המשרה המוצעת                                                                     מס' מכרז     הגשת מועמדות עד
תפקיד במילוי מקום רען-מרכז בכיר (סטטי' חברתית) אגף חינוך03/10/2021​
מילוי מקום לתפקיד ראש ענף למידה ארגונית מפקד30/09/2021
מילוי מקום לתפקיד רכז טכנולוגי-מפקד30/09/2021
מילוי מקום  רען-מרכז בכיר תכנון וביצוע סקרים30/09/2021
תפקיד סטודנט לאגף א דוברות תקשורת והסברה

*משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים
​​14/09/2021
תפקיד סטודנט לאגף בכיר עבודת
14/09/2021