עברנו למחולל לוחות חדש בקישור הבא:

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/מחולל-סקר-חברתי-חדש.aspx


ככל שיתעוררו בעיות כתוצאה מהמעבר אתם מוזמנים לפנות ל info@cbs.gov.il

 

 

We have launched a new table generator

Please use the following link

https://www.cbs.gov.il/en/Pages/Social-Survey-Generator-new.aspx


For help with any problems that might arise please  contact the Statistics Information Center at info@cbs.gov.il