ולאן-דילוגים-בין-עבר-לעתיד.aspxיום עיון "ישראל - מאין ולאן" - דילוגים בין עבר לעתיד2014-02-17T07:00:00Z
יום עיון בנושא סקר מיומנויות בישראלhttps://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/יום-עיון-בנושא-סקר-מיומנויות-בישראל.aspxיום עיון בנושא סקר מיומנויות בישראל2014-01-14T07:00:00Z
חשבונות לאומיים 2013https://betanew.cbs.gov.il/he/Events/Pages/חשבונות-לאומיים-2013.aspxחשבונות לאומיים 20132013-12-31T09:30:00Z

 לוח הארועים